Činoherní studio NDM vzniklo v září roku 2015 pod původním názvem Divadelní ateliér. Navazovalo na praxí ověřené a oblíbené letní projekty pro mládež (12–19 let), které Ateliér ve spolupráci s NDM produkoval v předchozích letech a které měly velký úspěch (poptávka několikanásobně převyšovala nabídku). Na základě ohlasu účastníků a také díky vývoji spolupráce s mladými lidmi v oblasti volného času jsme v září 2015 otevřeli první skupinu a v září 2018 pak skupinu druhou. Jelikož množství uchazečů v prvním případě přesáhl dvojnásobek a ve druhém případě trojnásobek plánovaného počtu, členové obou skupin byli přijati na základě talentových zkoušek.
 
Za zásadní a zlomový moment považujeme možnost, kterou členové Činoherního studia při NDM dostali v říjnu 2018 – jejich nastudování inscenace hry britského dramatika Simona Stephense Punk Rock se dostalo na repertoár NDM jako představení pro školy. Inscenace se hrála 1., 2. a 3. října 2018 v novém prostoru Divadla „12“. Všechna představení se setkala s velkým úspěchem. V současné době pracují členové na inscenaci Dopisy za mřížemi, která bude mít premiéru 18. listopadu v šapito na Masarykově náměstí, repríza se uskuteční 17. prosince v Divadle „12“ v rámci otevřené hodiny činoherního studia.
 
V roce 2019 pracuje Činoherní studio I. – žáci ve věku 12–15 let – pod vedením divadelních lektorek Terezy Strmiskové a Radany Otipkové.
 
Činoherní studio II. – studenti ve věku 15–19 let – jsou vedeni členem činoherního souboru NDM Vítem Rolečkem a divadelní lektorkou Ateliéru Martinou Klézlovou.V rámci projektu SametOVA!!! připravují inscenaci Dopisy za mřížemi – jde o dramatizaci ranných textů Václava Havla autorky Lenky Lagronové, která se ujala také režijní spolupráce a pravidelně se zkoušek účastní.
 
Fotografie z první čtené zkoušky inscenace Dopisy za mřížemi
 
 
Nabídka aktivit obou skupin činoherního studia při NDM je následující:
 
PRAVIDELNÉ TRÉNINKY A ZKOUŠKY ČLENŮ ČINOHERNÍHO STUDIA  V PRŮBĚHU CELÉ DIVADELNÍ SEZÓNY – členové se každý týden scházejí v novém prostoru Ateliéru, kde pracují pod vedením lektorů a umělců NDM. Výjimkou nejsou ani mimořádné víkendové zkoušky či prodloužené zkoušky v průběhu týdne.
 
VEŘEJNÉ PREZENTACE TVORBY ČINOHERNÍHO STUDIA PŘI NDM – v průběhu sezóny probíhají veřejné prezentace práce pro rodiče, přátele i širokou veřejnost v rámci doprovodných akcí NDM.
 
SPECIALIZOVANÉ DOPROVODNÉ AKCE K INSCENACÍM NDM – nad rámec členů studia se do těchto programů zapojilo zhruba 20 mladých lidí se zájmem o divadlo.
Pokud máš zájem se přidat nebo se účastnit doprovodných akcí, sleduj facebook Ateliéru nebo napiš na atelier@vasedivadlo.cz
 
 
Fotografie z inscenace Punk Rock – Pásmo dialogů ze hry Punk Rock od Simona Stephense
 
 
Projekt je realizován za podpory statutárního města Ostrava a městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Všem donátorům za jejich podporu velmi děkujeme.