Radim Koval
Vlastním jménem Radislav Koval
25. 8. 1924, Paskov – 30. 3. 1985, Ostrava
Herec Zemského divadla v Ostravě, později Státního divadla v Ostravě (1946 – 1959), režisér a šéf činohry Státního divadla v Ostravě (1959 – 1973)

Radim Koval se začal věnovat divadlu již za studií na místeckém gymnáziu. Navštěvoval studentské recitační kroužky a byl členem ochotnického divadelního souboru. Po maturitě se nedal na dráhu právníka, jak bylo plánováno, ale zvítězila láska k divadlu. V roce 1945 se podílel na založení ostravského divadla pro děti a mládež Kytice (pozdější Divadlo Petra Bezruče). O rok později dostal nabídku od Jiřího Myrona stát se hercem činohry tehdejšího Zemského divadla v Ostravě. Od počátku vynikal hlavně díky své velké píli a pracovitosti. K jeho velkým dramatickým rolím patřili například Francek, Radúz, Jánošík, Romeo, Jago, Oidipus ad. V sezóně 1958/1959 převzal po Miloši Hynštovi jak post režiséra, tak i šéfa činohry, v jejímž čele působil dlouhých čtrnáct let (1959 – 1973) a vytvořil přes šest desítek činoherních inscenací. Před každým uvedením inscenace prostudovával i několik měsíců dané téma, což dokazuje i nahlédnutí do jeho režijních knih, které jsou velmi detailně a precizně vypracovány. Tento přístup očekával i od svých kolegů herců a inscenačního týmu, do něhož patřili především dramaturg Vojtěch Kabeláč a výtvarníci Vladimír Šrámek, Ladislav Vychodil nebo Otakar Schindler. Díky této náročnosti povýšil soubor činohry tehdejšího Státního divadla v Ostravě do pozice jednoho z nejrespektovanějších českých činoherních divadel své doby. K jeho hlavním zájmovým dramaturgickým oblastem patřila vedle moderní české dramatiky také dramatika angloamerické provenience a dramatika ruská. Mezi nejznámější patřily inscenace: Hrubínova Srpnová neděle (1959), Pavlíčkova dramatizace Čapkova románu Život a dílo skladatele Foltýna (1969), Eliotovo Rodinné shromáždění (1963), Williamsova Kočka na rozpálené plechové střeše (1965) nebo Noc iguany (1966), Shakespearův Richard III. (1962), v jehož titulní roli exceloval i jako herec ve své nejlepší herecké kreaci. Z ruské dramatiky byly ve své době vyzdvihovány jeho inscenace Višněvského hry Optimistická tragédie (1960), Tolstého Smrt Ivana Hrozného (1967); z ostatní dramatiky k tomu přistupují režie Euripidovy Médei (1965) a Brechtovy Matky Kuráže (1971).

Články z webu

ÚKLADY A LÁSKA-recenze
(8. 3. 1967)

RICHARD III.-tisk
(15. 12. 1965)

RICHARD III.-ocenění
(21. 10. 1965)

MEDEA-tisk
(28. 9. 1965)

MEDEA-recenze
(12. 5. 1965)

MEDEA-recenze
(1. 4. 1965)

MEDEA-recenze
(23. 2. 1965)

RICHARD III.-recenze
(5. 6. 1962)

RICHARD III.-recenze
(20. 5. 1962)

RICHARD III.-recenze
(19. 5. 1962)

KVĚTY A KOŘENY-recenze
(7. 5. 1959)

KVĚTY A KOŘENY-recenze
(25. 4. 1959)

KVĚTY A KOŘENY-recenze
(25. 4. 1959)

KVĚTY A KOŘENY-recenze
(23. 4. 1959)

KVĚTY A KOŘENY-recenze
(22. 4. 1959)

KVĚTY A KOŘENY-recenze
(21. 4. 1959)

