Články z webu

NORA-recenze
(7. 1. 1956)

Obsazení - Sezóna:
ČTVRTÝOn
On (jaký býval v různých obdobích života)
JEGOR BULYČOV A TI DRUZÍMokej Baškin
RICHARD III.Sir James Tyrrel
... A BYLO SVĚTLO...Cyril Mesaroš
AŽ SE OZVE BARCELONABlock
MNOHO POVYKU PRO NICBoraccio
OPTIMISTICKÁ TRAGÉDIESípavý
ŽEBRÁCKÁ OPERAJonathan Jeremiah Peachum
DALSKABÁTY, HŘÍŠNÁ VES ANEB ZAPOMENUTÝ ČERTJUDr. Solfernus, pekelný prokurátor
HAMLETPolonius, předseda státní rady
HROZINKA NA SLUNCIBobo
NEPOKOJNÉ HODY SVATÉ KATEŘINYKarlík, jeho šofér
TISÍC SCHODŮVávra
CHLÉB, SÝR A LISTONOŠKrum Bonev, zaměstnanec komunálního podniku
NORAAdvokát Krogstad
TLUSTÝ ANDĚL Z ROUENUCarré-Lamadon, průmyslník
LOUPEŽNÍKLoupežník
NEJVĚTŠÍ Z PIEROTŮCot d´Ordan, režisér
NORAAdvokát Krogstad
SEN NOCI SVATOJANSKÉLysandr, zamilovaní do Hermie
SLAMĚNÝ KLOBOUKVézinet, strýc a konšel
Sluha u baronky
ZAMILOVANÍFulgenzio, měšťan, milý Eugeniin
BOBŘÍ KOŽICHGlasenapp, úřední písař
DIVADELNÍ ŘEDITELŠvihlík, herec
NORAAdvokát Krogstad
OIDIPUS VLADAŘSbor starců thébských
PRAŽSKÝ FLAMENDRAdolf, jeho syn
BOLESLAV I.Hlubka, klíčník
HOROUCÍ LÁSKARudolf Pěgřimek
MARIE TUDOROVNAFabiano Fabiani
PYGMALIONSarkastický zevloun
ROMEO A JULIEMerkucio, příbuzný vévodův a přítel Romeův
SLÁVANikolaj Maják, Motylkovův přítel, vojenský inženýr
ZLÝ JELENLelek, dřevař
CYRANO Z BERGERACUII. básník
NAŠI FURIANTIMarek, majitel hospody v Honicích
NOSITELÉ ŘÁDUMiloš Toroň, havíř dolu Salma-Mír
OBRNĚNÝ VLAK 14-69Míša, vysokoškolský student
POSLEDNÍ MUŽIng. Bečvář
DUCHCOVSKÝ VIADUKTDr. Severin, Sukův obhájce
LIDÉ, BDĚTE!Jiří, strojník na šachtě
Patočka, konstruktér v Junkersce
OTECBobeš, jeho druhý syn
REVIZORLuka Lukič Chlopov, školní inspektor
DÍVKA S BÍLÝMI VLASYTa So, pachtýř
DUCHCOVSKÝ VIADUKTDr. Severin, Sukův obhájce
JAK SE VÁM LÍBÍOliver, synové rytíře Rolanda de Boys
JANOŠÍKGaraj
Důstojník
OTECBobeš, jeho druhý syn
PATNÁCTÝ BŘEZENDesátník Říha
REVIZORLuka Lukič Chlopov, školní inspektor
SLÁVA BUDOUCNOSTIVladimír Klíma, inženýr na dole Karel
SLAVÍK A PŘEHRADA (ČÍŠE RADOSTI)Kolchozníci a kolchoznice
VSTANOU NOVÍ BOJOVNÍCILadislav Budečský
ŽIŽKA (HODINA PŘEDJITŘNÍ)Holba
BALLADYNAChochlík
JAK SE VÁM LÍBÍOliver, synové rytíře Rolanda de Boys
JANOŠÍKGaraj
Důstojník
PERPETUUM MOBILEAntek Cibien, havíř
SLÁVA BUDOUCNOSTIVladimír Klíma, inženýr na dole Karel
SOMOV A TI DRUZÍ1. agent OGPU
VOLÁ VÁS TAJMYRĎjužikov, zástupce vedoucího staveb na Dalekém Severu, přijel z Tajmyru
VSTANOU NOVÍ BOJOVNÍCILadislav Budečský
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENYGrumio, Petruciovi sluhové
ŽIŽKA (HODINA PŘEDJITŘNÍ)Holba
Jan z Jesenic
Fotografie - Sezóna:
ČTVRTÝ
Jan Matýsek (Druhý pilot), Stanislav Malý (Navigátor), Přemysl Matoušek (Dick), Lubor Tokoš (On)
Foto: František Krasl
