Divadelní a filmová herečka Zora Rozsypalová se narodila 3. září 1922 v Kroměříži do umělecké rodiny majitele kroměřížské velkodrogerie Antonína R. a jeho manželky Miloslavy. Díky prarodičům z obou stran, ale zejména matce, aktivní herečce místního ochotnického spolku, se i ona již jako mladá dívka zapojila do regionální divadelní činnosti. Herecký křest si odbyla na prknech kroměřížského loutkového divadla a svůj zájem o herectví dokumentovala rovněž studiem výrazového tance. Po absolvování osmiletého reálného gymnázia v Kroměříži (maturita 1941) směřovaly její kroky na Státní hudebně dramatickou konzervatoř v Brně (1941-1945), kde se seznámila s řemeslnou technikou herecké práce. Uzavření uměleckých škol za okupace a Z. ilegální činnost v podobě aktivistky ilegální skautské organizace (poválečný kříž Za vlast) způsobily, že nadějná herečka  absolvovala až v průběhu prázdnin 1945. Společně s hereckým kolegou Svatoplukem Skopalem st. a mladičkou adeptkou herectví Vlastou Chramostovou absolvovala v průběhu války dvouleté totální nasazení v brněnské zbrojovce a díky své ilegální činnosti i nejeden výslech na místním gestapu. Po uzavření konzervatoře provozovala společně s přáteli v Brně i rodné Kroměříži soukromá divadelní představení. Euforie z ukončení války ji vedla ke kroku zapsat se ke studiu vybraných přednášek na Filozofické fakultě univerzity Palackého v Olomouci (literatura, dějiny), touha pracovat u divadla však byla silnější.

První dva roky uměleckého života strávila v Horáckém divadle v Jihlavě (1945-1947). Mladé herečce bylo umožněno představit se místnímu publiku v širokém rejstříků rolí od dospívajících dívek až po starší ženy. Během dvou divadelních sezón odehrála přes 20 premiér a návštěvníky Horáckého divadla zaujala zejména jako Shakespearova Kleopatra, Gertruda v Hamletovi, Jelena ve Strýčku Váňovi nebo Rosava v Tylově Strakonickém dudákovi. Hereččin esprit a plastičnost jejího projevu však záhy zaujalo vedení Státního divadla Oldřicha Stibora v Olomouci, které mladé nadějné herečce nabídlo angažmá. Volání z moravské metropole vyslyšela a od 1. srpna 1947 se na dlouhých 14 let (1947-1961) stala sólistkou tamní činoherní scény.

Do Olomouce přišla  již jako vyhraněná herecká osobnost. Rolí Helenky v Čapkově dramatu R.U.R se rovnocenně začlenila do místního činoherního souboru, ve kterém kromě Františka Paula, Josefa Raušera a Josefa Beka poznala i svého budoucího manžela a celoživotního partnera herce Františka Šece (1919-2005). Scénická a režijní spolupráce s Jaromírem Pleskotem, Karlem Novákem a Jiřím Svobodou umožnily další hereččin profesní růst. Na olomoucké scéně  se profilovala jako výrazná charakterní herečka s mimořádnými předpoklady. Osobitý jevištní zjev, přitažlivá tvář a nezapomenutelně znělý alt uplatnila herečka společně s darem velkého talentu a nesmírnou pracovní houževnatostí v téměř osmi desítkách divadelních rolí. Publikum hanácké metropole si ji zamilovalo především jako představitelku hrdinek klasického repertoáru, z nichž nejvýraznější byla kněžna v Jiráskově Lucerně, královna v Shakespearově Hamletovi, Titanie v Shakespearově Snu noci svatojánské, Antigona ve stejnojmenné Sofoklově tragédii, případně Ráněvská v Čechovově Višňovém sadu, Runa v Zeyerově Radúzi a Mahuleně nebo sestřenice Běta v dramatizaci stejnojmenného Balzacova románu.

Olomoucké angažmá pro ni bylo šťastné i v osobním životě. Na Staroměstské radnici v Praze se dne 17. září 1951  provdala za dlouholetého hereckého kolegu Františka Šece, se kterým se také rozhodla založit rodinu. Nedlouho po svatbě se manželům narodil syn Martin Šec (13. února 1952, Praha), pozdější známý filmový a televizní kameraman (Bylo nás pět, 1994; Polojasno, 1999; Rebelové, 2001; Operace Silver A, 2007 ad.). Své čtrnáctileté působení v Olomouci uzavřela  na konci července 1961 a společně s manželem využila nabídky Státního divadla v Ostravě, kterému zůstala věrná více než 30 let své herecké kariéry (řádný pracovní poměr od 31.7.1961 do 30.9.1991).

Její vytříbený divadelní projev se za výrazné spolupráce s režisérem ostravské činohry Radimem Kovalem (1924-1985) uplatnil zejména v osvědčených kusech světové klasiky (Antigona, Sofokles: Antigona, 1957; Matka, A.Miller: Po pádu, 1964; Irina Arkadinová, A. P. Čechov: Racek, 1965; Raněvská, A. P. Čechov: Višňový sad, 1969;, Aurélie; J.Giraudoux: Blázniva ze Chaillot, 1971 ad.), herečce však nebyly cizí ani role specificky českých autorů (Drahomíra, J. K. Tyl: Drahomíra, 1964; Královna Kunhuta, Hilbert:Falkenštejn,1968; Paní Hlubinová, F. Šrámek: Měsíc nad řekou,1974; Runa, J. Zeyer: Radúz a Mahulena,1978; Stařenka, A.a V. Mrštíkové:Maryša,1981; Matka, V. Dyk: Krysař,1983 ad.) a nevyhýbala se ani moderně (Kolozubá, V. Vančura: Pekař Marhoul,1985; Antonie, J. Šotola: Padalo listí, padala jablíčka,1986; Skirina, D. Fischerová: Princezna T.,1986 aj.). Na ostravském jevišti excelovala v tragických rolích heroin, bravurně však zvládala i role komediálního charakteru. Jejími životními rolemi se na ostravském jevišti stala Médea (Euripides: Médea,1965), za kterou obdržela Cenu Jaroslava Průchy (1965) a titul zasloužilé umělkyně (1965), a Erži Orbánová (1973) ze slavné Őrkényho Kočičí hry. Profesní růst  a její širší uplatnění na domovské scéně v Ostravě zastavil hereččin občanský postoj v krizových letech 1968/1969, díky kterému jí byl na několik let zamezen přístup nejen na divadelní prkna, ale i do rozhlasu a televize. Se svou domovskou scénou spolupracovala i po ukončení aktivní herecké činnosti (30. září 1991). Nejvýraznější rolí tohoto období se stala role Gizely v Őrkényho Kočičí hře (1997).

