Obsazení - Sezóna:
OPTIMISTICKÁ TRAGÉDIEAlexej, námořník první třídy Baltického loďstva
TŘI SESTRYAlexandr Ignaťjevič Veršinin, podplukovník, velitel baterie
MANON LESCAUTDuval
NA DNĚLuka, poutník
OPTIMISTICKÁ TRAGÉDIEAlexej, námořník první třídy Baltického loďstva
SÓLO PRO BICÍ (HODINY)Inspektor MIČ
BLÁZNIVÁ ZE CHAILLOTPředseda
MATKA KURÁŽ A JEJÍ DĚTIKuchař
NA DNĚLuka, poutník
NEŽ KOHOUT ZAZPÍVÁFischl, obchodník s dřívím
PŘEJ A BUDE TI PŘÁNO aneb CO DĚLÁTE V NEDĚLI?Florián Rejček, pražský měšťan
ĎÁBLIOtec Urbain Grandier, vikář kostela sv. Petra
KRÁL JANBastard Filip Faulconbridge, později Sir Richard Plantagenet
VĚTŠI MĚSTO PRAŽSKÉJakub od Věže, pražský měšťan
VIŠŇOVÝ SADLopachin, podnikatel
FILOSOFSKÁ HISTORIEBiskupský komisař
OLDŘICH A BOŽENA ANEB KRVAVÉ SPIKNUTÍ V ČECHÁCHOldřich
RIVALOVÉJack Wellington, kapitán, jeho syn
ŽIVOT A DÍLO SKLADATELE FOLTÝNA ANEB POSEDLOSTFoltýn
ČARODĚJKY ZE SALEMUJohn Proctor
FALKENŠTEJNZáviš z Falkenštejna
HOTEL U NĚŽNÉKO KOCOURA (BROUK V HLAVĚ)Romain Tournel
LÁSKO, MĚJ SE HEZKYVévoda
SMRT IVANA HROZNÉHOŠujskij
LETNÍ HOSTÉVlas, bratr Basovovy ženy
NOC IGUANYDůstojný pan T. Lawrence Shannon
DLOUHÁ CESTA DNEM DO NOCIJames Tyrone, jejich starší syn
KOČKA NA ROZPÁLENÉ PLECHOVÉ STŘEŠEBrick
OKAMŽIK PŘED FINIŠEMSam čtyřicetiletý
RACEKSemjon Semjonovič Medvěděnko, učitel
RURAlquist
KDOPAK BY SE KAFKY BÁLNick, její manžel
MEDEAIason, vyhnaný vladařský syn z Iolku
NAŠE MĚSTEČKOAsistent režiséra
PO PÁDUMickey
SVATÁ JANAInkvizitor
Fotografie - Sezóna:
MANON LESCAUT
Karel Vochoč (Hostinský z Amiensu), Jaroslav Švehlík (Duval)
Foto: František Krasl
MANON LESCAUT
Jaroslav Švehlík (Duval), Alexandra Gasnárková (Manon Lescaut)
Foto: František Krasl
OPTIMISTICKÁ TRAGÉDIE
Vladimír Šrámek, Jaroslav Švehlík (Alexej, námořník první třídy Baltického loďstva), Zdeněk Dřevojánek (Velitel lodi, bývalý důstojník carského loďstva), Vlasta Vlasáková (Komisařka, vyslaná stranou k Baltickému loďstvu)
Foto: František Krasl
OPTIMISTICKÁ TRAGÉDIE
Jaroslav Švehlík (Alexej, námořník první třídy Baltického loďstva), Vlasta Vlasáková (Komisařka, vyslaná stranou k Baltickému loďstvu), Zdeněk Hradilák (Sípavý), Miloslav Holub (Pohlavár skupiny anarchistů)
Foto: František Krasl
OPTIMISTICKÁ TRAGÉDIE
Jaroslav Švehlík (Alexej, námořník první třídy Baltického loďstva), Vlasta Vlasáková (Komisařka, vyslaná stranou k Baltickému loďstvu), Karel Vochoč (Poďobaný)
Foto: František Krasl
OPTIMISTICKÁ TRAGÉDIE
Jaroslav Švehlík (Alexej, námořník první třídy Baltického loďstva), Vlasta Vlasáková (Komisařka, vyslaná stranou k Baltickému loďstvu), Karel Vochoč (Poďobaný)
