Frýdecko-místecký rodák Jiří Habart (*1992) zahájil svou hudební dráhu ve dvanácti letech hrou na housle. Je absolventem ZUŠ Litomyšl a konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži (ve třídě Karla Janečka). 
 
V současné době studuje dirigování orchestru pod vedením Jakuba Kleckera, Tomáše Hanuse a sbormistrovství u prof. Blanky Juhaňákové na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Je rovněž držitelem stipendia Bayreuther Festspiele 2014. Absolvoval dirigentské kurzy pod vedením Tomáše Netopila, Kirka Trevora, Zsolta Nagye a Marka Stringera.
Jiří Habart se rovněž věnuje hře na barokní housle u renomované virtuosky Lenky Torgersen, která je koncertním mistrem souboru Collegium Marianum.
 
Pravidelně spolupracuje především s Filharmonií Brno, Moravskou filharmonií Olomouc, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín, Plzeňskou filharmonií, Jihočeskou filharmonií a Jindřichohradeckým symfonickým orchestrem. Vystoupil také na koncertním cyklu „Ti nejlepší“ v Sále Martinů v Praze v roce 2016.
 
S Komorní operou HF JAMU v Brně v Divadle na Orlí nastudoval opery Impresário v koncích Domenica Cimarosy, Orfeus a Eurydika Christopha Willibalda Glucka a jako asistent dirigenta Kouzelnou flétnu W. A. Mozarta. Pro nově vzniklé brněnské Divadlo 2-15 dirigoval světovou premiéru komické opery Trautzl skladatele Jana Zástěry. V Národním divadle Brno se jako asistent dirigenta podílel na hudebním nastudování opery Antonína Dvořáka Čert a Káča.
 
V rámci mezinárodního divadelního a hudebního festivalu Janáček Brno 2018 se představil s Komorní operou HF JAMU v nastudování soudobých oper Falstaff skladatele Jiřího Najvara a Neznámá Daniela Šimka. 
Jiří Habart rovněž diriguje v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě balet Ludwiga Minkuse Don Quijote, v tomtéž divadle nastuduje v březnu 2019 novou premiéru baletu Arturse Maskatse Nebezpečné známosti.
 
Foto: Vojtěch Kába
Inscenační tým - Sezóna:
DON QUIJOTEDirigent
NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTIHudební nastudování
Dirigent
PROCESDirigent
ŠKOLA ŽÁRLIVÝCHDirigent
DON QUIJOTEDirigent
NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTIHudební nastudování
Dirigent
DON QUIJOTEDirigent

Obsazení - Sezóna:
DON QUIJOTEDirigent
DON QUIJOTEDirigent
DON QUIJOTEDirigent