6. 2. 1942, Čáslav

 sólista opery Státního divadla v Ostravě 1983–1987

 
Ostravské publikum mohlo Jiřího Ceé poprvé spatřit už v roce 1973, kdy zde hostoval v roli Toníka v opeře Bedřicha Smetany Dvě vdovy. V tomtéž operním díle ztvárnil o deset let později roli Ladislava Podhájského. A následně účinkoval i v ostatních Smetanových operách. Zpíval Vítka v Daliborovi, Žence v Libuši nebo Orsina v nedokončené opeře Viola.

 Představil se také v úloze Rechtora a Komára v Janáčkových Příhodách lišky Bystroušky, jako Don Ottavio v Mozartově Donu Giovannim, Vilém Meister v Thomasově Mignon, Lenskij v Čajkovském Evženu Oněginovi či Nemorino v Donizettiho Nápoji lásky. Pozoruhodná byla též jeho úloha Dona Narcisa v Rossiniho opeře Turek v Itálii, kterou Národního divadlo moravskoslezské uvedlo roku 1983 v československé premiéře.

 Od roku 1985 do roku 2004 byl sólistou opery Národního divadla v Praze. Plodná byla rovněž jeho koncertní činnost (oratoria a kantáty - Bach, Mozart, Dvořák; písňové recitály - Smetana, Dvořák, Schubert, Schumann, Brahms, Čajkovskij a další). Spolupracoval s rozhlasem (záznam Hurníkovy opery Dáma a lupiči), televizí i gramofonovými firmami. V Malé encyklopedii české opery se o Jiřím Ceém dočteme, že je „velmi muzikální lyrický tenorista kultivovaného pěveckého projevu, výborný i po stránce herecké“.

Články z webu

ZPRAVODAJ (12/1984)
(1. 12. 1984)

Obsazení - Sezóna:
DALIBORVítek
DALIBORVítek
DALIBORVítek
LIBUŠEŠťáhlav na Radbuze, jeho bratr
NÁPOJ LÁSKYNemorino
PRODANÁ NEVĚSTAJeník
Principál
CAR A TESAŘMarkýz de Chateauneuf
DALIBORVítek
LA TRAVIATAAlfréd Germont
LIBUŠEŠťáhlav na Radbuze, jeho bratr
NÁPOJ LÁSKYNemorino
PRODANÁ NEVĚSTAJeník
Principál
DALIBORVítek
EUGEN ONĚGINLenskij
LA TRAVIATAAlfréd Germont
LIBUŠEŠťáhlav na Radbuze, jeho bratr
NÁPOJ LÁSKYNemorino
PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKYRechtor
Komár
DALIBORVítek
DON GIOVANNI ANEB POTRESTANÝ PROSTOPÁŠNÍKDon Ottavio, její snoubenec
DVĚ VDOVYLadislav Podhájský
LA TRAVIATAAlfréd Germont
LIBUŠEČtyři ženci
Šťáhlav na Radbuze, jeho bratr
MIGNONVilém Meister
PRODANÁ NEVĚSTAVašek, jejich syn
Jeník, Míchův syn z prvního manželství
PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKYRechtor
Komár
ČERTOVA STĚNAJarek, rytíř
DALIBORVítek
DVĚ VDOVYLadislav Podhájský
LA TRAVIATAAlfréd Germont
LIBUŠEČtyři ženci
PRODANÁ NEVĚSTAJeník, Míchův syn z prvního manželství
Vašek, jejich syn
TAJEMSTVÍVít, syn Kalinův, myslivec
TURANDOTPong, králův ministr
TUREK V ITÁLIIDon Narciso
VIOLAOrsino
ČERTOVA STĚNAJarek, rytíř
DVĚ VDOVYLadislav Podhájský
LA TRAVIATAAlfréd Germont
PRODANÁ NEVĚSTAJeník, Míchův syn z prvního manželství
TAJEMSTVÍVít, syn Kalinův, myslivec
ČERTOVA STĚNAJarek, rytíř
DVĚ VDOVYToník
DVĚ VDOVYToník
DVĚ VDOVYToník
EUGEN ONĚGINLenskij
Fotografie - Sezóna:
PRODANÁ NEVĚSTA
Jiří Ceé (Jeník), Eva Dřízgová-Jirušová (Mařenka)
Foto: Josef Hradil
PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY
Jiří Ceé (Rechtor), Miloslav Podskalský (Revírník)
Foto: Josef Hradil
PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY
Miloslav Podskalský (Revírník), Jiří Ceé (Komár)
Foto: Josef Hradil
PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY
Jiří Ceé (Rechtor), Miloslav Podskalský (Revírník), Lubomír Procházka (Pásek), Jiří Paderta (Farář)
Foto: Josef Hradil
DVĚ VDOVY
Karel Průša (Mumlal), Jiří Ceé (Toník), Zdeňka Vaškovová (Lidunka)
Foto: František Krasl