Za svůj dlouholetý přínos divadlu byla na závěr svého života poctěna řadou ocenění, z nichž nejvýznamnější byla Senior Prix (1993) od Nadace Život umělce a Cena Thálie (1994) udělená Hereckou asociací za celoživotní mistrovství v oboru činohra. Za povšimnutí stojí také Křišťálová růže (1997) udělovaná v Poděbradech za umělecký přednes a Cena města Ostravy (2008) za dlouholeté umělecké výsledky regionálního a nadregionálního významu a reprezentaci města na poli kultury. Herecký profil  popsal její manžel František Šec v románu Sezona (2005), dějově zasazeném do 50. let 20. století, kde vystupuje v osobě Věry Zahradníkové. 

Její celoživotní působení na mimopražských divadelních scénách bylo jednou z příčin jejího poměrně malého obsazování ve světě kinematografie (10 snímků). Hereččiným filmovým debutem se stala role lékařky-brigádnice v budovatelském dramatu Velká příležitost (1949), což byla na dlouhou dobu její první a jediná filmová příležitost. Před kameru se vrátila až po více než desetiletém intermezzu na počátku 60. let, kdy jí byly svěřovány zejména role matek a učitelek (matka hlavního hrdiny, Žalobníci, 1960; teta, Králíci v trávě, 1961; třídní profesorka, Neobyčejná třída, 1964; učitelka, Metráček, 1971 a vězeňská dozorkyně, ...a pozdravuj vlaštovky, 1972). Nejvýraznějšími filmovými kreacemi se stala hlavní role matky ve vesnickém dramatu Kateřina a její děti (1972), kterou ztvárnila jako osudem zkoušenou vdovu tří nedospělých dcer, a role ženy burcující pacienty v Balaďově Arše bláznů (1970), která se díky normalizačním zásahům dočkala uvedení až 20 let po premiéře v roce 1990. Po dlouholetém zákazu umělecké činnosti u filmu se vrátila před kameru až epizodními rolemi v polovině 80. let, kdy si zahrála ženu v kravíně v Krejčíkově Prodavači humoru (1984), dělnici v Herzově životopisném snímku Zastihla mě noc (1985) a epizodku v Hezkých chvilkách bez záruky (2006) Věry Chytilové.

Mnohem větší příležitosti než film ji nabídla televizní obrazovka, na které se objevovala pravidelně v řadě inscenací a televizních filmů již od počátku 60.let (Kořeny, 1962; Mulat, 1962; Pušky paní Carrarové, 1963; Lištičky, 1964; Strašidlo cantervillské, 1965; Vánice, 1965; Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou, 1966; Páni Glembayové, 1967; Hotel Majestic, 1968; Slovanské nebe, 1968; Portrét, 1968; Černá kočka, 1969; Dopiš doma, 1983; Umění nestárnout, 1989; Hra pro tři, 1990; Kámen v okně, 1991; Odsouzen k životu, 1991; Cestující bez zavazadel, 1999; Dřevěna Marika (2000). Největšího ohlasu zaznamenal seriál ostravského studia ČT Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka z roku 1994.

Její životní pouť se uzavřela 22. ledna 2010 v Praze-Ďáblicích. Poslední rozloučení s herečkou proběhlo v sobotu 30. ledna 2010 v Malé obřadní síni strašnického krematoria v Praze, ostravská kulturní veřejnost se měla možnost poklonit herečce při vzpomínkovém aktu v Divadle Antonína Dvořáka dne 12. dubna 2010. Ostatky si ponechal syn u sebe v Praze. 

Kamil Rodan

Lit.: Archiv NDM, osobní složka Zory Rozsypalové (1961-2010); Informační dotazník Martina Šece (17.7.2011); 60 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1979; LN 26.1.2010, s.8; Ostravská radnice 2/2010, s.11
 
Rozsypalová-Šecová, Zora. In Biografický slovník Slezska a severní Moravy (Supplementum č.1), vyd. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, Ostrava 2011. ISBN 978-80-7368-638-3. s. 164-166.
Články z webu

ZPRAVODAJ (05/2008)
(1. 5. 2008)

ZPRAVODAJ (09/2007)
(1. 9. 2007)

ZPRAVODAJ (10/2002)
(1. 10. 2002)

ZPRAVODAJ (06/2000)
(1. 6. 2000)

ZPRAVODAJ (09/1992)
(1. 9. 1992)

PODZIMNÍ ZAHRADA-recenze
(27. 2. 1969)

PODZIMNÍ ZAHRADA-recenze
(25. 2. 1969)

PODZIMNÍ ZAHRADA-recenze
(24. 2. 1969)

MEDEA-tisk
(27. 9. 1965)

MEDEA-recenze
(8. 9. 1965)