Foto: František Krasl
OPTIMISTICKÁ TRAGÉDIE
Miroslav Olejníček (Starý námořník), Bedřich Kolliner (Bocman), Jaroslav Švehlík (Alexej, námořník první třídy Baltického loďstva), Vlasta Vlasáková (Komisařka, vyslaná stranou k Baltickému loďstvu), Karel Vochoč (Poďobaný)
Foto: František Krasl
MATKA KURÁŽ A JEJÍ DĚTI
Jaroslav Švehlík (Kuchař)
Foto: František Krasl
NA DNĚ
Jaroslav Švehlík (Luka, poutník), Bedřich Kolliner (Bubnov, šije čepice)
Foto: František Krasl
NA DNĚ
Eva Jelínková (Nataša, její sestra), Jaroslav Švehlík (Luka, poutník)
Foto: František Krasl
NA DNĚ
Jaroslav Švehlík (Luka, poutník), Karel Vochoč (Sátin)
Foto: František Krasl
NA DNĚ
Jaroslav Švehlík (Luka, poutník)
Foto: František Krasl
ĎÁBLI
Jaroslav Švehlík (Otec Urbain Grandier, vikář kostela sv. Petra), Karel Vochoč (Stokař)
Foto: František Krasl
ĎÁBLI
Jaroslav Švehlík (Otec Urbain Grandier, vikář kostela sv. Petra), Miluše Dreiseitlová (Filípka, Trincantova dcera)
Foto: František Krasl
KRÁL JAN
Alois Müller (Jan Plantagenet, král anglický), Jaroslav Švehlík (Bastard Filip Faulconbridge, později Sir Richard Plantagenet)
Foto: František Krasl
VIŠŇOVÝ SAD
Milena Asmanová (Varja, její adoptovaná dcera), Miluše Dreiseitlová (Aňa, její dcera), Jaroslav Švehlík (Lopachin, podnikatel), Zora Rozsypalová (Raněvská, majitelka panství), Jiřina Froňková (Charlotta, guvernantka), Bedřich Kolliner (Simeonov-Piščik, statkář), Alois Müller (Gajev, její bratr)
Foto: František Krasl
VIŠŇOVÝ SAD
Jaroslav Švehlík (Lopachin, podnikatel), Bedřich Kolliner (Simeonov-Piščik, statkář), Alois Müller (Gajev, její bratr), Vlasta Vlasáková (Raněvská, majitelka panství)
Foto: František Krasl
VIŠŇOVÝ SAD
Jaroslav Švehlík (Lopachin, podnikatel), Vlasta Vlasáková (Raněvská, majitelka panství)
Foto: František Krasl
OLDŘICH A BOŽENA ANEB KRVAVÉ SPIKNUTÍ V ČECHÁCH
Miluše Dreiseitlová (Juta), Jaroslav Švehlík (Oldřich)
Foto: Vilém Sochůrek
OLDŘICH A BOŽENA ANEB KRVAVÉ SPIKNUTÍ V ČECHÁCH
Jaroslav Švehlík (Oldřich)
Foto: Vilém Sochůrek
OLDŘICH A BOŽENA ANEB KRVAVÉ SPIKNUTÍ V ČECHÁCH
Jaroslav Švehlík (Oldřich)
Foto: Vilém Sochůrek
OLDŘICH A BOŽENA ANEB KRVAVÉ SPIKNUTÍ V ČECHÁCH
Jaroslav Švehlík (Oldřich)
Foto: Vilém Sochůrek
OLDŘICH A BOŽENA ANEB KRVAVÉ SPIKNUTÍ V ČECHÁCH
Miluše Dreiseitlová (Juta), Jaroslav Švehlík (Oldřich)
Foto: Vilém Sochůrek
OLDŘICH A BOŽENA ANEB KRVAVÉ SPIKNUTÍ V ČECHÁCH
Jaroslav Švehlík (Oldřich), Alois Müller (Guntr)
Foto: Vilém Sochůrek
RIVALOVÉ
Anna Kratochvílová (Paní Malapropová, vzdělaná dáma), Jaroslav Švehlík (Jack Wellington, kapitán, jeho syn)
Foto: archiv
ČARODĚJKY ZE SALEMU
