Obsazení - Sezóna:
DEVÁTÝ SPRAVEDLIVÝSebeon, básník
JULIUS CAESARLucius, Brutův sluha a podřízený
KAŽDÝ NĚCO PRO VLASTSladovnický učedník
Mlynářský učedník
Vinopalnický učedník
LUCERNAMichal, vodník
PŮLDOMEKTom Midway, jeho syn
HRUBIÁNIFilipetto, jeho syn
JAK SE VÁM LÍBÍSilvius, ovčák
LUCERNAMichal, vodník
TETOVANÁ RŮŽEJack Hunter, námořník
VÁLKA S MLOKYReportér
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍMladší – Paspartout
DNES JEŠTĚ ZAPADÁ SLUNCE NAD ATLANTIDOUDruhý zloděj
Mneuseus
RICHARD III.Edvard, princ z Walesu, později král Edvard V., syn králův
SVATBA SŇATKOVÉHO PODVODNÍKAErno Klapáček, jeho syn, studující
ZLATÝ KOČÁRMaslov, traktorista
Fotografie - Sezóna:
JULIUS CAESAR
Tomáš Šolc (Lucius, Brutův sluha a podřízený), František Šec (Marcus Brutus, spiklenec proti Juliu Caesaru)
Foto: František Krasl
HRUBIÁNI
Dagmar (Dáša) Veselá (Marina, jeho žena), Tomáš Šolc (Filipetto, jeho syn)
Foto: František Krasl
HRUBIÁNI
Tomáš Šolc (Filipetto, jeho syn), Miloš Pavlín (Mauricio, Marinin švagr), Libuše Jiskrová (Luccietta, jeho dcera)
Foto: František Krasl
HRUBIÁNI
Tomáš Šolc (Filipetto, jeho syn), Libuše Jiskrová (Luccietta, jeho dcera)
Foto: František Krasl
HRUBIÁNI
Tomáš Šolc (Filipetto, jeho syn), Alois Müller (Lunardo, kupec), Libuše Jiskrová (Luccietta, jeho dcera)
Foto: František Krasl
HRUBIÁNI
Miloš Pavlín (Mauricio, Marinin švagr), Tomáš Šolc (Filipetto, jeho syn), Bedřich Kolliner (Simon), Libuše Jiskrová (Luccietta, jeho dcera), Milena Asmanová (Margarita, jeho druhá žena)
Foto: František Krasl
HRUBIÁNI
Tomáš Šolc (Filipetto, jeho syn), Alois Müller (Lunardo, kupec), Libuše Jiskrová (Luccietta, jeho dcera), Bedřich Kolliner (Simon), Dagmar (Dáša) Veselá (Marina, jeho žena)
Foto: František Krasl
JAK SE VÁM LÍBÍ
Miloš Pavlín (Korin, ovčák), Tomáš Šolc (Silvius, ovčák)
Foto: František Krasl
LUCERNA
Marta Světlíková (Hanička), Tomáš Šolc (Michal, vodník)
Foto: František Krasl