MOTTO LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLY ATELIÉRU NDM PRO ROK 2023: ARTIVISMUS: UMĚNÍ NEBO AKTIVISMUS? JAK ZVEDNOUT MLADOU GENERACI ZE ŽIDLE?
20.6.2023
Tradiční Letní divadelní školu pro pedagogy letos Ateliér pro divadelní vzdělávání při Národním divadle moravskoslezském opět rozšířil o nová témata a mezinárodní rozměr. Podobně jako vloni bude LDŠ orientována na mladé a na způsoby a cesty, jak je přilákat do divadel a jak zapojit divadelní formy do jejich vzdělávání i výchovy. Letos zabere LDŠ poslední dva srpnové dny a pedagogové mohou využít i možnosti nechat si proplatit náklady ze strany svých škol. Vítáni jsou ovšem jako vždy také individuální účastníci – nepedagogové.