Cast - Season:
DEN ZÚČTOVÁNÍANEŽKA
MADAME BOVARYHousekeeper
MADAME BOVARYHousekeeper
Photos - Season:
MADAME BOVARY
Andrea Zatloukalová (Housekeeper), Izabela Vydrová (Emma Bovary), Alexandra Gasnárková (Mother Bovary), Petr Houska (Charles Bovary), Vít Roleček (Leon)
Photo by: Radovan Šťastný
MADAME BOVARY
František Strnad (Rodolpho de Boulanger), Andrea Zatloukalová (Housekeeper), Renáta Klemensová (Homais, his wife), David Viktora (Homais, pharmacist), Izabela Vydrová (Emma Bovary), Petr Houska (Charles Bovary), Anna Skalická (Bertha, child)
Photo by: Radovan Šťastný