STŘEDA 18.30 hodin

Celkem 8 titulů / jen Divadlo Antonína Dvořáka (DAD) 3 tituly, jen Divadlo Jiřího Myrona (DJM) 5 titulů
 
Předplatné je možno zakoupit:
● do obou divadel (DAD + DJM) – konečná cena předplatného je dána součtem cen předplatného v obou divadelních budovách podle vlastního výběru
● samostatně jen do Divadla Antonína Dvořáka
● samostatně jen do Divadla Jiřího Myrona
 
DIVADLO ANTONÍNA DVOŘÁKA
DIVADLO JIŘÍHO MYRONA
Hubička (opera)
Květiny pro paní Harrisovou (muzikál)
Bílý pán aneb Těžko se dnes duchům straší (opera) Harpagon je lakomec? (muzikál)
Češky krásné, Češky mé! (činohra)

Korzár (balet)
  Rossiniho karty (balet)
   
CENA / DAD CENA / DJM
od 750 Kč od 1.305 Kč
CENA KOMPLETNÍ PŘEDPLATITELSKÉ SKUPINY II. / OBĚ DIVADLA
od 2.055 Kč
Změna programu a termínů vyhrazena!