Obsazení - Sezóna:
COPPÉLIAMazurka
COPPÉLIAMazurka
BACHČISARAJSKÁ FONTÁNAOdalisky
Šlechtická společnost na dvoře Potockých
Zajatkyně
COPPÉLIAMazurka
MALÁ NOČNÍ HUDBASofie
POPELKAJejí symbol
Dámy
Z POHÁDKY DO POHÁDKYSrpen
Fotografie - Sezóna:
COPPÉLIA
Mazurka

Dagmar Sládková (Mazurka), Jiří Hrdina (Mazurka), Vlado Kaleta (Mazurka), Jiřina Pudichová (Mazurka), Ivan Hurych (Mazurka), Libuše Boráková (Mazurka), Jiří Hájek (Mazurka), Petr Koukol (Mazurka), Dáša Burgetová (Mazurka), Leopold Novák (Mazurka)
Foto: František Krasl