Inscenační tým - Sezóna:
RICHARD II.Režie
MOŘERežie
NOC PASTÝŘŮRežie
RICHARD II.Režie
ADAM A EVARežie
RICHARD II.Režie
ŽIVOTOPIS MÉHO STRÝCERežie
ADAM A EVARežie
ČAS TVÉHO ŽIVOTARežie
SESTUP ORFEŮVRežie
VÉVODKYNĚ VALDŠTEJNSKÝCH VOJSKRežie
ČAS TVÉHO ŽIVOTARežie
VÉVODKYNĚ VALDŠTEJNSKÝCH VOJSKRežie
SKLENĚNÝ ZVĚŘINECRežie
VERANDA V LESERežie
Úprava textu
JAN HUSRežie
Úprava textu
NÁMĚSTÍČKORežie
DOMÁCÍ PŘEDSTAVENÍRežie
DON JUANRežie
Úprava textu
DVACET MINUT S ANDĚLEMRežie
HISTORKA S METÉREMRežie
KAVKAZSKÝ KŘÍDOVÝ KRUHRežie
Úprava textu
Český scénář
AŤ ŽIJE KRÁLOVNARežie
Úprava textu
THYL ULENSPIEGELRežie
Úprava textu
DRAHÝ LHÁŘRežie
JAKO LEVRežie
SILVESTRRežie
SMUTEK SLUŠÍ ELEKTŘERežie
Úprava textu
LOŇSKÉHO LÉTA V ČULIMSKURežie
MATKARežie
SILVESTRRežie
DĚTI SLUNCERežie
Úprava textu
MATKARežie
ROMEO A JULIERežie
CESTA K DOMOVU (BLATOUCHY)Režie
OPTIMISTICKÁ TRAGÉDIERežie
ROMEO A JULIERežie
TŘI SESTRYRežie
NA DNĚRežie
OPTIMISTICKÁ TRAGÉDIERežie
SÓLO PRO BICÍ (HODINY)Režie
VLIV GAMA PAPRSKŮ NA MĚSÍČKY ZAHRADNÍRežie
MATKA KURÁŽ A JEJÍ DĚTIRežie
NA DNĚRežie
VĚTŠI MĚSTO PRAŽSKÉRežie
VIŠŇOVÝ SADRežie
OLDŘICH A BOŽENA ANEB KRVAVÉ SPIKNUTÍ V ČECHÁCHRežie
ŽIVOT A DÍLO SKLADATELE FOLTÝNA ANEB POSEDLOSTRežie
FALKENŠTEJNRežie
LÁSKO, MĚJ SE HEZKYRežie
SMRT IVANA HROZNÉHORežie
Úprava textu
LETNÍ HOSTÉRežie
Úprava textu
NOC IGUANYRežie
ÚKLADY A LÁSKARežie
Úprava textu
DLOUHÁ CESTA DNEM DO NOCIRežie
KOČKA NA ROZPÁLENÉ PLECHOVÉ STŘEŠERežie
MEDEARežie
RACEKRežie
MARIE OCTOBRERežie
MEDEARežie
PO PÁDURežie
Úprava textu
SVATÁ JANARežie
JULIUS CAESARRežie
MOLIÉRERežie
Úprava textu
RICHARD III.Režie
RODINNÉ SHROMÁŽDĚNÍRežie
ARISTOKRATIRežie
ČLOVĚK PRO VŠECHNY ČASY (ČLOVĚK PRO KAŽDÉ POČASÍ)Režie
RICHARD III.Režie
SMRT OBCHODNÍHO CESTUJÍCÍHORežie
ČTVRTÝRežie
JEGOR BULYČOV A TI DRUZÍRežie
RICHARD III.Režie
DO KONCE ŽIVOTARežie
OPTIMISTICKÁ TRAGÉDIERežie
ZLATÝ KOČÁRRežie
HROZINKA NA SLUNCIRežie
TISÍC SCHODŮRežie
V HODINĚ DVANÁCTÉRežie
KVĚTY A KOŘENYRežie
SEN NOCI SVATOJANSKÉAsistent režie

