Opera Europa

Organizace Opera Europa byla založena v roce 2001 a v současné době sdružuje 135 divadel a hudebních festivalů celkem z 36 zemí, například: z Anglie, Německa, Dánska, Francie, Belgie, Španělska, Itálie, Ruska, Lucemburska, Estonska, Finska, Portugalska, Norska, Švédska, Islandu; z těch vzdálenějších destinací např. z Ománu, Turecka, Severní Koreje, Japonska, Chile...Opera Europa iniciuje mnoho aktivit, jež mají za úkol propagovat operu, jako stále živý a rozvíjející se žánr. 

Mezi nejvýznamnější aktivity patří pořádání konferencí v členských zemích. Konference se konají 2x do roka. Program konferencí se zaměřuje na rozvoj současných praktických zájmů hudebních divadel a festivalů, mezi které patří zejména: maximalizace příjmů, rozvoj operního publika, nové technologie, řízení lidských zdrojů, PR a marketing, sponzoring a fundraising aj. 

Mezinárodní konference Opera Europa podzim 2014 
Organizace Opera Europa sdružující 135 divadel a hudebních festivalů z 36 zemí vybrala Národní divadlo Brno a Národní divadlo moravskoslezské jako pořadatele prestižní mezinárodní konference Opera Europa – podzim 2014 (termín konání konference: 20. – 23. 11. 2014). 

Rok 2014 byl vyhlášen Rokem české hudby, a proto Národní divadlo Brno a Národní divadlo moravskoslezské usilovaly o pořadatelství podzimní konference 2014. V září 2013 zasedla rada Opery Europa a vybrala na základě žádosti z řad mnoha žadatelů (mezi žadateli byla např. Riga, která bude v roce 2014 Hlavním městem evropské kultury) právě Brno a Ostravu. Rozhodnutím jsme velice poctěni a věříme, že konference podpoří mezinárodní význam české hudby a českých skladatelů. 
 
Tématem této konference je „Rok české hudby“. Konference se účastní na 350 hostů ze všech kontinentů světa (napříč jednotlivými divadelními profesemi). Zahájení konference je vždy uskutečněno za přítomnosti evropských a tuzemských politiků (např. na konferenci ve Vídni měl úvodní slovo José Manuel Barroso – předseda Evropské komise). Na konferenci je pozvána široká odborná veřejnost, umělci a studenti působící v oboru hudebního divadla. Spektrum přednášejících je tvořeno špičkami ve svém oboru. Konference je vždy v hledáčku významných evropských médií. 
 
Cílem podzimní konference 2014 je podpořit mezinárodní věhlas české hudby a českých skladatelů. Naším záměrem je, aby se tato událost stala vrcholem mezi konferencemi pořádaných v rámci Roku české hudby. Exkluzivita této konference je dána především složením účastníků konference. Konference nabízí největší koncentraci profesionálů všech významných, převážně evropských hudebních divadel a festivalů. 
 
Program konference
Program konference se ponese v duchu roku české hudby, zvláště pak s důrazem na výročí L. Janáčka, B. Smetany a B. Martinů. Program je zpravidla rozdělen do dvou částí, a to denní přednášky a večerní představení. 

Dalším z důležitých projektů pořádaných v rámci projektu Opera Europa jsou Evropské operní dny.


Evropské operní dny v Ostravě 2014
9., 10. a 11. května 2014 

9. května 2014 – Mirandolina
     
10. května 2014 – Jenovéfa
     
11. května 2014 – Dramaturgický úvod k opeře Její pastorkyňa s Evou Urbanovou
     
11. května 2014 – Její pastorkyňa 
     
11. května 2014 – Hudebně – dramatické dílo Dekameron  
     
 
Předchozí ročníky
   

 

 

Audio-video ukázky