MEDEA-recenze
(12. 5. 1965)

MEDEA-tisk
(28. 4. 1965)

MEDEA-tisk
(24. 4. 1965)

MEDEA-recenze
(1. 4. 1965)

MEDEA-recenze
(23. 2. 1965)

VÁLKA S MLOKY-recenze
(7. 4. 1963)

RICHARD III.-recenze
(19. 5. 1962)

Obsazení - Sezóna:
HRBÁČKráska
HRBÁČKráska
KOČIČÍ HRAGizela, její sestra
KOČIČÍ HRAGizela, její sestra
ELEKTRA / ORESTÉSNáčelnice sboru
ELEKTRA / ORESTÉSNáčelnice sboru
GAZDINA ROBATetka Evina
RADÚZ A MAHULENAZora
DON JUANDoňa Isabella, Cikánka
MACBETHPrvní čarodějnice
SICILSKÁ KOMEDIENinfa, Tralalova matka
ASANACE1. žena
MACBETHPrvní čarodějnice
FRANK PÁTÝApollonia Streuliová
LUCERNAJeho bába
PŘÍBĚH JANA JAKUBCEMatka
ANTIGONAChůva
IDEÁLNÍ MANŽELLady Markbyová
LUCERNAJeho bába
ŽENSKÝ ZÁKONKača Kalinčena, sousedka
DÁMA OD MAXIMAVévodkyně z Valmonté
LOUPEŽNÍKCikánka
LUCERNAJeho bába
PRINCEZNA T.Skirina
LOUPEŽNÍKCikánka
PADALO LISTÍ, PADALA JABLÍČKAAntonie
PEKAŘ JAN MARHOULKolozubá
POVÍDKY Z VÍDEŇSKÉHO LESABabička
RICHARD II.Vévodkyně z Glostru vdova po Tomáši Woodstockovi, vévodovi z Glostru
HOŘE Z ROZUMUStařena Štiplavá, Fámusova švagrová
KRYSAŘMatka
MOŘELuisa Rafiová
NOC PASTÝŘŮPokorná, jeho žena
PEKAŘ JAN MARHOULKolozubá
RICHARD II.Vévodkyně z Glostru vdova po Tomáši Woodstockovi, vévodovi z Glostru
ZLATÝ KOČÁRTabun - Turkovská
ANI SLOVO O LÁSCEBabička
HOŘE Z ROZUMUStařena Štiplavá, Fámusova švagrová
IFIGENIE V AULIDĚChalkidské ženy
KRYSAŘMatka
RICHARD II.Vévodkyně z Glostru vdova po Tomáši Woodstockovi, vévodovi z Glostru
VAJÍČKOMatka
ZNOVUZROZENÍNoženková
ANI SLOVO O LÁSCEBabička
ČAS TVÉHO ŽIVOTADáma ze společnosti
IFIGENIE V AULIDĚChalkidské ženy
KRYSAŘMatka
SESTUP ORFEŮVOšetřovatelka
ZNOVUZROZENÍNoženková
ANI SLOVO O LÁSCEBabička
ČAS TVÉHO ŽIVOTADáma ze společnosti
IFIGENIE V AULIDĚChalkidské ženy
DÁMY A HUSAŘIOrgonová
MARYŠAStařenka, Maryšina babička
VERANDA V LESETaťána Vasiljevna
ŽENITBAArina, její teta
JAN HUSHáta, jeho žena
NÁMĚSTÍČKOPaní Pasqua
ŽENITBAArina, její teta
LÁSKY HRA OSUDNÁZerbine, Anna
LEŤTE, BÍLÉ LABUTĚVesnické klepny
EŠELONSavišna, její matka
KAVKAZSKÝ KŘÍDOVÝ KRUHTlustá žena
Svatebčanky
Stařena
Velmi stará manželka
LÁSKY HRA OSUDNÁZerbine, Anna
RADÚZ A MAHULENARuna, jeho žena
THYL ULENSPIEGELStařena Stevenynová
DRUHÝ KONEC TMYRůžena, hospodyně
JAKUB OBERVAZuzana Obervová
JMENINYJuli, sousedka
SMUTEK SLUŠÍ ELEKTŘELuisa, jeho žena
Emma, jeho žena
BUMERANGStaříková
MĚSÍC NAD ŘEKOUPaní Hlubinová
SILVESTRSojková
... VSTUPTE!Ošetřovatelka
LUČNÍ HARFAKateřina Creeková
TEN MILÝ STARÝ DŮMRaisa Alexandrovna, jeho matka
KOČIČÍ HRAErži Orbánová
LOUPEŽNÍKCikánka
TŘETÍ ZVONĚNÍJulie Kvasnicová, definitivní učitelka
KOŠILKABabička, jménem Johanka Nováková
VLIV GAMA PAPRSKŮ NA MĚSÍČKY ZAHRADNÍBeatrice - matka
BLÁZNIVÁ ZE CHAILLOTAurélie, Bláznivá ze Chaillot
PŘEJ A BUDE TI PŘÁNO aneb CO DĚLÁTE V NEDĚLI?Rézi, manželka
KRÁL JANKrálovna Eleonora, jeho matka
VIŠŇOVÝ SADRaněvská, majitelka panství
KRVAVÁ SVATBASmrt - žebračka
PODZIMNÍ ZAHRADAKonstancie Tuckermanová
FALKENŠTEJNČeská královna vdova Kunhuta
LÁSKO, MĚJ SE HEZKYKrálovna
GRANDLEHÁRNAFauna
LETNÍ HOSTÉMarie Lvovna, lékařka
NOC IGUANYMaxina Faulková
PIKNIKFlo Owensová
ZAHRADA NA KŘÍDĚPaní St. Maughamová
DLOUHÁ CESTA DNEM DO NOCIMary Cavanová, jeho žena
RACEKIrina Nikolajevna Arkadinová
ŽENSKÝ BOJBořena
MARIE OCTOBREMarie
MEDEAMedea, jeho žena
PO PÁDUMatka
DRAHOMÍRA A JEJÍ SYNOVÉ (KRVAVÉ KŘTINY)Drahomíra, vdova po knížeti Vratislavu
JULIUS CAESARPorcie, Brutova žena
MOLIÉREMadeleine Béjartová
RODINNÉ SHROMÁŽDĚNÍAmy, ovdovělá lady Monchensey
ARISTOKRATITetovaná
JIZVAMagda, jeho žena
TETOVANÁ RŮŽESerafina Delle Rosová
VÁLKA S MLOKYPovondrova sestra
Agitátorka
BEZVÝZNAMNÁ ŽENAPaní Arbuthnotová
DNES JEŠTĚ ZAPADÁ SLUNCE NAD ATLANTIDOUKleito, milenka Vladařova
JEGOR BULYČOV A TI DRUZÍZobunová, kořenářka
RICHARD III.Vévodkyně z Yorku
Fotografie - Sezóna:
KOČIČÍ HRA
Zora Rozsypalová (Gizela, její sestra)
Foto: Josef Hradil
KOČIČÍ HRA