Obsazení - Sezóna:
RICHARD II.Zahradník
RICHARD II.Zahradník
RICHARD II.Zahradník
VÉVODKYNĚ VALDŠTEJNSKÝCH VOJSKKyrysník, ale také Kryštof Harant, Ferdinand II., Werdenberg, Bubna, Gallas a Gordon
VÉVODKYNĚ VALDŠTEJNSKÝCH VOJSKKyrysník, ale také Kryštof Harant, Ferdinand II., Werdenberg, Bubna, Gallas a Gordon
DON JUANHlas komturovy sochy
MATKAMužský hlas v ampliónu
MATKAMužský hlas v ampliónu
ROMEO A JULIEMerkuzio, vévodův příbuzný a Romeův přítel
OPTIMISTICKÁ TRAGÉDIEVelitel lodi, bývalý důstojník carského loďstva
Alexej, námořník první třídy Baltického loďstva
ROMEO A JULIEMerkuzio, vévodův příbuzný a Romeův přítel
TŘI SESTRYAlexandr Ignaťjevič Veršinin, podplukovník, velitel baterie
NA DNĚHerec
OPTIMISTICKÁ TRAGÉDIEAlexej, námořník první třídy Baltického loďstva
Velitel lodi, bývalý důstojník carského loďstva
PROMETHEUSČást prologu a epilogu recituje
PROMETHEUSČást prologu a epilogu recituje
VĚTŠI MĚSTO PRAŽSKÉJakub od Věže, pražský měšťan
SMRT IVANA HROZNÉHOBoris Godunov
LETNÍ HOSTÉRjumin Pavel Sergejevič
NOC IGUANYDůstojný pan T. Lawrence Shannon
HRA LÁSKY A SMRTI (HRA O LÁSCE A SMRTI)Lazar Carnot, člen Výboru obecného blaha
JULIUS CAESAROctavius Caesar, triumvir po smrti Julia Caesara
ČLOVĚK PRO VŠECHNY ČASY (ČLOVĚK PRO KAŽDÉ POČASÍ)Král
RICHARD III.Richard, vévoda z Glostru, později král Richard III.
NÁMLUVY PELOPOVYMyrtilos, jeho vozataj
TISÍC SCHODŮKyrilenko
IDEÁLNÍ MANŽELSir Robert Chiltern, náměstek ministra zahraničí
VASCŮV PŘÍBĚHPoručík Septembre
BUBLINYBéla, poslanec (jejich děti)
FIGAROVA SVATBAHrabě Almaviva, velký corregidor Andalusie
JAN HUSJan Hus, Mistr svobodných umění, kazatel v Betlémské kapli
OHNIVÝ MOSTGorbenko, petljurovec
OTHELLOJago, jeho pobočník
CHTĚL BYCH SE VRÁTITPavel Kocián (běženci)
LOUPEŽNÍKFranta
NEJVĚTŠÍ Z PIEROTŮSpisovatel Nodier
PODIVÍNNedžmí, spisovatel
SEN NOCI SVATOJANSKÉTheseus, vévoda athénský
SLAMĚNÝ KLOBOUKBobin, bratránek
DÁME SE ROZVÉST?Vojtěch Koskuba, učitel
HOŘE Z ROZUMUPlaton Michajlovič Goričov, její muž
KÁDROVÝ PŘÍPADPavlík, jejich syn, vysokoškolák
OIDIPUS VLADAŘOidipus, král thébský
BOLESLAV I.Václav, kníže
DÁMA SKŘÍTEKDon Manuel
MARIE TUDOROVNALord Montagu
ROMEO A JULIERomeo, syn Montekův
SLÁVAVasilij Motylkov, její syn, vojenský inženýr
ZLÝ JELENProkop, kočí
CYRANO Z BERGERACULe Bret, Cyranův přítel
De Valvert
JAN ROHÁČM. Jan z Příbrami
NAŠI FURIANTIVáclav, jejich syn
NOSITELÉ ŘÁDUEmil Nováček, havíř dolu Salma-Mír
OBRNĚNÝ VLAK 14-69Vasilij Okorok, adjutant štábu partyzánské armády
PRAHA ZŮSTANE MÁJulius Fučík
HORKÁ KAŠEŠára, předseda závodní organizace strany
JAN ROHÁČM. Jan z Příbrami
RADÚZ A MAHULENARadúz, kralevíc v Maguře
ZIMNÍ POHÁDKAAutolycus, taškář
BUKY POD POLANOUVinco Fekiač
CESTA PRŮKOPNÍKŮIlja, razič-překopář, jejich syn
KALINOVÝ HÁJNikolaj Alexandrovič Verba, malíř
LIDÉ, BDĚTE!Julius Fučík
MARYŠAFrancek
REVIZORSvistunov, policajt
V ZEMI JITŘNÍ SVĚŽESTIKim Yn Čen, jeden z vůdců místní organizace Strany Práce
VEČER TŘÍKRÁLOVÝHrabě Orsino, vévoda Illyrský
ZDRAVÝ NEMOCNÝKleant, milenec Angeličin
BUKY POD POLANOUVinco Fekiač
JANOŠÍKJanošík
Mucha
KALINOVÝ HÁJNikolaj Alexandrovič Verba, malíř
