David Macháč: Zahrádkáři
7. listopadu – 12. prosince 2018
 
Výstava je realizovaná ve spolupráci s Institutem tvůrčí fotografie FPF SLU a za finanční podpory statutárního města Ostrava.
 
Cyklus barevných fotografií Zahrádkáři je otevřený projekt, kterému se autor věnuje od roku 2006 do současnosti. Zachycující v něm lidi z České republiky, Polska, Slovenska, Německa, Lucemburska a dalších zemích, kteří tráví mnoho času ve svých zahrádkářských koloniích. Zahrádky vznikají na přesně vymezeném prostoru a také samotná stavba mívá předepsané rozměry. Nicméně každý si přetvoří tento prostor dle svých představ. Macháč zachycuje jak samotnou stavbu, tak i jejího vlastníka či vlastníky, neboť poté můžete na fotografii nalézt nejrůznější spojení mezi prostorem zahrádky a jejím uživatelem. Každá zahrádka je jiná, stejně tak i osoba, která ji obhospodařuje.
 
Vernisáž výstavy:
    Foto: Martin Kusyn