Při sestavování dramaturgického plánu na novou sezónu nezapomínáme na světovou klasiku, které se během hodin literatury určitě věnujete. Přijďte si pro společný zážitek, který posune vaši školní diskusi dalším směrem. 
 
Co nabízíme?
  • prostor pro vzájemnou interakci mezi umělci a diváky napříč ostravskou divadelní scénou
  • inspiraci pro pedagogy i studenty
  • společnou reflexi a hledání cesty k pochopení současného divadla formou sdíleného prožitku
  • workshopy k vybraným inscenacím
  • prohlídky divadelního zákulisí a dílen
Pro bližší informace o vzdělávacích programech pro školy kontaktujte vedoucí Ateliéru pro divadelní vzdělávání při NDM Danielu Jirmanovou: daniela.jirmanova@ndm.cz
 
Projekty na sezónu 2019/2020:
 

Předplatné ABEND aneb Napříč ostravskou divadelní scénou  

V rámci předplatného ABEND nabízíme 2 předplatitelské řady doplněné o doprovodný program:
- dramaturgické úvody
- besedy s tvůrčími týmy a hosty po představeních
- aktivní zapojení studentů 
- sdílené prožitky napříč ostravskou divadelní scénou
Kromě zhlédnutí divadelního představení nabízíme i pohled na divadlo z druhé strany. Vybírat můžete z aktivit různého typu, od seznámení s divadelním procesem, prostorem, divadelní hrou až po vlastní herecké zkušenosti či seznámení s různými divadelními profesemi. Tyto aktivity je možné kombinovat, vždy vám rádi vyjdeme vstříc.
 

MYSLET DIVADLO

Komentované prohlídky divadla a divadelního zákulisí
 
Neviditelná divadelní řemesla
Prohlídka divadelních dílen, seznámení s postupně mizejícími uměleckými řemesly a profesemi. Zjistíte, co vše musí lidé v divadle umět vyrobit, setkáte se s velmi zajímavými lidmi a dozvíte se, jaká byla jejich cesta k divadlu. 
Vhodné pro žáky 8.–9. tříd, či studenty uměleckých škol, kteří se tak mohou inspirovat při volbě povolání.
 
Vraťme dílny do škol!
Potřebujete zbytkový materiál, abyste mohli své žáky a studenty vést k manuální zručnosti, jako tomu bývalo za starých časů? Rádi vám pomůžeme!
 
Divadelní explikace
Máte hlubší zájem o divadlo a rádi byste nahlédli do tajů vzniku jednotlivých inscenací? Jak uvažuje režisér, scénograf, kostýmní výtvarník při tvorbě koncepce a jaká je cesta od návrhu k výrobě samotné?
 

DIVADELNÍ ŠKOLA PRO PEDAGOGY (letní i celoroční)

Připravujeme cyklus akreditovaných seminářů v rámci celoročního divadelního vzdělávání pedagogických pracovníků. O aktuální nabídce a termínech vás budeme průběžně informovat.
 
Připravujeme pro vás tyto semináře:
KREATIVNÍ IMPROVIZACE
RÉTORIKA
TVŮRČÍ PSANÍ
TVŮRČÍ UVAŽOVÁNÍ
INTERPRETACE TEXTU
 

WORKSHOPY, BESEDY, DRAMATURGICKÉ ÚVODY

Workshopy připraví žáky a studenty na hlubší vnímání divadelního představení, částečně odhalí jeho kontext, podnítí ke kritickému uvažování a k aktualizaci témat inscenace, naladí na její atmosféru, přiblíží divadelní jazyk. Práce pod vedením zkušených divadelních profesionálů či profesionálních divadelních pedagogů zároveň slibuje zážitek tvořivé, týmové spolupráce. Workshopy mohou probíhat samostatně (na objednávku) přímo v Ateliéru nebo je můžete kombinovat s návštěvou představení – v takovém případě máme pro vás tuto nabídku:
 
Zkouška + představení
V tomto formátu máte jedinečnou šanci zažít na okamžik průběh zkoušení v bezpečném prostoru hlediště a rovnou navázat svou vlastní hereckou aktivitou v Ateliéru či Divadle „12“. Pod vedením lektora projdete několika základními hereckými cvičeními a společně si definujete základní stavební prvky herectví a divadla.
Termín návštěvy divadla (zkoušky) a na ni navazujícího hereckého workshopu je potřeba objednat v jiný den, než probíhají dopolední představení. Je možné je kombinovat i s večerním představením. V tom případě půjde o dvě návštěvy divadla.
 
Dramaturgický úvod + představení
Neznáte autora? Toužíte znát okolnosti vzniku této divadelní hry? Zajímá vás další autorova tvorba? Chcete slyšet, jaký je inscenační klíč, a máte rádi historky z průběhu zkoušení?
Pojďte se s námi naladit. V rámci lektorských úvodů před představením vás připravíme na to, co vás čeká. Poslechnete si zajímavosti o autorovi, ukážeme vám hru v kontextu historických událostí a pomůžeme rozkrýt zásadní témata, která inscenace nabízí.
Lektorský úvod probíhá 30–60 min před představením. Je možné si ho objednat před dopoledním i večerním představením.
 
Představení + workshop nebo beseda s umělci
Jaké byly okolnosti vzniku divadelní inscenace, jaké jsou motivace postav a jejich příběhy? Jaká byla cesta herce ke konkrétní roli, jak uvažoval režisér při hledání režijního klíče? Lze najít i jiná řešení některých situací?
 
Workshopy i besedy lze časově přizpůsobit (workshopy 60–120 minut, besedy 15–45 min), obojí probíhá v Ateliéru, podmínkou je předchozí návštěva dopoledního či večerního představení, ke kterému se beseda či workshop vztahují. Bezprostředně po představení máte jedinečnou šanci strávit nějaký čas s našimi umělci a ptát se na vše, co vás zajímá. 
 
Samostatné workshopy „na objednávku“ s umělci NDM (nejsou vázané na konkrétní inscenaci, ale spíše obecněji přiblíží jednotlivé soubory NDM – muzikál, činohru, operu, balet). 
 
Poprvé v divadle – krátká divadelní procházka a workshop, který je určen nejmladším divákům a zaměřen na jednotlivé divadelní profese.
 
Skrze divácký zážitek během představení nebo vlastní hereckou aktivitou v našich workshopech žáci poznávají nejen divadlo a svět, ale i sami sebe. Proto vám pomáháme objevovat dosud neobjevené a nabízíme dialog o sdíleném divadelním zážitku. 
 

SVOBODNÉ DISKUZE

Projekt se bude skládat ze tří moderovaných debat pro školy i veřejnost se zajímavými hosty. Hosté, kteří přijedou do Ostravy, vystoupí dopoledne v moderované debatě v Divadle Jiřího Myrona. Ta bude určena pro středoškoláky. Večer se bude stejná debata opakovat pro veřejnost v komornějším prostředí v Divadle „12“.
Více informací naleznete pod tímto odkazem.