KANDIDÁT STRANYNikolaj Prokofjevič Leonťjev, jeho syn
PATNÁCTÝ BŘEZENTelegrafista
REVIZORSvistunov, policajt
SLÁVA BUDOUCNOSTIKarel Šnepka, horník
SLAVÍK A PŘEHRADA (ČÍŠE RADOSTI)Boris Nikolajevič Chmeljev, inženýr
VEČER TŘÍKRÁLOVÝHrabě Orsino, vévoda Illyrský
ŽIŽKA (HODINA PŘEDJITŘNÍ)Jan Žižka z Trocnova
BALLADYNAKirkor, pán zámku
JANOŠÍKJanošík
Mucha
JEGOR BULYČOVŤatin, jeho bratr
KUTNOHORŠTÍ HAVÍŘIJaroš z Poděhus, královský hejtman pražský
MAKAR DUBRAVAArtěm, jejich syn, důstojník
MOSKEVSKÝ CHARAKTERIgnat Stěpanyč Krivošejin
SLÁVA BUDOUCNOSTIKarel Šnepka, horník
ŠEST ZAMILOVANÝCHŠtěpán Gajdar, traktorista, brigádník
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENYLucentio, jeho syn
ŽIŽKA (HODINA PŘEDJITŘNÍ)Jan Žižka z Trocnova
BALLADYNAKirkor, pán zámku
GRANDHOTEL NEVADASeržant
JEGOR BULYČOVŤatin, jeho bratr
KRÁL TULÁKŮTristan l´Hermite
OSTŘÍ MEČEBarny
PEVNOST (BAŠTA)Ondřej, písař báňského úřadu
Neznámý horník
Ondřej Sutoris, mladý štúrovský literát
Neznámý dobrovolník
JUC. Ondřej Švec, redaktor
Neznámý partzyzán
POHÁDKA O PRAVDĚ (ZOJA)Gríša, Zojin spolužák
PŘÍPAD CHIRURGA PLATONA KREČETAStěpa, oční lékař
RUSKÁ OTÁZKAPreston, redaktor zahraniční rubriky
SLOVANSKÉ NEBEČech
VŠICHNI MOJI SYNOVÉKryštof Keller
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENYLucentio, jeho syn
ĎÁBLŮV ŽÁK (PEKELNÍK)Brudenell, kaplan
DESET MALÝCH ČERNOUŠKŮMarston
HADÍ KLUBKO (VOLPONE)Leone, kapitán
JACOBOWSKI A PLUKOVNÍKTurista
JEZERO UKEREVESeržán
KRÁL TULÁKŮTristan l´Hermite
MACBETHRoss
O MYŠÍCH A LIDECHWhit, zemědělský dělník
PODSKALÁKBaron Vopálka z Vopálova
RUSKÁ OTÁZKAPreston, redaktor zahraniční rubriky
SLOVANSKÉ NEBEČech
TALENTY A CTITELÉVasja, mladý kupec
TŘI SESTRYVasilij Vasiljevič Solenyj, štábní kapitán
VESNICE MLADÁBláha
VPÁDJegorov, partyzán Andrejovy skupiny
VŠICHNI MOJI SYNOVÉKryštof Keller
DESET MALÝCH ČERNOUŠKŮMarston
HRÁTKY S ČERTEMHubert, královský lovčí
JACOBOWSKI A PLUKOVNÍKTurista
JAN HUSMartin Křidélko, zvoník v kapli Betlémské
LIŠÁK PSEUDOLUSCharinus
LUCERNAMušketýr
MILIONOVÝ MARCOKublajův posel
NEPŘÁTELÉGrekov, dělník
O MYŠÍCH A LIDECHWhit, zemědělský dělník
PODSKALÁKBaron Vopálka z Vopálova
TALENTY A CTITELÉVasja, mladý kupec
JAN HUSMartin Křidélko, zvoník v kapli Betlémské
Fotografie - Sezóna:
OPTIMISTICKÁ TRAGÉDIE
Vlasta Vlasáková (Komisařka, vyslaná stranou k Baltickému loďstvu), Radim Koval (Velitel lodi, bývalý důstojník carského loďstva)
Foto: František Krasl
OPTIMISTICKÁ TRAGÉDIE
Zdeněk Hradilák (Sípavý), Radim Koval (Velitel lodi, bývalý důstojník carského loďstva), Bedřich Kolliner (Bocman), Anna Vaňková (Stařena), Miroslav Olejníček (Starý námořník)
Foto: František Krasl
OPTIMISTICKÁ TRAGÉDIE
Radim Koval (Velitel lodi, bývalý důstojník carského loďstva), Vlasta Vlasáková (Komisařka, vyslaná stranou k Baltickému loďstvu)
Foto: František Krasl
JULIUS CAESAR
Radim Koval (Octavius Caesar, triumvir po smrti Julia Caesara), František Šec (Marcus Brutus, spiklenec proti Juliu Caesaru)
Foto: František Krasl
ČLOVĚK PRO VŠECHNY ČASY (ČLOVĚK PRO KAŽDÉ POČASÍ)
Radim Koval (Král)
Foto: František Krasl
ČLOVĚK PRO VŠECHNY ČASY (ČLOVĚK PRO KAŽDÉ POČASÍ)
