Obsazení - Sezóna:
OPTIMISTICKÁ TRAGÉDIEStařena
OPTIMISTICKÁ TRAGÉDIEStařena
VLIV GAMA PAPRSKŮ NA MĚSÍČKY ZAHRADNÍNanny
Fotografie - Sezóna:
OPTIMISTICKÁ TRAGÉDIE
Zdeněk Hradilák (Sípavý), Radim Koval (Velitel lodi, bývalý důstojník carského loďstva), Bedřich Kolliner (Bocman), Anna Vaňková (Stařena), Miroslav Olejníček (Starý námořník)
Foto: František Krasl