Pro svou skladatelskou, dirigentskou a také organizační činnost patří Bedřich Smetana k zakladatelům moderní české hudby. Jako kapelník (dnešní terminologií umělecký šéf opery) Prozatímního divadla svou systematickou prací v letech 1866–1874 položil základy budoucího souboru opery Národního divadla – prvního českého stálého operního souboru! Vzhledem k onemocnění a následné hluchotě musel v roce 1874 tuto pozici opustit, komponovat však nepřestal. V tomto období složil a dokončil nejen tři opery, ale i tak významná komorní díla jako oba dva smyčcové kvartety či dvě houslová dua Z domoviny, a především cyklus symfonických básní Má vlast.
 
Operní tvorba patří k hlavním pilířům pozoruhodného Smetanova díla. Dokončil celkem osm oper a všechny jsou zralými a svou dramaturgií originálními díly, z nichž každé představuje jiný hudebně-dramatický svět. Není ve světové literatuře tolik skladatelů, jejichž poměrně rozsáhlé operní dílo lze takto uvádět celé, jako rovnocenné kompozice, byť každý titul je dramaturgicky a žánrově odlišný.

Ostravská opera poprvé uvedla celý cyklus Smetanových oper v šestém roce existence NDM v roce 1924, poté v roce 1956 a naposledy v roce 1984! V té době uvedlo cyklus oper Bedřicha Smetany také pražské Národní divadlo. Od té doby se o něj nepokusilo žádné operní divadlo u nás ani ve světě. Po roce 1989 se Smetanovy opery z repertoáru našich operních scén poměrně vytratily a objevují se velmi sporadicky.

Dramaturgie opery Národního divadla moravskoslezského přijala tuto skutečnost se vší vážností jako zásadní výzvu a rozhodla se zmíněný stav tímto projektem změnit. Od roku 2014 do roku 2024 v Ostravě dáváme systematickou příležitost opět zaznít v nových nastudováních všem osmi dokončeným operám Bedřicha Smetany. V průběhu sezóny 2023/2024 je pak budeme jednotlivě prezentovat a v kontextu Smetanovského operního cyklu a s ohledem na skladatelova výročí 2. března a 12. května je souhrnně předvedeme ve dvou termínech: 2. – 10. března a 4. – 12. května 2024.

Práce na projektu začaly v roce 2014 premiérou nové inscenace poslední skladatelovy opery ČERTOVA STĚNA, dále byli uvedeni v roce 2016 BRANIBOŘI V ČECHÁCH. V dubnu 2017 do repertoáru přibyla opera TAJEMSTVÍ. Tyto tři inscenace se vrátí v rámci uvedení celého cyklu na repertoár Národního divadla moravskoslezského s novým obsazením a v obnoveném nastudování v sezóně 2023/2024. V roce 2021 jsme nastudovali operu HUBIČKA, na konci sezóny 2021/2022 jsme uvedli premiéru opery DVĚ VDOVY. V prosinci roku 2022 jsme repertoár doplnili premiérou nové inscenace opery PRODANÁ NEVĚSTA v koprodukci se Slovinským národním divadlem opery a baletu Lublaň. Poslední premiérou byla v červnu 2023 DALIBOR v koprodukci s operou Divadla J. K. Tyla v Plzni.
 
LIBUŠE je koncipována (v souladu s autorovým určením díla jako jedinečné slavnostní hry) pouze pro dvě mimořádná uvedení v rámci cyklu. Dílo bude provedeno jako scénický koncert ve spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava za spoluúčinkování Pražského filharmonického sboru. Scénická instalace Libuše bude dílem renomovaného výtvarníka Jiřího Davida ve spolupráci s kurátorem a režisérem Martinem Dostálem.

Na hudebních nastudováních jednotlivých inscenací cyklu se podílí dirigenti Robert Jindra, Jakub Klecker (bývalí hudební ředitelé opery NDM) a současný hudební ředitel opery NDM Marek Šedivý. Inscenace připravili režiséři Jiří Nekvasil (Čertova stěna, Braniboři v Čechách, Hubička, Prodaná nevěsta), Tomáš Studený (Tajemství), Rocc (Dvě vdovy) a Martin Otava (Dalibor).

Cílem Smetanovského operního cyklu Ostrava 2024 je vznik inscenací, které nabízejí současný divadelní pohled na Smetanovu operní tvorbu; pohled prodchnutý fantazií, vědomím souvislostí a plným respektem k dílu, k jeho bohatému vnitřnímu světu a k hudbě. Nepochybně pro svou interpretační náročnost cyklus poskytne možnost růstu nové generaci interpretů skladatelových oper. V neposlední řadě je ambicí opět přiblížit celé Smetanovo operní dílo současným divákům nejen tuzemským, ale i zahraničním. Jde tak o mimořádnou příležitost poznat všechny Smetanovy opery najednou a v krátkém časovém rozestupu.
 
Jiří Nekvasil
ředitel Národního divadla moravskoslezského