Zora Rozsypalová (Gizela, její sestra), Veronika Forejtová (Erži Orbánová)
Foto: Josef Hradil
ELEKTRA / ORESTÉS
Zora Rozsypalová (Náčelnice sboru), Apolena Veldová (Elektra)
Foto: Josef Hradil
ELEKTRA / ORESTÉS
Zora Rozsypalová (Náčelnice sboru), Apolena Veldová (Elektra), Eva Režnarová (Chrysothemis)
Foto: Josef Hradil
ELEKTRA / ORESTÉS
Apolena Veldová (Elektra), Zora Rozsypalová (Náčelnice sboru)
Foto: Josef Hradil
ELEKTRA / ORESTÉS
Zora Rozsypalová (Náčelnice sboru), Milan Šulc (Tyndareos), Pavel Nečas (Pylades), Milan Kačmarčík (Orestés), Jan Fišar (Menelaos), František Šec (Thersités, věštec), Milan Čech, Věra Mejtová
Foto: Josef Hradil
SICILSKÁ KOMEDIE
Zora Rozsypalová (Ninfa, Tralalova matka)
Foto: Josef Hradil
DÁMA OD MAXIMA
Alexandra Gasnárková (Číča - dáma od Maxima), Naděžda Letenská (Paní Hautignolová), Zora Rozsypalová (Vévodkyně z Valmonté), Jana Vochočová - Lukešová (Paní Vidaubanová)
Foto: Josef Hradil
LUCERNA
Zora Rozsypalová (Jeho bába), Stanislav Šárský (Mlynář)
Foto: Josef Hradil
LUCERNA
Zora Rozsypalová (Jeho bába), Kateřina Seidlová-Hrušková (Hanička)
Foto: Josef Hradil
LUCERNA
Jitka Smutná (Klásková), Ivan Dědeček (Klásek), Stanislav Šárský (Mlynář), Kateřina Seidlová-Hrušková (Hanička), Zora Rozsypalová (Jeho bába), Tomáš Jirman (Zajíček), Arnošt Borovec (Vrchní)
Foto: Josef Hradil
MOŘE
Zora Rozsypalová (Luisa Rafiová), Ivan Dědeček (Hatch), Jiřina Froňková (Jessica Tilehousová)
Foto: Josef Hradil
MOŘE
Ivan Dědeček (Hatch), Alexandra Gasnárková (Mafanwy Priceová), Zora Rozsypalová (Luisa Rafiová)
Foto: Josef Hradil
MOŘE
Jana Vochočová - Lukešová (Rachel), Marcela Peňázová (Jilly), Alexandra Gasnárková (Mafanwy Priceová), Jan Fišar (Willy Carson), Zora Rozsypalová (Luisa Rafiová), Irena Rozsypalová (Róza)
Foto: Josef Hradil
MOŘE
Zora Rozsypalová (Luisa Rafiová), Ivan Dědeček (Hatch), Jiřina Froňková (Jessica Tilehousová), Alexandra Gasnárková (Mafanwy Priceová)
Foto: Josef Hradil
MOŘE
Ivan Dědeček (Hatch), Tomáš Jirman (Hollarcut), Přemysl Matoušek (Carter), Stanislav Malý (Thompson), Zora Rozsypalová (Luisa Rafiová), Jiřina Froňková (Jessica Tilehousová)
Foto: Josef Hradil
MOŘE
Zora Rozsypalová (Luisa Rafiová), Tomáš Jirman (Hollarcut), Ivan Dědeček (Hatch), Jiřina Froňková (Jessica Tilehousová)
Foto: Josef Hradil
KRYSAŘ
Eva Reiterová (Agnes), Zora Rozsypalová (Matka)
Foto: Josef Hradil
ANI SLOVO O LÁSCE
Zora Rozsypalová (Babička), Ivan Dědeček (Otec), Stanislav Šárský (Soused), Marie Logojdová (Monika Horká)
Foto: Josef Hradil
ANI SLOVO O LÁSCE
Jitka Smutná (Alena), Marie Logojdová (Monika Horká), Jiří Schwarz (Karel Strnad), Zora Rozsypalová (Babička), Stanislav Šárský (Soused), Jan Filip (Šéf), Eva Kaplerová (Burdová), Ivan Dědeček (Otec), Monika Hálová (Veronika Mládková)
Foto: Josef Hradil
ČAS TVÉHO ŽIVOTA
Miloslav Holub (Pán ze společnosti), František Šec (Kit Carson, pamětník bojů s Indiány), Zora Rozsypalová (Dáma ze společnosti), Karel Vochoč (Nick, majitel zábavního podniku na Pacifické ulici), Jan Fišar (Tom, jeho obdivovatel, žák, poslíček a přítel), Václav Antoš (Joe, mladý snílek, který má peníze a dobré srdce)
Foto: Josef Hradil
ČAS TVÉHO ŽIVOTA
Miloslav Holub (Pán ze společnosti), Zora Rozsypalová (Dáma ze společnosti), Přemysl Matoušek (Opilec)
Foto: Josef Hradil
IFIGENIE V AULIDĚ
Eva Kaplerová (Chalkidské ženy), Jana Vochočová - Lukešová (Chalkidské ženy), Monika Hálová (Ifigenie, její dcera), Zora Rozsypalová (Chalkidské ženy), Jitka Smutná (Chalkidské ženy), Irena Rozsypalová (Chalkidské ženy), Alexandra Gasnárková (Klytaiméstra, choť Agamemnónova)
Foto: Josef Hradil
IFIGENIE V AULIDĚ
Jana Vochočová - Lukešová (Chalkidské ženy), Irena Rozsypalová (Chalkidské ženy), Zora Rozsypalová (Chalkidské ženy), Eva Kaplerová (Chalkidské ženy), Jitka Smutná (Chalkidské ženy), Jiřina Froňková (Chalkidské ženy), Ivan Dědeček (Agamemnón, král mykénský, vůdce řeckých vojsk)
Foto: Josef Hradil
DÁMY A HUSAŘI
