JEJÍ PASTORKYŇA / 1967

Premiéra 30. 9. 1967. Dirigent: Jiří Pinkas. Režie: Ilja Hylas. Sbormistr: Karel Kupka. Výtvarník scény: Zbyněk Kolář. Výtvarník kostýmů: Bedřiška Ustohalová. Choreografie: Emerich Gabzdyl.
 
Osoby a obsazení: Drahomíra Drobková (Stařenka Buryjovka), Oswald Bugel / Jaroslav Hlubek (Laca), Jan Janda / Lubomír Procházka (Števa), Zdeňka Diváková / Eva Gebauerová / Eva Těluškinová (Kostelnička), Agia Formánková / Jitka Kovaříková (Jenůfa, její pastorkyňa), Jan Kyzlink / Čeněk Mlčák (Stárek), Karel Hanuš / Karel Průša (Rychtář), Alena Havlicová (Rychtářka), Radmila Minářová (Karolka, jejich dcera), Marie Lukášová (Pastuchyňa), Ludmila Dejmková / Ludmila Svobodová (Barena, služka ze mlýna), Věra Nováková (Jano), Olga Markelová (Tetka), rekruti, muzikanti, mleči ze mlýna, vesničané.
 
Uvedení Její pastorkyně v roce 1967 mělo tu nevýhodu, že předchozí uvedení této opery bylo velmi zdařilé (zvláště pěveckými výkony) a odstup mezi oběma inscenacemi byl pouze o něco více než 9 let. Přesto bylo i toto uvedení hodnoceno jako zdařilé. V inscenaci dominovalo především hudební nastudování Jiřího Pinkase. V recenzi se dočteme:
 
(hudební nastudování Jiřího Pinkase, pozn. aut.) dva základní znaky: zpěvnost („zpívá“ od úvodního Allegra i orchestr) a pevnou stylovou zakotvenost. Posluchač, který zná moravsko-slovenský folklór, si uvědomuje, jak se dirigentovo opření o typické znaky interpretace lidových projevuje v pěveckých výkonech sólových, ale samozřejmě také, a snad především, sborových. Tady už nezpívá operní pěvecké těleso, zde byl nalezen primární, na vysoké úrovni stylizovaný přístup k hudebnímu materiálu.“ (JEHNE, Leo. Pinkasova Pastorkyně v Ostravě. In Hudební rozhledy, 24/67.)
 
Ceněny byly pěvecké výkony obou představitelek role Jenůfy – Agii Formánkové i Jitky Kovaříkové, přestože obě umělkyně měly hlas se základní temnou barvou. 
 
S touto inscenací se Státní divadlo zúčastnilo krajského Operního festivalu sevemoravského kraje v Karviné, kde operní soubor za tuto inscenaci získal čestné uznání. 

 Program: Fotografie z představení:
 
Jitka Kovaříková (Jenůfa), Drahomíra Drobková (Stařenka Buryjovka), Lubomír Procházka (Števa) 
Foto: František Krasl
Eva Těluškinová (Kostelnička)
Foto: František Krasl


Jan Janda (Števa), Agia Formánková (Jenůfa)
Foto: František Krasl

Jan Janda (Števa), Eva Gebauerová (Kostelnička)
Foto: František Krasl

     
Jaroslav Hlubek (Laca), Jitka Kovaříková (Jenůfa)
Foto: František Krasl
     
 

 
JEJÍ PASTORKYŇA / 2004

Premiéra 12. 6. 2004. Hudební nastudování: Tyrone Paterson. Nové hudební nastudování: Robert Jindra. Dirigent: Tyrone Paterson / Jan Šrubař. Režie: Michael Tarant. Scéna a kostýmy: Dana Hávová. Choreografie: Igor Vejsada. Sbormistr: Jurij Galatenko.
 
Osoby a obsazení: Adriana Hlavsová / Jitka Zerhauová (Stařenka Buryjovka), Stanislav Matis / Gianluca Zampieri (Laca), Luciano Mastro / Václav Morys (Števa), Jindřiška Rainerová/ Agnieszka Zwierko (Kostelnička Buryjovka), Eva Dřízgová-Jirušová / Yvetta Tannenbergerová / Tatiana Teslia (Jenůfa), Vojtěch Kupka / Jaroslav Kosec (Stárek), Václav Živný / Bogdan Kurowski (Rychtář), Tamara Brummerová / Erika Šporerová / Jindřiška Rainerová (Rychtářka), Anna Číhalová / Kateřina Sluková (Karolka), Gabriela Lojková / Ivana Tomášková (Pastuchyňa), Agnieszka Bochenek-Osiecka / Tatiana Pituchová (Barena), Marianna Pillárová / Marcela Gurbaľová (Jano), Monika Onuferová / Anna Chlebková Szpyrcová (Tetka), Pavel Kozel / Petr Urbánek (Muž z lidu), Pavlína Kafková / Alena Slaná (Madona).

