Vstupenky na představení Národního divadla moravskoslezského prodáváme na 5 měsíců dopředu.

Zakoupením vstupenky divák přistupuje na následující obchodní podmínky NDM:
 1. Divák má právo na uplatnění příslušné slevy ze vstupného u vstupenek prodávaných přímo Národním divadlem moravskoslezským, splňuje-li nároky na její poskytnutí. Typ a výše slevy se tiskne na vstupenku a hledištní personál je oprávněn požádat diváka o doložení nároku na slevu před vstupem do hlediště.                                                                                                                              
 2. Zakoupené vstupenky z důvodu možného zneužití zpět nepřijímáme ani nevyměňujeme.
 3. Z důvodu uvedeného v ustanovení § 1837, písmeno j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky, ani e-Vstupenky odstoupit, a to ani při online nákupu, protože se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění, k němuž vstupenka opravňuje (účast na představení), je poskytováno v určeném termínu.
 4. Jakýkoliv neoprávněný zásah na vstupence včetně odstranění kontrolního kupónu činí vstupenku neplatnou. Padělání vstupenky je trestné.
 5. Pozdě příchozí diváci jsou usazováni do hlediště podle pokynů hledištního personálu. Přímý vstup do hlediště po začátku představení není možný.
 6. Během představení platí zákaz fotografování a pořizování jakýchkoli audio či video záznamů. Divák, který neuposlechne napomenutí hledištního personálu, může být z představení vykázán, bez nároku na vrácení vstupného.
 7. Objednávky vstupenek jsou závazné. Po vystavení faktury nebo dobírky nelze provádět storno, měnit počet vstupenek, kategorii vstupenek nebo termín představení.
 8. Divák si bezprostředně při zakoupení vstupenky překontroluje správnost údajů a ověří viditelnost z místa, pro které si kupuje vstupenku.
 9. Změna programu vyhrazena.
 10. Při změně představení zůstávají vstupenky v platnosti pro náhradní představení. Pokud divák již náhradní představení viděl a již ho nemá zájem zhlédnout, může nevyužité vstupenky vrátit v místě, kde byly zakoupeny, tj. buď u příslušného smluvního partnera, nebo v některé z pokladen NDM. Peníze za vstupenky zakoupené online na internetu jsou vraceny bezhotovostní návratovou transakcí. Peníze za hromadně zakoupené vstupenky jsou obvykle vraceny objednatelům. O výměnu vstupenky za jinou nebo o vrácení peněz lze žádat do 14 dnů od data, kdy se uskutečnilo náhradní představení.
 11. Při zrušení představení lze stejným způsobem jako u změněného představení (při nevyužití zhlédnutí nabízeného náhradního představení), žádat do 14 dnů od data zrušeného představení o vrácení peněz nebo o výměnu vstupenek za jiné představení (vpřípadě vrácení peněz za vstupenky bude po Vás vyžadováno zaslání čísla Vašeho účtu, včetně specifikace platby, aby mohla být platba dohledána a vrácena zpět na Váš účet).
 12. Vstupenky zakoupené v informačních centrech lze vracet pouze v místě zakoupení.
 13. Na e-Vstupenky lze uplatnit pouze sleva student s použitím ISIC karty, jiné slevy na e-Vstupenku neuplatníte.
 14. Zakoupením a předložením vstupenky vyjadřuje její držitel souhlas s těmito pokyny.
 15. NDM si vyhrazuje právo na změny či doplňky těchto obchodních podmínek.

       Obchodní podmínky jsou platné pro divadelní sezónu 2018/2019 a 2019/2020.