Druhou částí výstavy „Klauzurní a diplomové práce 2013“ se uzavírá letošní výstavní projekt představující aktuální tvorbu studentů Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Jeho první část proběhla od poloviny května do konce června 2013 v Kabinetu fotografie v Domě umění v Opavě. Přehlídka nemá stanovené jednotící téma.
 
Cílem je nabídnout návštěvníkům výstav výběr výrazných autorských souborů, které vytvořili studenti ITF v průběhu akademického roku.
 
Právě klauzurní, bakalářské a diplomové práce, kterými studenti ukončují jednotlivé ročníky nebo studium bakalářského či magisterského programu, často znamenají tvůrčí vrchol dokládající směřování jejich volné tvorby. Výstava uvedená v Galerii Opera představuje tvorbu osmi autorů.
 
Student magisterského studia Richard Fuksa dává ve své klauzurní práci nahlédnout do intimního života vlastní rodiny. Fotografie zachycují křehké efemérní děje, které se odehrávají navečer, když se v domácnosti vše zklidní, děti se chystají ke spánku a rodiče se připravují na další den. Poslední zazlobení před pohádkou na dobrou noc nebo okamžik klidu pro rodiče. Atmosféru umocňuje vedle téměř scénického svícení i poutavá barevnost fotografií.
 
Portréty posledních pamětníků, kteří přežili lidickou tragédii v roce 1942, zpracoval ve své bakalářské diplomové práci nazvané „Lidické ženy a děti“ současný student magisterského studia Robert Kiss. Světelně vypjaté černobílé portréty žen a mužů, za kterými jsou skryté těžké životní příběhy, doplňují pohledy na sbírkové předměty připomínající život před vyhlazením Lidic. Soubor je stále otevřený. Autor postupně vytváří další portréty lidických rodáků s cílem zaznamenat a uchovat jejich osudy. Ze 143 žen a dětí, kteří se po válce do své vlasti a později do nových Lidic vrátily, je jich naživu už jen sedmnáct.
 
Pohledy na vyprázdněné prostory opuštěného kempu v Českém ráji kdesi daleko „po sezóně“ zobrazují čtvercové fotografie klauzurní práce Oldřicha Malachty. Zapomenutý karavan, reklamní poutač ztracený v mlze, nebo zarostlá pustá plocha pro stany s lampou a ampliónem. Fragmenty přízračné krajiny nesoucí nedávný otisk člověka. Melancholickou atmosféru souboru nazvaného „Camp“ umocňuje kromě ponurého počasí i volba filmového materiálu.
 
Klauzurní práce Drahomíry Otoupalové „Mám byt a jsem v něm sám“ představuje v podobě inscenovaného dokumentu muže a ženy, kteří se snaží seznámit s vysněným protějškem pomocí seznamek nebo chatu. Nepřirozenou a chladnou anonymitu těchto komunikačních prostředků ïlustruje autorka portréty „bezhlavých“ vyzývavě či spoře oděných postav v kontrastu jejich vlastního domácího prostředí. Volba záběru záměrně neumožní nahlédnout do jejich tváří. A tak oči a ústa, které mají při volbě partnera sehrát klíčovou úlohu, zůstávají němé. Způsob zobrazení může připomínat anonymitu portrétů placených společnic a gigolů.
 
V klauzurní práci nazvané „Trautenberkovo“ konfrontuje Lukáš Tofan nadvládu zimní horské krajiny s důsledky náporů víkendové rekreační turistiky. Lidský prvek je v jeho fotografiích přítomen především skrze stopy, které v přírodě člověk zanechává. A tak lyžař zanikající v příkrovu mlhy zachycený z ptačí perspektivy působí na fotografiích Lukáše Tofana stejně ztraceně, jako slupka od banánu pohozená v bílé sněhové ploše. Jeho soubor byl nedávno oceněn čestným uznáním porotou soutěže Czech press photo v kategorii Příroda a životní prostředí.
 
Soubor „Beach“ Václava Němce je obrazem subjektivního vidění světa pláží a přímořských letovisek. Václav Němec není typickým návštěvníkem turisticky atraktivních lokalit, což dokládá i volba jednotlivých záběrů. Jeho fotografie toto specifické prostředí nekritizují ani výrazně nepoetizují. Soubor může svou úpravou barevnosti v divákovi vzbuzovat dojem pohledu pozorovatele, který na své okolí nahlíží přes sluneční brýle.
 
Klauzurní soubor „Obsese“ Petry Vlčkové je příběhem stavu posedlosti iracionálními činy. Jednotlivé fotografie souboru postupně rozkrývají iluzorní příběh setkání vystupujícího z intimního světa subjektivního vidění autorky. „Nutkavé myšlenky mohou zdánlivě působit nevinně, ale v rámci jejich naplnění jde většinou o zaběhnutý rituál, který se nám vkrádá do běžného života a zcela jej ovlivní. Ztrácíme tak kontrolu sami nad sebou. Člověk pociťuje stud ze své vlastní iracionality“.
 
Klauzurní práce Dagmar Vyhnálkové, která spolupracuje jako fotografka s Českou televizí, vznikla při natáčení kriminálního seriálu Cirkus Bukowsky. Snímky nejenže nesou přízračnou atmosféru umocněnou i zvoleným zpracováním obrazu, ale také utvářejí svůj vlastní příběh. Také tento soubor byl oceněn – podobně jako práce Lukáše Tofana a osmi dalších studentů a nedávných absolventů ITF – v letošním ročníku soutěže Czech Press Photo.
 
Prezentace diplomových a klauzurních prací i mnohé další výstavní projekty a autorské výstavy představené u nás i v zahraničí jsou ukázkou šíře individuálního směřování zájmů a kreativity studentů a absolventů, ale také dokladem otevřeného charakteru výuky oboru Tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě. V současné době je možné vidět další práce studentů a absolventů ITF například na výstavě „Abandoned Dream“, která je součástí OFF festivalu Bratislava, v rámci expozice „Vnitřní okruh v české fotografii“ představené v rámci 23. ročníku Měsíce fotografie v Bratislavě, na přehlídce vítězných snímku soutěže Czech Press Photo na Staroměstské radnici v Praze, kde studenti ITF získali řadu cen, či na výstavě Slovak Press Photo v Městském muzeu v Bratislavě, z níž si ceny – včetně té nejvyšší Fotografie roku – odneslo šest studentů a absolventů ITF.
 
Marek Malůšek.

 

Fotografie výstavy: