Obsazení - Sezóna:
LA TRAVIATAGiorgio Germont
LA TRAVIATAGiorgio Germont
RIGOLETTORigoletto
RIGOLETTORigoletto
RIGOLETTORigoletto
Fotografie - Sezóna:
RIGOLETTO
závěrečná scéna

Agnieszka Bochenek-Osiecka (Gilda), Seung Yong Oh (Rigoletto)
Foto: Josef Hradil
RIGOLETTO
Valentin Prolat (Vévoda mantovský), Jurgita Adamonyte (Maddalena), Agnieszka Bochenek-Osiecka (Gilda), Seung Yong Oh (Rigoletto)
Foto: Josef Hradil
RIGOLETTO
Tatiana Tvrdá (Hraběnka Cepranová), Valentin Prolat (Vévoda mantovský), Seung Yong Oh (Rigoletto), Jaroslav Kosec (Hrabě Monterone)
Foto: Josef Hradil
RIGOLETTO
Elena Durajová (Hraběnka Cepranová), Valentin Prolat (Vévoda mantovský), Seung Yong Oh (Rigoletto)
Foto: Josef Hradil
RIGOLETTO
Elena Durajová (Hraběnka Cepranová), Valentin Prolat (Vévoda mantovský), Seung Yong Oh (Rigoletto), Jaroslav Kosec (Hrabě Monterone)
Foto: Josef Hradil
RIGOLETTO
Seung Yong Oh (Rigoletto), Agnieszka Bochenek-Osiecka (Gilda)
Foto: Josef Hradil