Zora Rozsypalová (Orgonová), Jiřina Froňková (Anděla), Naděžda Letenská (Dyndalská)
Foto: Josef Hradil
DÁMY A HUSAŘI
Jan Filip (Rytmistr), Zora Rozsypalová (Orgonová), Jiřina Froňková (Anděla), Saša Kudrová (Žofie), Naděžda Letenská (Dyndalská)
Foto: Josef Hradil
DÁMY A HUSAŘI
Jiřina Froňková (Anděla), Naděžda Letenská (Dyndalská), Zora Rozsypalová (Orgonová)
Foto: Josef Hradil
DÁMY A HUSAŘI
Zora Rozsypalová (Orgonová), Jiřina Froňková (Anděla), Naděžda Letenská (Dyndalská)
Foto: Josef Hradil
DÁMY A HUSAŘI
František Šec (Major), Zora Rozsypalová (Orgonová), Naděžda Letenská (Dyndalská), Jiřina Froňková (Anděla)
Foto: Josef Hradil
DÁMY A HUSAŘI
Jiřina Froňková (Anděla), Naděžda Letenská (Dyndalská), Zora Rozsypalová (Orgonová)
Foto: Josef Hradil
DÁMY A HUSAŘI
Jiřina Froňková (Anděla), František Šec (Major), Naděžda Letenská (Dyndalská), Zora Rozsypalová (Orgonová)
Foto: Josef Hradil
DÁMY A HUSAŘI
Saša Kudrová (Žofie), Zora Rozsypalová (Orgonová)
Foto: Josef Hradil
DÁMY A HUSAŘI
Naděžda Letenská (Dyndalská), Jiřina Froňková (Anděla), František Šec (Major), Zora Rozsypalová (Orgonová)
Foto: Josef Hradil
DÁMY A HUSAŘI
Saša Kudrová (Žofie), Zora Rozsypalová (Orgonová)
Foto: Josef Hradil
DÁMY A HUSAŘI
Zora Rozsypalová (Orgonová)
Foto: Josef Hradil
DÁMY A HUSAŘI
František Šec (Major), Zora Rozsypalová (Orgonová)
Foto: Josef Hradil
MARYŠA
Zora Rozsypalová (Stařenka, Maryšina babička), Jiřina Froňková (Lízalka, jeho žena), Alexandra Gasnárková (Maryša, jejich dcera)
Foto: František Krasl
MARYŠA
Zora Rozsypalová (Stařenka, Maryšina babička), Alexandra Gasnárková (Maryša, jejich dcera)
Foto: František Krasl
NÁMĚSTÍČKO
Jiří Čapka (Zorzetto), Naděžda Letenská (Paní Catte Treperenda), Eva Jelínková (Lucietta), Milena Asmanová (Orsola), Irena Rozsypalová (Gnese), Zora Rozsypalová (Paní Pasqua)
Foto: Vladimír Dvořák
NÁMĚSTÍČKO
Naděžda Letenská (Paní Catte Treperenda), Eva Jelínková (Lucietta), Milena Asmanová (Orsola), Zora Rozsypalová (Paní Pasqua), Irena Rozsypalová (Gnese)
Foto: Vladimír Dvořák
NÁMĚSTÍČKO
Eva Jelínková (Lucietta), Karel Bartoň (Anzoletto), Jan Filip (Kavalír), Irena Rozsypalová (Gnese), Milena Asmanová (Orsola), Zora Rozsypalová (Paní Pasqua)
Foto: Vladimír Dvořák
NÁMĚSTÍČKO
Zuzana Fišárková (Gasparina), Naděžda Letenská (Paní Catte Treperenda), Zora Rozsypalová (Paní Pasqua), Jiří Čapka (Zorzetto), Irena Rozsypalová (Gnese)
Foto: Vladimír Dvořák
NÁMĚSTÍČKO
Jan Filip (Kavalír), Irena Rozsypalová (Gnese), Milena Asmanová (Orsola), Zora Rozsypalová (Paní Pasqua)
Foto: Vladimír Dvořák
NÁMĚSTÍČKO
Naděžda Letenská (Paní Catte Treperenda), Zora Rozsypalová (Paní Pasqua)
Foto: Vladimír Dvořák
NÁMĚSTÍČKO
Zora Rozsypalová (Paní Pasqua), Milena Asmanová (Orsola), Jiří Čapka (Zorzetto)
Foto: Vladimír Dvořák
LEŤTE, BÍLÉ LABUTĚ
Naděžda Letenská (Vesnické klepny), Zora Rozsypalová (Vesnické klepny), Zuzana Fišárková (Kristýna, jeho žena), Dagmar (Dáša) Veselá (Vesnické klepny), Jiří Čapka (Kolka, jejich syn), Alexandr Postler (Jegor Poluškin), Anna Kratochvílová (Vesnické klepny), Saša Kudrová (Nina Krajevová), Naděžda Chroboková (Vesnické klepny)
Foto: Vladimír Dvořák
EŠELON
Zora Rozsypalová (Savišna, její matka)
Foto: Vladimír Dvořák
EŠELON
Jana Vochočová - Lukešová (Iva, mladá bezdětná žena), Naděžda Letenská (Galina Dmitrijevna), Jiří Čapka (Jurka, její syn, výrostek), Milena Asmanová (Lavra), Alexandra Gasnárková (Káťa, mladá žena), Jitka Smutná (Irina, její dcera), Zora Rozsypalová (Savišna, její matka), Eva Jelínková (Tamara, mladá žena, těhotná)
Foto: Vladimír Dvořák
EŠELON
Jana Vochočová - Lukešová (Iva, mladá bezdětná žena), Naděžda Letenská (Galina Dmitrijevna), Milena Asmanová (Lavra), Zora Rozsypalová (Savišna, její matka), Eva Jelínková (Tamara, mladá žena, těhotná)
Foto: Vladimír Dvořák
EŠELON
Jaromíra Mílová (Ljusja, její mladší dcera, děvčátko), Naděžda Letenská (Galina Dmitrijevna), Zora Rozsypalová (Savišna, její matka), Irena Rozsypalová (Lena, žena s kojencem), Vlasta Vlasáková (Máša), Václav Antoš (Hluchoněmý), Eva Jelínková (Tamara, mladá žena, těhotná)