ČTVRTÝ
Vlasta Vlasáková (Žena, kterou miloval), Lubor Tokoš (On)
Foto: František Krasl
MNOHO POVYKU PRO NIC
Lubor Tokoš (Boraccio), Osvald Albín (Don Juan)
Foto: archiv
HAMLET
Lubor Tokoš (Polonius, předseda státní rady), Miloslav Holub (Claudius, dánský král)
Foto: František Krasl
HAMLET
Jiřina Froňková (Ofélie, Poloniova dcera), Lubor Tokoš (Polonius, předseda státní rady)
Foto: František Krasl
HAMLET
Lubor Tokoš (Polonius, předseda státní rady), Jiřina Froňková (Ofélie, Poloniova dcera)
Foto: František Krasl
HROZINKA NA SLUNCI
Lubor Tokoš (Bobo), Jiří Adamíra (Walter Lee Younger, její syn)
Foto: František Krasl
HROZINKA NA SLUNCI
Lubor Tokoš (Bobo)
Foto: František Krasl
HROZINKA NA SLUNCI
Jiří Adamíra (Walter Lee Younger, její syn), Lubor Tokoš (Bobo)
Foto: František Krasl
HROZINKA NA SLUNCI
Lubor Tokoš (Bobo), Jiří Adamíra (Walter Lee Younger, její syn)
Foto: František Krasl
HROZINKA NA SLUNCI
Jiří Adamíra (Walter Lee Younger, její syn), Lubor Tokoš (Bobo)
Foto: František Krasl
LOUPEŽNÍK
Lubor Tokoš (Loupežník), Jiřina Froňková (Mimi, jejich dcera)
Foto: František Krasl
LOUPEŽNÍK
Lubor Tokoš (Loupežník), Dagmar (Dáša) Veselá (Zahalená žena)
Foto: František Krasl
LOUPEŽNÍK
Lubor Tokoš (Loupežník), Jiřina Froňková (Mimi, jejich dcera)
Foto: František Krasl
SEN NOCI SVATOJANSKÉ
Lubor Tokoš (Lysandr, zamilovaní do Hermie)
Foto: František Krasl
SEN NOCI SVATOJANSKÉ
Naděžda Letenská (Hermie, Egeova dcera, zamilovaná do Lysandra), Dagmar (Dáša) Veselá (Helena, zamilovaná do Demetria), Lubor Tokoš (Lysandr, zamilovaní do Hermie)
Foto: František Krasl
ZAMILOVANÍ
Vladimír Šrámek, Jiřina Froňková (Eugenie, jeho neteř), Vlasta Vlasáková (Flaminie, jeho neteř, vdova), Lubor Tokoš (Fulgenzio, měšťan, milý Eugeniin)
Foto: František Krasl
ZAMILOVANÍ
Jiřina Froňková (Eugenie, jeho neteř), Antonín Brož (Fabrizio, starý měšťan), Lubor Tokoš (Fulgenzio, měšťan, milý Eugeniin), Naděžda Letenská (Lízinka, služebná v domě Fabriziově)
Foto: František Krasl
ZAMILOVANÍ
Jiřina Froňková (Eugenie, jeho neteř), Antonín Brož (Fabrizio, starý měšťan), Lubor Tokoš (Fulgenzio, měšťan, milý Eugeniin)
Foto: František Krasl
ZAMILOVANÍ
Jiřina Froňková (Eugenie, jeho neteř), Naděžda Letenská (Lízinka, služebná v domě Fabriziově), Vlasta Vlasáková (Flaminie, jeho neteř, vdova), Lubor Tokoš (Fulgenzio, měšťan, milý Eugeniin)
Foto: František Krasl
ZAMILOVANÍ
Vlasta Vlasáková (Flaminie, jeho neteř, vdova), Lubor Tokoš (Fulgenzio, měšťan, milý Eugeniin), Jiřina Froňková (Eugenie, jeho neteř)
Foto: František Krasl
ZAMILOVANÍ
Lubor Tokoš (Fulgenzio, měšťan, milý Eugeniin), Jiřina Froňková (Eugenie, jeho neteř)
Foto: František Krasl
ZAMILOVANÍ
Jiřina Froňková (Eugenie, jeho neteř), Lubor Tokoš (Fulgenzio, měšťan, milý Eugeniin)
