MOTTO LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLY ATELIÉRU NDM PRO ROK 2023: ARTIVISMUS: UMĚNÍ NEBO AKTIVISMUS? JAK ZVEDNOUT MLADOU GENERACI ZE ŽIDLE?
9.8.2023
Poslední volná místa nabízí letošní Letní divadelní škola pro pedagogy pořádaná Ateliérem pro divadelní vzdělávání při Národním divadle moravskoslezském. Ateliér ji rozšířil o nová témata a mezinárodní rozměr a konat se bude 30. a 31. srpna. LDŠ se vždy zaměřuje na způsoby a cesty, jak přilákat do divadel mladou generaci a jak zapojit divadelní formy do vzdělávání a výchovy. Pedagogové mohou využít možnosti nechat si proplatit náklady ze strany svých škol. Vítáni jsou ale také individuální účastníci – nepedagogové.