Foto: Vladimír Dvořák
LÁSKY HRA OSUDNÁ
František Šec (Brighella, zvaný Fichetto, Finochetto, nebo Zane, Bobčinský, Správce Zemljanika), Zora Rozsypalová (Zerbine, Anna), Zuzana Töpferová (Isabella, Marja), Miroslav Horák (Scaramouche, Dobčinský, Soudce Ljapkin - Ťapkin), Jiří Čapka (Giles, zvaný Peppe Nappa, Chlestakov)
Foto: Vladimír Dvořák
LÁSKY HRA OSUDNÁ
Zora Rozsypalová (Zerbine, Anna), Jiří Čapka (Giles, zvaný Peppe Nappa, Chlestakov), Zuzana Töpferová (Isabella, Marja), Jan Filip (Trivalin, Hejtman)
Foto: Vladimír Dvořák
LÁSKY HRA OSUDNÁ
Jan Benek (Spoluúčinkující), Zora Rozsypalová (Zerbine, Anna), Jiří Čapka (Giles, zvaný Peppe Nappa, Chlestakov), Jitka Smutná (Isabella, Marja)
Foto: Vladimír Dvořák
JAKUB OBERVA
Zora Rozsypalová (Zuzana Obervová), Miloslav Holub (Jakub Oberva)
Foto: František Krasl
JAKUB OBERVA
Zora Rozsypalová (Zuzana Obervová), Bedřich Kolliner (František Horut, učitel)
Foto: František Krasl
MĚSÍC NAD ŘEKOU
Zora Rozsypalová (Paní Hlubinová), Bedřich Kolliner (Pečárka)
Foto: František Krasl
MĚSÍC NAD ŘEKOU
Eva Jelínková (Slávka Hlubinová), Jiří Fišer (Villy), Přemysl Matoušek (Josef Roškot), Zora Rozsypalová (Paní Hlubinová), František Šec (Jan Hlubina)
Foto: František Krasl
... VSTUPTE!
Miloslav Holub (Willie Clark), Zora Rozsypalová (Ošetřovatelka)
Foto: František Krasl
LUČNÍ HARFA
Jiří Fišer (Collin Talbo), Zora Rozsypalová (Kateřina Creeková), Jiřina Froňková (Dolly Talbová), Dagmar (Dáša) Veselá (Verena Talbová)
Foto: František Krasl
LUČNÍ HARFA
Zora Rozsypalová (Kateřina Creeková), Jiřina Froňková (Dolly Talbová), Jiří Fišer (Collin Talbo)
Foto: František Krasl
KOČIČÍ HRA
Miluše Dreiseitlová (Myška, sousedka paní Orbánové), Anna Kratochvílová (Gisela, její sestra), Zora Rozsypalová (Erži Orbánová)
Foto: František Krasl
KOČIČÍ HRA
Anna Kratochvílová (Gisela, její sestra), Zora Rozsypalová (Erži Orbánová), Miluše Dreiseitlová (Myška, sousedka paní Orbánové)
Foto: František Krasl
BLÁZNIVÁ ZE CHAILLOT
Zora Rozsypalová (Aurélie, Bláznivá ze Chaillot), Václav Antoš (Prodavač tkaniček), Jaroslav Kaňkovský (Hluchoněmý)
Foto: František Krasl
BLÁZNIVÁ ZE CHAILLOT
Zora Rozsypalová (Aurélie, Bláznivá ze Chaillot)
Foto: František Krasl
BLÁZNIVÁ ZE CHAILLOT
Alexandra Gasnárková (Irma), Zora Rozsypalová (Aurélie, Bláznivá ze Chaillot)
Foto: František Krasl
BLÁZNIVÁ ZE CHAILLOT
Vlasta Vlasáková (Konstancie, Bláznivá z Passy), Milena Asmanová (Josefina, Bláznivá z Náměstí Svornosti), Naděžda Letenská (Gabriela, Bláznivá ze Saint-Sulpice), Zora Rozsypalová (Aurélie, Bláznivá ze Chaillot)
Foto: František Krasl
BLÁZNIVÁ ZE CHAILLOT
Milena Asmanová (Josefina, Bláznivá z Náměstí Svornosti), Vlasta Vlasáková (Konstancie, Bláznivá z Passy), Naděžda Letenská (Gabriela, Bláznivá ze Saint-Sulpice), Zora Rozsypalová (Aurélie, Bláznivá ze Chaillot)
Foto: František Krasl
BLÁZNIVÁ ZE CHAILLOT
Naděžda Letenská (Gabriela, Bláznivá ze Saint-Sulpice), Zora Rozsypalová (Aurélie, Bláznivá ze Chaillot), Vlasta Vlasáková (Konstancie, Bláznivá z Passy)
Foto: František Krasl
BLÁZNIVÁ ZE CHAILLOT
Zora Rozsypalová (Aurélie, Bláznivá ze Chaillot), Václav Antoš (Prodavač tkaniček), Miloslav Holub (Hadrář)
Foto: František Krasl
BLÁZNIVÁ ZE CHAILLOT
Miloslav Holub (Hadrář), Naděžda Letenská (Gabriela, Bláznivá ze Saint-Sulpice), Vlasta Vlasáková (Konstancie, Bláznivá z Passy), Zora Rozsypalová (Aurélie, Bláznivá ze Chaillot)
Foto: František Krasl
VIŠŇOVÝ SAD
Milena Asmanová (Varja, její adoptovaná dcera), Miluše Dreiseitlová (Aňa, její dcera), Jaroslav Švehlík (Lopachin, podnikatel), Zora Rozsypalová (Raněvská, majitelka panství), Jiřina Froňková (Charlotta, guvernantka), Bedřich Kolliner (Simeonov-Piščik, statkář), Alois Müller (Gajev, její bratr)
Foto: František Krasl
PODZIMNÍ ZAHRADA
Autor fotografie Jaromír Svoboda

