ČERTOVA STĚNA – OSMÁ DOKONČENÁ OPERA BEDŘICHA SMETANY V OBNOVENÉ PREMIÉŘE
8.12.2023
Národní divadlo moravskoslezské uvede 14. prosince 2023 v obnovené premiéře operu Bedřicha Sme-tany ČERTOVA STĚNA. Původní premiéra této inscenace byla v Ostravě v červnu 2014, hrála se do ledna roku 2016 a měla celkem 20 repríz. Už při přípravách premiéry původní inscenace v roce 2014 pracovala ope-ra NDM s plánem odehrát za 10 let – v roce 2024 – všech osm skladatelových dokončených oper v blocích ke kulatým výročím narození a úmrtí.