PAVLA MALINOVÁ: PIŇDOUSMRSK
8. ledna 2018 - 8. března 2018
 
Pavla Malinová (* 1985, Vsetín) patří mezi nejvýraznější absolventy ostravské fakulty umění. Během svých studií se nevěnovala jenom malbě, natáčela i videa a vystupovala v hudební skupině Like She. Poté, co v roce 2011 malířský ateliér Františka Kowolowského dokončila, se pro ni ale malba stala dominantním médiem. 
Obrazy Pavly Malinové jsou plné dvojsmyslů, mnohoznačností a vizuálních her, v nichž se za výraznými, na první pohled čitelnými motivy (v poslední době např. klíčové dírky) ukrývají, vykukují a zrcadlí se další, které tak jednoznačně čitelné nejsou, ve výsledku ale právě ony stimulují cestu za hledáním konečného smyslu, který ale nemusí být ani přítomen, ani nalezen. Prvotní motiv je tedy jakýmsi iniciátorem umožňujícím zahájit práci s barvou jako primární hmotou. Rozličnými způsoby ji autorka hněte a transformuje. Zkoumá její pastóznost, strukturu či hutnost tak, aby ve výsledku přicházelo ke slovu i světlo. To pak z pláten místy až tajemně září, jinde potměšile neonově problikává, nebo se naopak ztrácí a utápí v reliéfně nakupených vrstvách. V těchto protikladně a protisměrně „materiálových“ akumulacích a křížících malířských rukopisech využívá Malina (tak se jí říká) často motivu destruované či jinak rozvolněné obrazové skladby, v níž se tradiční skříňové pojetí obrazové kompozice mění v kumulaci vzájemně se překrývajících oken, jež v celku působí jako zacyklený virtuální labyrint plný průhledů, náznaků a rychlých spojení, které umocňují traktovanou nejednoznačnost a nedořečenost neustálou kombinací abstraktních a figurálních motivů. Valivá robustní tíže zobrazených figur (snad uctívačů, možná idolů) se míchá s až esotericky blouznivou abstraktní pitoreskností a kumulací odkazů na nejrůznější malířské kódy a tradice od modernismu přes arte powera až k insitním a mediumním vizuálním záznamům. I proto obrazy Pavly Malinové působí jako podmanivý hybridní vizuální koktejl fungující jako proteovský zvěstovatel vypjaté vizuální diskontinuity naší současnosti.
 
(Martin Mikolášek, kurátor výstavy) 

 

Vernisáž výstavy: 

    Foto: Martin Kusyn
 
Fotografie obrazů:
Klíčová žena
Křižovatka
Pinďousmrsk
Semínka
Mlask
Power
Vyvolávač deště