Obsazení - Sezóna:
EVŽEN ONĚGIN (EUGEN ONĚGIN)Hejtman
HUBIČKAMatouš, starý pašíř
PRODANÁ NEVĚSTAMícha, gruntovník