Zora Rozsypalová (Konstancie Tuckermanová), Miluše Dreiseitlová (Sofie Tuckermanová)
Foto: archiv
PODZIMNÍ ZAHRADA
Zora Rozsypalová (Konstancie Tuckermanová), Zdeněk Dřevojánek (Nikolas Denery (Nick))
Foto: František Krasl
PODZIMNÍ ZAHRADA
Zora Rozsypalová (Konstancie Tuckermanová), Miluše Dreiseitlová (Sofie Tuckermanová), Táňa Hodanová (Mary Ellisová)
Foto: František Krasl
PODZIMNÍ ZAHRADA
Zora Rozsypalová (Konstancie Tuckermanová), František Šec (Edvard Grossman), Zdeněk Dřevojánek (Nikolas Denery (Nick)), Táňa Hodanová (Mary Ellisová)
Foto: František Krasl
FALKENŠTEJN
Zora Rozsypalová (Česká královna vdova Kunhuta)
Foto: František Krasl
FALKENŠTEJN
Zora Rozsypalová (Česká královna vdova Kunhuta), Jaroslav Švehlík (Záviš z Falkenštejna)
Foto: František Krasl
FALKENŠTEJN
Jaroslav Švehlík (Záviš z Falkenštejna), Zora Rozsypalová (Česká královna vdova Kunhuta)
Foto: František Krasl
LÁSKO, MĚJ SE HEZKY
Zora Rozsypalová (Královna), Miluše Dreiseitlová (Děvče)
Foto: František Krasl
LÁSKO, MĚJ SE HEZKY
Jaroslav Švehlík (Vévoda), Miluše Dreiseitlová (Děvče), Zora Rozsypalová (Královna)
Foto: František Krasl
LÁSKO, MĚJ SE HEZKY
Alois Müller (Král), Zora Rozsypalová (Královna)
Foto: František Krasl
LÁSKO, MĚJ SE HEZKY
Alois Müller (Král), Zora Rozsypalová (Královna)
Foto: František Krasl
NOC IGUANY
Zora Rozsypalová (Maxina Faulková)
Foto: František Krasl
NOC IGUANY
Jaroslav Švehlík (Důstojný pan T. Lawrence Shannon), Zora Rozsypalová (Maxina Faulková)
Foto: František Krasl
NOC IGUANY
Zora Rozsypalová (Maxina Faulková), Mauricio Cobarruubiaz (Pancho), Jorge Gomez (Pedro)
Foto: František Krasl
PIKNIK
Zora Rozsypalová (Flo Owensová)
Foto: František Krasl
DLOUHÁ CESTA DNEM DO NOCI
Oldřich Vlček (Edmund Tyrone, jejich mladší syn), Zora Rozsypalová (Mary Cavanová, jeho žena)
Foto: František Krasl
DLOUHÁ CESTA DNEM DO NOCI
Zora Rozsypalová (Mary Cavanová, jeho žena)
Foto: František Krasl
DLOUHÁ CESTA DNEM DO NOCI
Miloslav Holub (James Tyrone), Zora Rozsypalová (Mary Cavanová, jeho žena)
Foto: František Krasl
DLOUHÁ CESTA DNEM DO NOCI
Oldřich Vlček (Edmund Tyrone, jejich mladší syn), Zora Rozsypalová (Mary Cavanová, jeho žena)
Foto: František Krasl
DLOUHÁ CESTA DNEM DO NOCI
Jaroslav Švehlík (James Tyrone, jejich starší syn), Oldřich Vlček (Edmund Tyrone, jejich mladší syn), Zora Rozsypalová (Mary Cavanová, jeho žena)
Foto: František Krasl
DLOUHÁ CESTA DNEM DO NOCI
Jiřina Barášová (Gathleen, služebná), Zora Rozsypalová (Mary Cavanová, jeho žena)
Foto: František Krasl
DLOUHÁ CESTA DNEM DO NOCI
Zora Rozsypalová (Mary Cavanová, jeho žena), Oldřich Vlček (Edmund Tyrone, jejich mladší syn)
Foto: František Krasl
DLOUHÁ CESTA DNEM DO NOCI
Zora Rozsypalová (Mary Cavanová, jeho žena)
Foto: František Krasl
MEDEA
Zora Rozsypalová (Medea, jeho žena)
Foto: František Krasl
MEDEA
Zora Rozsypalová (Medea, jeho žena)
Foto: František Krasl
MEDEA
Zora Rozsypalová (Medea, jeho žena)
Foto: František Krasl
MEDEA
Zora Rozsypalová (Medea, jeho žena), Zdeněk Šťastný (Dva Medeini synové – děti)
Foto: František Krasl
MEDEA
Svatopluk Matyáš (Iason, vyhnaný vladařský syn z Iolku), Zora Rozsypalová (Medea, jeho žena)
Foto: František Krasl
MEDEA
Zora Rozsypalová (Medea, jeho žena), Jaroslav Švehlík (Iason, vyhnaný vladařský syn z Iolku)
Foto: František Krasl
MEDEA
Vlasta Vlasáková (Náčelnice chóru), Zora Rozsypalová (Medea, jeho žena)
Foto: František Krasl
MEDEA
Vladimír Šrámek, Vlasta Vlasáková (Náčelnice chóru), Zora Rozsypalová (Medea, jeho žena)
Foto: František Krasl
MEDEA
Vladimír Šrámek, Zora Rozsypalová (Medea, jeho žena), Alena Müllerová (III. chór), Naděžda Letenská (I. chór), Jiřina Froňková (II. chór)
Foto: František Krasl
MEDEA
Miroslav Horák (Aigeus, vladař v Athénách), Zora Rozsypalová (Medea, jeho žena)
Foto: František Krasl
MEDEA
Zora Rozsypalová (Medea, jeho žena)
Foto: František Krasl
MEDEA
Zora Rozsypalová při přebírání Ceny Jaroslava Průchy.