Radim Koval (Král), Miloslav Holub (Vévoda z Norfolku)
Foto: František Krasl
ČLOVĚK PRO VŠECHNY ČASY (ČLOVĚK PRO KAŽDÉ POČASÍ)
Jiřina Froňková (Margareta Morová), Dagmar (Dáša) Veselá (Alice Morová), Radim Koval (Král), František Šec (Tomáš More)
Foto: František Krasl
RICHARD III.
Miloslav Holub (Vévoda z Buckinghamu), Radim Koval (Richard, vévoda z Glostru, později král Richard III.), Ljuba Benešová (Lady Anna, vdova po Edvardovi), Osvald Albín (Kardinál (Thomas Bourchier)), Přemysl Matoušek (Sir Richard Ratcliffe), Miroslav Horák (Sir William Catesby)
Foto: František Krasl
RICHARD III.
Zora Rozsypalová (Vévodkyně z Yorku), Miloslav Holub (Vévoda z Buckinghamu), Radim Koval (Richard, vévoda z Glostru, později král Richard III.), Anna Kratochvílová (Královna Alžběta)
Foto: František Krasl
RICHARD III.
Radim Koval (Richard, vévoda z Glostru, později král Richard III.), Ljuba Benešová (Lady Anna, vdova po Edvardovi)
Foto: František Krasl
RICHARD III.
Radim Koval, Jiří Adamíra (Richard, vévoda z Glostru, později král Richard III.)
Foto: František Krasl
RICHARD III.
Radim Koval, Miloslav Holub (Vévoda z Buckinghamu), Jiří Adamíra (Richard, vévoda z Glostru, později král Richard III.)
Foto: František Krasl
RICHARD III.
Radim Koval, Jiří Adamíra (Richard, vévoda z Glostru, později král Richard III.)
Foto: František Krasl
RICHARD III.
Radim Koval (Richard, vévoda z Glostru, později král Richard III.)
Foto: František Krasl
RICHARD III.
Ljuba Benešová (Lady Anna, vdova po Edvardovi), Radim Koval (Richard, vévoda z Glostru, později král Richard III.)
Foto: František Krasl
RICHARD III.
Miloslav Holub (Vévoda z Buckinghamu), Radim Koval, Jiří Duras (Londýnský starosta)
Foto: František Krasl
RICHARD III.
Miloslav Holub (Vévoda z Buckinghamu), Jiří Adamíra (Richard, vévoda z Glostru, později král Richard III.), Radim Koval
Foto: František Krasl
RICHARD III.
Radim Koval (Richard, vévoda z Glostru, později král Richard III.)
Foto: František Krasl
RICHARD III.
Radim Koval (Richard, vévoda z Glostru, později král Richard III.)
Foto: František Krasl
RICHARD III.
Heda Reminová, Miroslav Horák (Sir William Catesby), Radim Koval
Foto: František Krasl
RICHARD III.
Tomáš Šolc (Edvard, princ z Walesu, později král Edvard V., syn králův), Radim Koval (Richard, vévoda z Glostru, později král Richard III.), Anna Ježišková
Foto: František Krasl
RICHARD III.
Přemysl Matoušek (Sir Richard Ratcliffe), Radim Koval, Miloslav Holub (Vévoda z Buckinghamu), Heda Reminová
Foto: František Krasl
RICHARD III.
Radim Koval (Richard, vévoda z Glostru, později král Richard III.)
Foto: František Krasl
RICHARD III.
Radim Koval (Richard, vévoda z Glostru, později král Richard III.), Zora Rozsypalová (Vévodkyně z Yorku)
Foto: František Krasl
RICHARD III.
Radim Koval (Richard, vévoda z Glostru, později král Richard III.)
Foto: František Krasl
OTHELLO
Radim Koval (Jago, jeho pobočník)
Foto: František Krasl
OTHELLO
Miloslav Holub (Othello, urozený Maur, ve službách Benátské republiky), Radim Koval (Jago, jeho pobočník)
Foto: František Krasl
OTHELLO
Radim Koval (Jago, jeho pobočník), Jiřina Froňková (Desdemona, dcera Brabanziova, Othellova žena)
