PRVNÍ RECENZE NA BALETNÍ NOVINKU MAHLEROVY VZPOMÍNKY
BALET / 5.12.2021
Počátek adventu se pro baletní soubor Národního divadla moravskoslezského v Ostravě nesl v duchu posledních příprav nové premiéry, která si kvůli pandemii počkala na své uvedení skoro půl roku.
 
„Ve čtvrtek večer však byla konečně ostravským divákům (a světu) představena taneční fantazie MAHLEROVY VZPOMÍNKY špičkového norského tvůrce Jo Strømgrena. Jeho specifický choreografický a režisérský rukopis nás od představy lineárního vyprávění a prvoplánové popisnosti, které často charakterizují taneční díla spojená se životy slavných osobností, zavál daleko do krajiny asociativních obrazů, severské syrovosti a téměř meditativních hudebních ploch. Dojem z premiérového večera, který symbolicky připomněl 110. výročí úmrtí Gustava Mahlera, ve mně dozníval ještě dlouho poté, co opona za nadšeného potlesku obecenstva spadla naposledy. (...)  Na příběhu slavného umělce se odráží osudy tisíců bezejmenných lidí, jejich zrození i smrti. Jakoby diváci v divadle dostali zprávu z dávných časů: Podívejte, byli jsme lidé jako vy, milovali jsme, radovali jsme se a trpěli jsme stejně. Nic se nezměnilo, a přece se změnilo tak moc. (...) Mahlerova hudba však není jediným hudebním doprovodem, který zazní v ostravském představení. Velký podíl na výsledném zvuku i atmosféře má norský virtuos na violu a skladatel Bergmund Waal Skaslien, jehož skoro ambientní hudba rezonuje severskou inspirací. (...)
 
Foto Serghei Gherciu
 
Jak je vidět, ostravský baletní soubor si musel poradit s velkým soustem, a to jak po stránce pohybové, tak interpretační. (...) Všichni musejí fungovat jako organický celek. Během premiérového večera se to rozhodně podařilo a na výkonech interpretů byl znát jejich obrovský osobní vklad a nadšení z práce se světově uznávaným choreografem, s nímž se mohli podílet na celém tvůrčím procesu a zažít vznik něčeho zcela nového, a to i za velmi ztížených podmínek. (...) A tak nezbývá než si jen úlevně oddychnout, že se tato premiéra mohla uskutečnit. Nejen proto, že se jedná o představení vytvořené přímo pro ostravské tanečníky, nejen proto, že Gustav Mahler má tak úzké vazby k českým zemím, ale především proto, že nabízí nový důvod přijít do divadla a spolu s Jo Strømgrenem si připomenout vlastní vzpomínky obarvené časem."
Tereza Cigánková
(ostravan.cz, 3. 12. 2021)
 
Foto Serghei Gherciu
 
Nenechte si ujít novou inscenaci souboru baletu! Nejbližší reprízy 7. a 10. prosince od 18.30 hodin v Divadle Jiřího Myrona.