Zora Rozsypalová (Medea, jeho žena), František Šec (Kreon, vladař v Korintě), Miroslav Horák (Aigeus, vladař v Athénách)
Foto: František Krasl
MEDEA
Zora Rozsypalová při přebírání Ceny Jaroslava Průchy.

Jaroslav Švehlík (Iason, vyhnaný vladařský syn z Iolku), Vlasta Vlasáková (Náčelnice chóru), Zora Rozsypalová (Medea, jeho žena), František Šec (Kreon, vladař v Korintě)
Foto: František Krasl
MEDEA
Zora Rozsypalová při přebírání Ceny Jaroslava Průchy.

Zora Rozsypalová (Medea, jeho žena)
Foto: František Krasl
PO PÁDU
Zora Rozsypalová (Matka)
Foto: František Krasl
JULIUS CAESAR
František Šec (Marcus Brutus, spiklenec proti Juliu Caesaru), Zora Rozsypalová (Porcie, Brutova žena)
Foto: František Krasl
MOLIÉRE
Zora Rozsypalová (Madeleine Béjartová), František Šec (Markýz de Charron, pařížský arcibiskup)
Foto: František Krasl
BEZVÝZNAMNÁ ŽENA
Zora Rozsypalová (Paní Arbuthnotová), František Šec (Lord Illingworth)
Foto: František Krasl
BEZVÝZNAMNÁ ŽENA
Zora Rozsypalová (Paní Arbuthnotová), František Šec (Lord Illingworth)
Foto: František Krasl
BEZVÝZNAMNÁ ŽENA
Zora Rozsypalová (Paní Arbuthnotová), František Šec (Lord Illingworth), Stanislav Malý (Gerald Arbuthnot)
Foto: František Krasl
BEZVÝZNAMNÁ ŽENA
Jiřina Froňková (Slečna Ester Worsleyová), Zora Rozsypalová (Paní Arbuthnotová)
Foto: František Krasl
BEZVÝZNAMNÁ ŽENA
František Šec (Lord Illingworth), Zora Rozsypalová (Paní Arbuthnotová)
Foto: František Krasl
DNES JEŠTĚ ZAPADÁ SLUNCE NAD ATLANTIDOU
František Šec (Vladař), Zora Rozsypalová (Kleito, milenka Vladařova)
Foto: František Krasl
RICHARD III.
Zora Rozsypalová (Vévodkyně z Yorku), Miloslav Holub (Vévoda z Buckinghamu), Radim Koval (Richard, vévoda z Glostru, později král Richard III.), Anna Kratochvílová (Královna Alžběta)
Foto: František Krasl
RICHARD III.
Ljuba Benešová (Lady Anna, vdova po Edvardovi), Libuše Randová, Anna Ježišková, Zora Rozsypalová (Vévodkyně z Yorku)
Foto: František Krasl
RICHARD III.
Zora Rozsypalová (Vévodkyně z Yorku), Hynek Nedvěd (Richard, vévoda z Yorku, syn králův)
Foto: František Krasl
RICHARD III.
Anna Kratochvílová (Královna Alžběta), Zora Rozsypalová (Vévodkyně z Yorku)
Foto: František Krasl
RICHARD III.
Radim Koval (Richard, vévoda z Glostru, později král Richard III.), Zora Rozsypalová (Vévodkyně z Yorku)
Foto: František Krasl