Foto: František Krasl
ZAMILOVANÍ
Jiřina Froňková (Eugenie, jeho neteř), Lubor Tokoš (Fulgenzio, měšťan, milý Eugeniin)
Foto: František Krasl
ZAMILOVANÍ
Lubor Tokoš (Fulgenzio, měšťan, milý Eugeniin)
Foto: František Krasl
NORA
Jiří Adamíra (Doktor Rank), Milena Langrová (Paní Lindová), Lubor Tokoš (Advokát Krogstad)
Foto: František Krasl
NORA
Milena Langrová (Paní Lindová), Lubor Tokoš (Advokát Krogstad)
Foto: František Krasl
NORA
Lubor Tokoš (Advokát Krogstad)
Foto: František Krasl
NORA
Lubor Tokoš (Advokát Krogstad)
Foto: František Krasl
MARIE TUDOROVNA
Lubor Tokoš (Fabiano Fabiani), Táňa Hodanová (Marie Tudorovna, královna anglická)
Foto: František Krasl
MARIE TUDOROVNA
Lubor Tokoš (Fabiano Fabiani)
Foto: František Krasl
MARIE TUDOROVNA
Táňa Hodanová (Marie Tudorovna, královna anglická), Lubor Tokoš (Fabiano Fabiani), Jiří Zvěřina (Lord Chandos)
Foto: František Krasl
MARIE TUDOROVNA
Jiří Adamíra (Gilbert, rytec), Miloš Pavlín (Žid), Vlasta Vlasáková (Jana), Táňa Hodanová (Marie Tudorovna, královna anglická), Lubor Tokoš (Fabiano Fabiani)
Foto: František Krasl
ROMEO A JULIE
Lubor Tokoš (Merkucio, příbuzný vévodův a přítel Romeův), Jindra Froňková (Juliina chůva)
Foto: František Krasl
OBRNĚNÝ VLAK 14-69
Ilja Prachař (Sin-Bin, čínský rolník), Lubor Tokoš (Míša, vysokoškolský student), Naděžda Letenská (Nastasjuška, jeho žena), Miloslav Holub (Nikita Jegoryč Veršinin, rolník, velitel partyzánské armády), Miroslav Kracík (Mladý rybář), Miloš Pavlín (Starý rybář)
Foto: Jarmila Podbierová
POSLEDNÍ MUŽ
Milena Langrová (Helena, jejich dcera), Lubor Tokoš (Ing. Bečvář)
Foto: archiv
LIDÉ, BDĚTE!
Osvald Albín (Josef Pešek), Radim Koval (Julius Fučík), Lubor Tokoš (Patočka, konstruktér v Junkersce)
Foto: archiv
REVIZOR
Lubor Tokoš (Luka Lukič Chlopov, školní inspektor)
Foto: Jarmila Podbierová
SLÁVA BUDOUCNOSTI
Lubor Tokoš (Vladimír Klíma, inženýr na dole Karel), Vilém Pfeiffer (Franta Babraj, horník), Jan Matýsek (Josef Klečka, horník)
Foto: archiv
VSTANOU NOVÍ BOJOVNÍCI
Libuše Drboutová-Havelková (Barbora, jeho žena), Lubor Tokoš (Ladislav Budečský)
Foto: archiv
VSTANOU NOVÍ BOJOVNÍCI
Libuše Drboutová-Havelková (Barbora, jeho žena), Lubor Tokoš (Ladislav Budečský)
Foto: archiv
VSTANOU NOVÍ BOJOVNÍCI
Libuše Drboutová-Havelková (Barbora, jeho žena), Lubor Tokoš (Ladislav Budečský)
Foto: archiv
VSTANOU NOVÍ BOJOVNÍCI
Lubor Tokoš (Ladislav Budečský), Václav Lohniský (Vosmík, zedník)
Foto: archiv
VSTANOU NOVÍ BOJOVNÍCI
Lubor Tokoš (Ladislav Budečský)
Foto: archiv
VSTANOU NOVÍ BOJOVNÍCI
Lubor Tokoš (Ladislav Budečský), Libuše Drboutová-Havelková (Barbora, jeho žena), Jan Kolek (Toník, jeho syn)
Foto: archiv
VSTANOU NOVÍ BOJOVNÍCI
Lubor Tokoš (Ladislav Budečský), Luděk Kopřiva (Lánský, švec)
Foto: archiv