PÁTEK 18.30 hodin

Celkem 7 titulů / jen Divadlo Antonína Dvořáka (DAD) 3 tituly, jen Divadlo Jiřího Myrona (DJM) 4 tituly
 
Předplatné je možno zakoupit:
● do obou divadel (DAD + DJM) – konečná cena předplatného je dána součtem cen předplatného v obou divadelních budovách podle vlastního výběru
● samostatně jen do Divadla Antonína Dvořáka
● samostatně jen do Divadla Jiřího Myrona
 
DIVADLO ANTONÍNA DVOŘÁKA
DIVADLO JIŘÍHO MYRONA
Manon (opera)
Květiny pro paní Harrisovou (muzikál)
Zásnuby ve snu (opera) Harpagon je lakomec? (muzikál)
Češky krásné, Češky mé! (činohra)

Korzár (balet)
   
CENA / DAD CENA / DJM
od 750 Kč od 1.065 Kč
CENA KOMPLETNÍ PŘEDPLATITELSKÉ SKUPINY D / OBĚ DIVADLA
od 1.815 Kč
Změna programu a termínů vyhrazena!