Slovo výtvarníka - Marek Pražák k vizuálu Smetanovského operního cyklu Ostrava 2024
„K tvorbě loga pro Smetanovský operní cyklus Ostrava 2024 jsem přistupoval několika dveřmi a ve dvou návrhových fázích. Otevřené dveře byly pro logo s portrétním znakem podobizny B. Smetany anebo pro geometrický symbol s písmem. Zvítězilo logo s portrétem, protože vede k okamžité identifikaci akce s osobností B. Smetany a také obsahuje emoci v barvě a ve výrazu tváře. Cyklus symbolizuje kruhové uspořádání loga od středobodu – podobizny B. Smetany, jako prvotní buňky české hudby. Buňka – kruh s červeným polem, ve kterém je podobizna, navazuje na manuál NDM tak, aby s ním byl logotyp kompatibilní a dal se rozpracovávat jak v barevnosti, tak znakově a kompozičně. Od středu se odvíjí kruhová pole, která jsou nositeli informace: modrý – názvu akce, bílý – názvů jednotlivých oper připravovaných a už prováděných, webu, detailních a konkrétních informací o jednotlivých titulech ap. Bílý kruh můžeme ‚nafukovat‘ a modulovat dle potřeby. Barevnost loga má symboliku v barevnosti české státnosti. Logo je koncipováno tak, aby bylo jednoznačně čitelné, důstojné a bylo variabilní v dlouhodobém horizontu.“

Grafické návrhy loga:

  1. Základní logo
  2. Logo s operami připravovanými + již prováděnými
  3. Logo - variace a možnosti pro užívání názvů oper