Osoby a obsazení v obnovené premiéře: Drahomíra Drobková / Erika Šporerová (Stařenka Buryjovka), Gianluca Zampieri / Jan Vacík (Laca), Peter Berger / Aleš Briscein / Tomáš Juhás / Luciano Mastro / Richard Samek (Števa), Nadine Secunde / Yvona Škvárová / Eva Urbanová (Kostelnička Buryjovka), Eva Dřízgová-Jirušová / Maida Hundeling (Jenůfa), Jaroslav Kosec / Michal Křístek (Stárek), Václav Živný / Martin Gurbaľ (Rychtář), Anna Nitrová / Eva Šeniglová / Yvetta Tannenbergerová / Jitka Zerhauová (Rychtářka), Barbora Perná / Jana Šrejma Kačírková / Simona Mrázová (Karolka), Kateřina Jalovcová / Michaela Kapustová / Veronika Höpflerová (Pastuchyňa), Veronika Holbová (Barena), Marianna Pillárová / Andrea Priechodská Široká (Jano), Monika Onuferová / Anna Chlebková Szpyrcová (Tetka), Pavel Kozel / Petr Urbánek (Muž z lidu), Pavlína Kafková / Alena Slaná (Madona).
 
Odehráno bylo celkem 35 představení včetně veřejné generálky.
 
Inscenace opery Její pastorkyňa z roku 2004 se hrála po několik sezón, její obnovená premiéra se konala v roce 2011 a poslední představení se odehrálo v roce 2014. Autory této inscenace byli režisér Michael Tarant, výtvarnice scény a kostýmů Dana Hávová, choreograf Igor Vejsada a dirigent Tyrone Paterson (autor nového hudebního nastudování z roku 2011 je Robert Jindra). Celkově lze o této inscenaci říci, že byla klasickým ztvárněním této opery, zbytečně nehledala to, co v partituře není, a proto nabídla autentický zážitek z Janáčkovy hudby.
 
Tyto kvality dokazuje i fakt, že na sedmém ročníku festivalu hudebního divadla Opera 2005 získala celkem tři z pěti cen, tzv. Libušek. A to Cenu za nejlepší inscenaci, Cenu laické poroty a Gianluca Zampieri obdržel za svůj výkon v roli Laci Cenu ředitelky festivalu. 
 
Jak píše Josef Herman ve své recenzi: „Velkou zásluhu na logickém věcném jednání a souhře postav, které jsou nejpůsobivější součástí inscenace, má ovšem režisér Michael Tarant. Na prosté dřevěné scéně, která se po celá tři dějství mění jen v detailech (…), tvořil neidealizované a neidylické realistické výjevy, opřené o významové detaily (například Lacův křivák prochází celou operou a v zoufalství ho na sebe vztahuje i Kostelnička) a působivé právě proto, že nebyly pouze vnější, naaranžované, ale sestavené z onoho věcného jednání jak hereckého, tak pěveckého.“ (HERMAN, Josef. Její pastorkyňa po našem i po jejich. In Hudební rozhledy, 9/2004.)
 
I původní hudební nastudování Tyrone Patersona bylo hodnoceno pozitivně: „Ruku v ruce s režií jde hudební nastudování dirigenta Patersona, který citlivě vede orchestr, sólisty i sbor k maximálnímu dramatickému účinku. Je to dramatismus drsně vyostřený po stránce temp, akcentace frází, zvuku orchestru i pěveckého projevu sólistů, v němž se pracuje i s emocionálním parlandem. Je také záměrně postavený do takřka bolestného kontrastu s lyricky vyzpívanými místy Janáčkovy partitury.“ (HRDINOVÁ, Radmila. Ostravští cizinci svému Janáčkovi rozumějí. In Divadelní noviny, 15/2004.)
 
V původním obsazení ztvárnily dvě hlavní mužské role pěvci italského původu – Luciano Matro a Gianluca Zampieri, ti však na partech dlouho pracovali a na jevišti jim bylo rozumět každé slovo. V novém nastudování se v roli Kostelničky několikrát představila také Eva Urbanová, která za tuto roli získala Cenu Thálie v roce 1997 a 2005.

 Program:

 

 Fotografie z představení:
 
Simona Mrázová (Karolka), Maida Hundeling (Jenůfa), Marianna Pillárová (Jano), Michal Křístek (Stárek), Jan Vacík (Laca), Veronika Höpflerová (Pastuchyňa), Drahomíra Drobková (Stařenka Buryjovka)
Foto: Martin Popelář
Maida Hundeling (Jenůfa)
Foto: Martin Popelář
Yvetta Tannenbergerová (Jenůfa), Luciano Mastro (Števa)
Foto: Martin PopelářJan Vacík (Laca), Yvona Škvárová (Kostelnička Buryjovka), Maida Hundeling (Jenůfa)
Foto: Martin Popelář


       
   
Eva Dřízgová-Jirušová (Jenůfa), Eva Urbanová (Kostelnička Buryjovka)
Foto: Martin Popelář
Eva Urbanová (Kostelnička Buryjovka)
Foto: Martin Popelář