Napětí ve společnosti narůstá, online i offline nenávistné projevy rozdělují veřejné mínění, padají zásadní rozhodnutí o našich životech a budoucnosti… Kde je v tom všem zmatku hlas mladé generace? Jde přece o jejich budoucnost, ale jejich slovo má v rozhodování o ní pramalou váhu!

 - O projektu
 - Premiéra manifestu Za filtrem / Behind the filter
 - FUN! festival v Ostravě

Divadlo Glej (Slovinsko), Theaterschip (Nizozemsko) a Ateliér při Národním divadle moravskoslezském (ČR) již řadu let oslovují mladé lidi, produkují inscenace a happeningy mladých pro mladé a rozvíjejí metodiku práce s mladými v divadelním prostředí.

V projektu Future=NOW! A Youth Manifesto, který je spolufinancovaný Evropskou unií v programu Kreativní Evropa, spolupracujeme s mladou generací na hledání průsečíků umění a aktivismu ve vztahu k současným tématům, která zásadním způsobem ovlivní podobu jejich života v blízké budoucnosti a jsou tak logicky středobodem jejich zájmu.

Chceme prostřednictvím artivismu a performativního umění redefinovat prostor pro diskusi, zapojit publikum do akce ve veřejném prostoru a podnítit mladé diváky i umělce k participaci a aktivnímu postoji k aktuálním palčivým tématům na mezinárodní a interdisciplinární úrovni.  Témata projektu jsou: GENDER, ENVIROMENTÁLNÍ KRIZE A SOCIÁLNÍ INKLUZE.

  • Součástí projektu jsou jak lokální, tak mezinárodní divadelní produkce, konference a festivaly.
  • Vytvoříme manifesty mladých, které budou založeny na důkladném průzkumu.
  • Vytvoříme digitální metodiku a natočíme dokumentární film, abychom mohli své zkušenosti z projektu sdílet i po jeho skončení.
  • Hledáme cesty, jak aktivizovat mladé k řešení nejaktuálnějších společenských  otázek a problémů. S mladými lidmi a pro mladé

Partneři: Divadlo Glej, Slovinsko, Theaterschip, Holandsko