Skupina nadšených mladých milovníků divadla – prostor pro setkávání a divadelní tvorbu. „Dramaťák v divadle“ pro ty, kteří úspěšně prošli konkurzem.
 
Zkoušky Činoherního studia NDM probíhají jednou týdně v Ateliéru či zkušebnách Národního divadla moravskoslezského pod vedením divadelních lektorek a herců činohry. Zaměřujeme se nejen na průpravu a rozvoj hereckých a inscenátorských dovedností, ale také na rozšíření obzorů v oblasti teorie a dějin divadla, dramaturgie.
 
V sezóně 2018/2019 zkoušíme v tyto dny:
Úterý 17:00 – 19:30 (15 – 18 let)
Středa 16:00 – 18:00 (11 – 15 let)
 
Lektorské vedení
Vít Roleček (herec činohry), Petra Lorencová (herečka činohry), Martina Klézlová
 
Pokud máš zájem se přidat, nebo se účastnit doprovodných akcí, sleduj facebook Ateliéru pro děti a mládež nebo napiš na atelier@vasedivadlo.cz
 
 
Vznik a fungování Činoherního studia NDM finančně podpořili:
 
 
Všem donátorům za jejich podporu velmi děkujeme.