Klub přátel operety/muzikálu „Orfeus“

vznikl z iniciativy sólistů operety tehdejšího Státního divadla v Ostravě v roce 1991, kdy hrozilo sloučení souboru opery se souborem operety, které mělo později vyústit v úplné zrušení operetního souboru. Cílem klubu bylo dokázat, že ostravská opereta, která je nejnavštěvovanějším souborem, má své pevné zázemí a zaslouží si mít i nadále vlastní samostatný soubor.

První matiné se konalo 9. června roku 1991 v divadelním klubu DJM. Členy se stali lidé osobně spojení s operetním souborem a jeho dlouholetí návštěvníci. Akce klubu tvořily koncerty a jiné doprovodné akce, kterých se rádi zúčastňovali také operetní sólisté.

Moderování klubových programů bylo tradičně v rukou šéfů souboru operety – nejprve Jiřího Měřínského a poté Miroslava Urbánka, ktreý krome moderování vystupoval také v roli pěvce i korepetitora. Po roce 2007 uváděli klubové pořady Orfea šéfové Karel Mládek, Karol Kevický a od roku 2010 paní Gabriela Petráková, která se opět snaží oživit tato milá setkání a obohatit klub o nové a mladší členy.

První předsedkyní klubu přátel operety Orfeus se stala dlouholetá věrná návštěvnice souboru paní Olga Oborná, kterou po jejím náhlém úmrtí v roce 2010 vystřídala paní Marie Kochová, která klub vede dodnes.

Dřívější setkávání klubu se konala vždy ve středu v generálkovém týdnu před premiérou. Nyní se konají zpravidla v rámci předpremiérových besed v místě jejich konání nebo po besedě.

Večery byly a jsou dodnes naplněny příjemnou a přátelskou atmosférou, zpěvem, vyprávěním a besedováním. Setkání se zúčastňují také hostující umělci (režiséři, choreografové, dramaturgové a další), kteří ochotně a rádi přichází mezi přátele operety/muzikálu a odpovídají jim také na jejich dotazy.

Chcete se také stát členem klubu přátel operety/muzikálu Orfeus? Přihláška je ZDE.