Foto: František Krasl
OTHELLO
Radim Koval (Jago, jeho pobočník), Dagmar (Dáša) Veselá (Emilie, Jagova žena)
Foto: František Krasl
CHTĚL BYCH SE VRÁTIT
Jaroslav Kníže (Kapitán Petrus (běženci)), Jaroslav Nedvěd (Marek (běženci)), Radim Koval (Pavel Kocián (běženci)), Jiří Duras (Vilém Just (běženci))
Foto: František Krasl
CHTĚL BYCH SE VRÁTIT
Radim Koval (Pavel Kocián (běženci)), Ljuba Benešová (Kristina, jeho neteř)
Foto: František Krasl
CHTĚL BYCH SE VRÁTIT
Radim Koval (Pavel Kocián (běženci))
Foto: František Krasl
CHTĚL BYCH SE VRÁTIT
Jiří Duras (Vilém Just (běženci)), Radim Koval (Pavel Kocián (běženci))
Foto: František Krasl
PODIVÍN
Radim Koval (Nedžmí, spisovatel)
Foto: František Krasl
PODIVÍN
Radim Koval (Nedžmí, spisovatel)
Foto: František Krasl
DÁME SE ROZVÉST?
Rudolf Hurich (Václav Macek, předseda lidového soudu), Radim Koval (Vojtěch Koskuba, učitel)
Foto: František Krasl
DÁME SE ROZVÉST?
Radim Koval (Vojtěch Koskuba, učitel)
Foto: František Krasl
DÁME SE ROZVÉST?
Radim Koval (Vojtěch Koskuba, učitel)
Foto: František Krasl
OIDIPUS VLADAŘ
Radim Koval (Oidipus, král thébský), Táňa Hodanová (Iokaste, královna)
Foto: František Krasl
OIDIPUS VLADAŘ
Jaroslav Šára (Teiresias, věštec), Radim Koval (Oidipus, král thébský)
Foto: František Krasl
OIDIPUS VLADAŘ
Radim Koval (Oidipus, král thébský)
Foto: František Krasl
OIDIPUS VLADAŘ
Jiří Holý (Kreon, její bratr), Radim Koval (Oidipus, král thébský)
Foto: František Krasl
ROMEO A JULIE
Radim Koval (Romeo, syn Montekův), Jiřina Froňková (Julie, dcera Kapuletova)
Foto: František Krasl
ROMEO A JULIE
Radim Koval (Romeo, syn Montekův)
Foto: František Krasl
ROMEO A JULIE
Radim Koval (Romeo, syn Montekův), Jiřina Froňková (Julie, dcera Kapuletova)
Foto: František Krasl
OBRNĚNÝ VLAK 14-69
Jiří Myron (Stařec, partyzán), Radim Koval (Vasilij Okorok, adjutant štábu partyzánské armády), Ilja Prachař (Sin-Bin, čínský rolník), Helena Trýbová (Máša, jeho žena)
Foto: Jarmila Podbierová
OBRNĚNÝ VLAK 14-69
Jiří Myron (Stařec, partyzán), Ilja Prachař (Sin-Bin, čínský rolník), Helena Trýbová (Máša, jeho žena), Jindra Froňková (Žena v růžovém šátku), Jiří Adamíra (Zajatý americký voják, dělník detroitské automobilky), Radim Koval (Vasilij Okorok, adjutant štábu partyzánské armády), Helena Šimáčková (Mongolské děvče)
Foto: Jarmila Podbierová
PRAHA ZŮSTANE MÁ
Jaroslav Nedvěd (Mirek, Fučíkova spojka), Radim Koval (Julius Fučík), Dagmar (Dáša) Veselá (Gusta Fučíková)
Foto: Jarmila Podbierová
PRAHA ZŮSTANE MÁ
Miroslav Olejníček (Zdeněk Venčura, montér v leteckém závodě), Radim Koval (Julius Fučík)
Foto: Jarmila Podbierová
PRAHA ZŮSTANE MÁ
Radim Koval (Julius Fučík), Jiřina Froňková (Lída Plachá, Fučíkova spojka), Jaroslav Nedvěd (Mirek, Fučíkova spojka)
Foto: Jarmila Podbierová
PRAHA ZŮSTANE MÁ
Radim Koval (Julius Fučík), Dagmar (Dáša) Veselá (Gusta Fučíková)
Foto: Jarmila Podbierová
PRAHA ZŮSTANE MÁ
Milena Langrová (Číšnice), Radim Koval (Julius Fučík)
Foto: Jarmila Podbierová
PRAHA ZŮSTANE MÁ
Jiří Myron (Josef Jelínek, dělník), Radim Koval (Julius Fučík), Jiřina Froňková (Lída Plachá, Fučíkova spojka)
Foto: Jarmila Podbierová
PRAHA ZŮSTANE MÁ
