ČESKÁ KLASIKA

Interaktivní koncertní program ve foyer Divadla Antonína Dvořáka, ve kterém se žáci a studenti seznámí se stěžejními osobnostmi české hudební tradice a jejich dílem. Kostýmovaní sólisté a hudebníci pro Vás zazpívají a zahrají nejznámější české árie a duety Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Pod vedením zkušených lektorů se i koncert „vážné 
hudby“ může stát poutavým zážitkem pro současnou mladou generaci. 
  • Program je určen pro 8. a 9. třídy základních škol a pro střední školy, máme však připravenu i speciální verzi programu (na 90minut) i pro první stupeň základních škol.
  • Kapacita je 50 účastníků.
  • Cena vstupenky je 70Kč/žák/student, 30Kč/pedagogický doprovod.
  • Hudebními interprety budou: Moravskoslezské komorní sdružení a dále sólisté i sboristé operního souboru NDM.
  • Našim hlavním cílem je pokusit se mladým lidem přiblížit vážnou hudbu: v diskusích i mnohých jednoduchých "hrách" a interakcích s lektorem - moderátorem akce - je přimět k uvažování nad tématem i formou jeho zpracování v díle jednotlivých autorů. Nepůjde o přednáškový výklad ze života a díla skladatelů, pokusíme se se studenty odpovědět na otázku: Proč bych Já, člověk 21. století, měl znát tyto autory? Může být opera stále ještě živý žánr? V čem se liší od hudby, kterou poslouchám? atp.
  • Speciální verze pro žáky 1. stupně základních škol je orientovaná na seznámení se s operním dílem hravou formou, je v ní zařazeno více pohybových a výtvarných aktivit a reflexí.

Nabídka termínů
7. 12. 2015 v 10:00 ve foyer Divadla Antonína Dvořáka
10. 12. 2015 v 10:00 ve foyer Divadla Antonína Dvořáka
11. 12. 2015 v 10:00 ve foyer Divadla Antonína Dvořáka

Kontakt:

Tereza Strmisková
divadelní lektorka NDM
tereza.strmiskova@ndm.cz

Projekt byl finančně podpořen Statutárním městem Ostrava, Ministerstvem kultury a Nadací Život umělce.


Co uslyšíte? (dramaturgie hudební složky)


B. Smetana - Prodaná nevěsta:

Duet Věrné milování
Duet Znám jednu dívku

B. Smetana – Tajemství:

Árie Blaženky

A. Dvořák - Jakobín:

Duet Pohleď mi do očí, podej mi ruku
Duet My cizinou jsme bloudili

A. Dvořák - Rusalka:

Árie Měsíčku na nebi hlubokém
Árie Ubohá Rusalko bledá

L. Janáček - Její Pastorkyňa:

Modlitba Jenůfy

L. Janáček - Moravská lidová poezie:

Lavečka, Koníčky milého 

B. Martinů - Písničky na jednu a dvě stránky:

Vysoká veža, Zvedavé dievča, Smutný milý

Audio-video ukázky