Od svých sedmi let navštěvovala základní uměleckou školu na Potštátě, kde zpočátku studovala klavír a ve třinácti letech se začala věnovat zpěvu u paní Hejlové.

V roce 2012 byla přijata na Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci, kde studovala zpěv ve třídě profesorky Emilie Chudovské. Ve druhém ročníku se zúčastnila mezinárodní soutěže Pro Bohemia Ostrava, kde získala čestné uznání. Zpívala hlavní roli Milé v díle Svatební košile, kterou pro konzervatoř zhudebnil Miloš Štědron. Dále také hrála roli Karolky v projektu Naša pastorkyňa podle Janáčkovy opery Její pastorkyně. Účastnila se také mnoha interních i veřejných koncertů.

V roce 2016 udělala talentové zkoušky na Fakultu umění v Ostravě a nyní je posluchačkou druhého ročníku bakalářského studia ve třídě doc. Evy Dřízgové-Jirušové. Zároveň studuje 6.ročník na Janáčkové konzervatoři v Ostravě, kterou ukončí v roce 2018 absolutoriem.
V roce 2018 dostala hlavní roli Lišky v opeře Příhody lišky Bystroušky od Leoša Janáčka, která se připravovala na konzervatoři a jejíž premiéry proběhly v březnu. Na fakultě umění hrála v opeře Kouzelná flétna od W. A. Mozarta roli první dámy.
Obsazení - Sezóna:
OSUDPaní Fanča Pacovská
ŠKOLA ŽÁRLIVÝCHErnestina, jeho manželka
OSUDPaní Fanča Pacovská
TRIPTYCH Sestra
Panna Maria
Fotografie - Sezóna:
ŠKOLA ŽÁRLIVÝCH
STUDENTSKÉ OBSAZENÍ:

Ihor Maryshkin (Blasio, obchodník s obilím), Kateřina Popová (Ernestina, jeho manželka)
Foto: Martin Popelář