Jana Kalášková (Lída Plachá, Fučíkova spojka), Jiří Roll (Böhm, komisař protikomunistického odd. gestapa), Radim Koval (Julius Fučík)
Foto: Jarmila Podbierová
PRAHA ZŮSTANE MÁ
Dagmar (Dáša) Veselá (Gusta Fučíková), Jiří Roll (Böhm, komisař protikomunistického odd. gestapa), Radim Koval (Julius Fučík), Jiří Holý (Friedrich, vyšetřující komisař téhož oddělení)
Foto: Jarmila Podbierová
PRAHA ZŮSTANE MÁ
Radim Koval (Julius Fučík), Miloslav Holub (První dozorce na "čtyřstovce")
Foto: Jarmila Podbierová
PRAHA ZŮSTANE MÁ
Radim Koval (Julius Fučík)
Foto: Jarmila Podbierová
HORKÁ KAŠE
František Benoni (Šouda), Antonín Tázlar (Pávek), Ilja Prachař (Klučina), Radim Koval (Šára, předseda závodní organizace strany), Vladislav Dražďák (Balán), Jiří Zvěřina (František Karas, úderník závodu "Mechana"), Miroslav Polach (Mirek Vacín, nováček v dílně), Jana Kalášková (Hanka, vedoucí brigády), Lola (Aloisie) Skrbková (Koťátková, uklízečka), Dagmar (Dáša) Veselá (Marie Holubová, údernice závodu "Zeta")
Foto: Jarmila Podbierová
HORKÁ KAŠE
Miloš Pavlín (Kučera, ředitel závodu), Radim Koval (Šára, předseda závodní organizace strany)
Foto: Jarmila Podbierová
HORKÁ KAŠE
Radim Koval (Šára, předseda závodní organizace strany), Dagmar (Dáša) Veselá (Marie Holubová, údernice závodu "Zeta"), Miloš Pavlín (Kučera, ředitel závodu)
Foto: Jarmila Podbierová
HORKÁ KAŠE
Miloš Pavlín (Kučera, ředitel závodu), Radim Koval (Šára, předseda závodní organizace strany)
Foto: Jarmila Podbierová
CESTA PRŮKOPNÍKŮ
Vilém Pfeiffer (Alexandr Jegorovič Jefimuškin, sekretář stranické organizace dolu), Osvald Albín (Nikolaj Porfyrjevič Furegov, ředitel dolu), Radim Koval (Ilja, razič-překopář, jejich syn)
Foto: Jarmila Podbierová
CESTA PRŮKOPNÍKŮ
Radim Koval (Ilja, razič-překopář, jejich syn), Jaroslav Šára (Pavel Timofejevič Jastrebov, vrtač v Iljově brigádě)
Foto: Jarmila Podbierová
CESTA PRŮKOPNÍKŮ
Radim Koval (Ilja, razič-překopář, jejich syn)
Foto: Jarmila Podbierová
CESTA PRŮKOPNÍKŮ
Miloslav Holub (Ivan Petrovič Nikonov, vedoucí inženýr), Radim Koval (Ilja, razič-překopář, jejich syn)
Foto: Jarmila Podbierová
CESTA PRŮKOPNÍKŮ
Jana Ebertová (Věra Ščadnychová, inženýrka geologie), Radim Koval (Ilja, razič-překopář, jejich syn)
Foto: Jarmila Podbierová
CESTA PRŮKOPNÍKŮ
Miloslav Doležel (Michal Gajnutdinov, vrtač), Jiřina Froňková (Nastěnka, narážečka), Anna Kratochvílová (Olga Samsonovna, jeho žena), Jana Ebertová (Věra Ščadnychová, inženýrka geologie), Jaroslav Šára (Pavel Timofejevič Jastrebov, vrtač v Iljově brigádě), Naděžda Letenská (Malaša Kuzovkovová, strojvůdkyně elektrické lokomotivy), Radim Koval (Ilja, razič-překopář, jejich syn), Vilém Pfeiffer (Alexandr Jegorovič Jefimuškin, sekretář stranické organizace dolu), Vladislav Dražďák (Vasil, razič-překopář, jejich další syn), František Benoni (Maxim Fedosejevič Butorin, starý horník), Vladimír Seeman (Tajemník ředitele)
Foto: Jarmila Podbierová
LIDÉ, BDĚTE!
Osvald Albín (Josef Pešek), Radim Koval (Julius Fučík), Lubor Tokoš (Patočka, konstruktér v Junkersce)
Foto: archiv
LIDÉ, BDĚTE!
Jana Kalášková (Lída Plachá), Jiří Roll (Böhm, komisař protikomunistického odd. gestapa), Vladislav Dražďák (Friedrich, vyšetřující komisař téhož oddělení), Radim Koval (Julius Fučík)
