I v letošním roce se Národní divadlo moravskoslezské připojilo k celoostravské přehlídce Dny fajne rodiny (https://fajnarodina.cz/), která je projektem rodinné politiky města. Klade si za cíl upozornit na význam rodiny pro společnost a vrátit toto téma do pozornosti veřejnosti. Navazuje na myšlenku Mezinárodního dne rodiny (15. května) – připomenout si, jak důležitou roli hraje rodina v životě každého z nás. Letošní ročník proběhne od 15. května do 18. června 2023.

PROGRAM NDM S RODINNÝM VSTUPNÝM – V rámci tohoto projektu jsme pro vás v NDM připravili zvýhodněné vstupné na vybraná představení napříč žánry i soubory:

16. 5. Kočky (muzikál)
17. 5. Kočky
(muzikál)
21. 5. Don Quijote (balet)
23. 5. Prodaná nevěsta
(opera)
24. 5. Jesus Christ Superstar
(muzikál)
25. 5. Rossiniho karty (balet)
26. 5. Manon (opera)
26. 5. Harpagon je lakomec? (muzikál)
1. 6. Hoří, má panenko (činohra)
3. 6. Jesus Christ Supertar (muzikál)
9. 6. Rusalka (opera)
10. 6. Don Quijote (balet)
10. 6. Marná lásky snaha (činohra)
11. 6. Don Quijote (balet)
13. 6. Marná lásky snaha (činohra)
Vstupenky můžete zakoupit on-line na našem webu, nebo v prodeji vstupenek v pasáži Divadla Jiřího Myrona.
 
ODPOLEDNE V DIVADLE ANTONÍNA DVOŘÁKA
Komentované prohlídky s Norou se uskutečnily v pátek 19. května od  16.00 do 20.00 hodin.
Prohlídky divadla, návštěva zákulisí, ochutnávka z divadelní inscenace NORA.
 
SOBOTA SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ V ATELIÉRU PRO DIVADELNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘI NDM
PRO FAJNE BABIČKY, FAJNE DĚDY, FAJNE VNUČKY A FAJNE VNUKY
jsme 3. června 2023 v Ateliéru NDM připravili sobotní program. Společně jsme si užili den věnovaný životním přáním, která tajně nosíme v hlavě.