Miloslav Holub (Náměstek guvernéra Danforth), Miluše Dreiseitlová (Mary Warrenová), Jaroslav Švehlík (John Proctor)
Foto: František Krasl
ČARODĚJKY ZE SALEMU
Jaroslav Švehlík (John Proctor), Dagmar (Dáša) Veselá (Alžběta Proctorová)
Foto: František Krasl
ČARODĚJKY ZE SALEMU
Dagmar (Dáša) Veselá (Alžběta Proctorová), Jaroslav Švehlík (John Proctor)
Foto: František Krasl
ČARODĚJKY ZE SALEMU
Jaroslav Švehlík (John Proctor), Dagmar (Dáša) Veselá (Alžběta Proctorová)
Foto: František Krasl
FALKENŠTEJN
Zora Rozsypalová (Česká královna vdova Kunhuta), Jaroslav Švehlík (Záviš z Falkenštejna)
Foto: František Krasl
FALKENŠTEJN
Stanislav Malý (Vítek z Krumlova), Miroslav Horák (Hynek z Dubé), Adolf Kohuth (Kralevic Václav), Jaroslav Švehlík (Záviš z Falkenštejna)
Foto: František Krasl
FALKENŠTEJN
Jaroslav Švehlík (Záviš z Falkenštejna), Zora Rozsypalová (Česká královna vdova Kunhuta)
Foto: František Krasl
FALKENŠTEJN
Adolf Kohuth (Kralevic Václav), Jaroslav Švehlík (Záviš z Falkenštejna)
Foto: František Krasl
LÁSKO, MĚJ SE HEZKY
Jaroslav Švehlík (Vévoda), Miluše Dreiseitlová (Děvče), Zora Rozsypalová (Královna)
Foto: František Krasl
LÁSKO, MĚJ SE HEZKY
Jaroslav Švehlík (Vévoda), Alois Müller (Král)
Foto: František Krasl
NOC IGUANY
Jaroslav Švehlík (Důstojný pan T. Lawrence Shannon), Zora Rozsypalová (Maxina Faulková)
Foto: František Krasl
NOC IGUANY
František Šec (Nonno (Jonathan Coffin)), Jaroslav Švehlík (Důstojný pan T. Lawrence Shannon)
Foto: František Krasl
DLOUHÁ CESTA DNEM DO NOCI
Jaroslav Švehlík (James Tyrone, jejich starší syn), Oldřich Vlček (Edmund Tyrone, jejich mladší syn), Zora Rozsypalová (Mary Cavanová, jeho žena)
Foto: František Krasl
KOČKA NA ROZPÁLENÉ PLECHOVÉ STŘEŠE
Miloslav Holub (Taťka), Jaroslav Švehlík (Brick)
Foto: František Krasl
KOČKA NA ROZPÁLENÉ PLECHOVÉ STŘEŠE
Vlasta Vlasáková (Margareta), Jaroslav Švehlík (Brick)
Foto: František Krasl
KOČKA NA ROZPÁLENÉ PLECHOVÉ STŘEŠE
Miloslav Holub (Taťka), Jaroslav Švehlík (Brick)
Foto: František Krasl
RUR
Jaroslav Švehlík (Alquist), Vlasta Vlasáková (Helena)
Foto: František Krasl
MEDEA
Zora Rozsypalová (Medea, jeho žena), Jaroslav Švehlík (Iason, vyhnaný vladařský syn z Iolku)
Foto: František Krasl
MEDEA
Jaroslav Švehlík (Iason, vyhnaný vladařský syn z Iolku)
Foto: František Krasl
MEDEA
Zora Rozsypalová při přebírání Ceny Jaroslava Průchy.

Jaroslav Švehlík (Iason, vyhnaný vladařský syn z Iolku), Vlasta Vlasáková (Náčelnice chóru), Zora Rozsypalová (Medea, jeho žena), František Šec (Kreon, vladař v Korintě)
Foto: František Krasl
NAŠE MĚSTEČKO
Jaroslav Švehlík (Asistent režiséra)
Foto: František Krasl