Foto: archiv
LIDÉ, BDĚTE!
Radim Koval (Julius Fučík)
Foto: archiv
LIDÉ, BDĚTE!
Radim Koval (Julius Fučík)
Foto: archiv
MARYŠA
Vladimír Šrámek, Táňa Hodanová (Lízalka, jeho žena), Radim Koval (Francek)
Foto: Jarmila Podbierová
MARYŠA
Táňa Hodanová (Lízalka, jeho žena), Radim Koval (Francek)
Foto: Jarmila Podbierová
MARYŠA
Radim Koval (Francek)
Foto: Jarmila Podbierová
V ZEMI JITŘNÍ SVĚŽESTI
Vilém Pfeiffer (Pak Tar, kotlář), Jaroslav Šára (Stařec, nezaměstnaný přístavní dělník), František Benoni (Tchaj Chva, rolník), Radim Koval (Kim Yn Čen, jeden z vůdců místní organizace Strany Práce)
Foto: archiv
KALINOVÝ HÁJ
Radim Koval (Nikolaj Alexandrovič Verba, malíř)
Foto: Jarmila Podbierová
KANDIDÁT STRANY
Jiří Myron (Prokofij Andrejevič Leonťjev), Jana Kalášková (Lidmila Prokofjevna Leonťjevová, jeho dcera), Radim Koval (Nikolaj Prokofjevič Leonťjev, jeho syn)
Foto: Jarmila Podbierová
REVIZOR
Radim Koval (Svistunov, policajt), Oldřich Musil (Anton Antonovič Skvoznik-Dmuchanovský, policejní direktor)
Foto: Jarmila Podbierová
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ
Miroslav Kouřil, Dagmar (Dáša) Veselá (Olivie), Jana Kalášková (Viola), Radim Koval (Hrabě Orsino, vévoda Illyrský), Jaroslav Nedvěd (Valentin, šlechtic z družiny vévodovy)
Foto: archiv
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ
Miroslav Kouřil, Radim Koval (Hrabě Orsino, vévoda Illyrský)
Foto: archiv
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ
Jiří Zvěřina (Curio, šlechtic z družiny vévodovy), Radim Koval (Hrabě Orsino, vévoda Illyrský), Jiří Duras (Feste, šašek ve službě u Olivie)
Foto: archiv
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ
Radim Koval (Hrabě Orsino, vévoda Illyrský)
Foto: archiv
MOSKEVSKÝ CHARAKTER
Jana Kalášková (Anna Sergejevna Kružkovová), Radim Koval (Ignat Stěpanyč Krivošejin), Lola (Aloisie) Skrbková (Nina Ivanovna Polozovová), Jana Ebertová (Irina Fjodorovna Griňovová)
Foto: archiv
MOSKEVSKÝ CHARAKTER
Jana Kalášková (Anna Sergejevna Kružkovová), Radim Koval (Ignat Stěpanyč Krivošejin)
Foto: archiv
MOSKEVSKÝ CHARAKTER
Radim Koval (Ignat Stěpanyč Krivošejin)
Foto: archiv
SLÁVA BUDOUCNOSTI
Radim Koval (Karel Šnepka, horník), Vlasta Vlasáková (Helena Langrová, úřednice)
Foto: archiv
SLÁVA BUDOUCNOSTI
Radim Koval (Karel Šnepka, horník)
Foto: archiv
VŠICHNI MOJI SYNOVÉ
Radim Koval (Kryštof Keller), Jana Hanáková-Kovaříková (Kate Kellerová)
Foto: Jarmila Podbierová
VŠICHNI MOJI SYNOVÉ
Radim Koval (Kryštof Keller), Jana Hanáková-Kovaříková (Kate Kellerová)
Foto: Jarmila Podbierová
VŠICHNI MOJI SYNOVÉ
Radim Koval (Kryštof Keller), Jana Ebertová (Anna Deeverová)
Foto: Jarmila Podbierová
VŠICHNI MOJI SYNOVÉ
Radim Koval (Kryštof Keller), Jana Ebertová (Anna Deeverová)
Foto: Jarmila Podbierová
JACOBOWSKI A PLUKOVNÍK
Radim Koval (Turista), Inez Burgrová (Marianna)
Foto: Jarmila Podbierová
TALENTY A CTITELÉ
Radim Koval (Vasja, mladý kupec)
Foto: Jarmila Podbierová
TALENTY A CTITELÉ
Radim Koval (Vasja, mladý kupec), Anna Kratochvílová (Domna Pantělejevna, její matka)
Foto: Jarmila Podbierová