ČINOHRA
JAN ROHÁČ
Alois Jirásek
Premiéra 9.5.1953, 19:15 hodin
Divadlo Zdeňka Nejedlého (DAD)
arrow-left arrow-left
  • Detail
  • Realizační tým / Obsazení
  • Termíny představení
arrow-right arrow-right

JAN ROHÁČ

Alois Jirásek

Premiéra 9.5.1953, 19:15 - Divadlo Zdeňka Nejedlého (DAD)

logoRealizační tým
Režie
Režijní spolupráce
Text sleduje
logoObsazení - Sezóna:
Aleš Vřešťovský z Riesenburku, správce království českého
Hynce Ptáček z Pirkštejna
Jan Velvar, konšel Starého města Pražského
Kněz Prokop Holý, správce polní obce Táborské
Jan Čapek ze Sán, hejtman polní obce Sirotčí
Jan Roháč z Dubé, hejtman Táborský
Hrdinka (bratři Táborští)
Bába (bratři Táborští)
Anna, Velvarova dcera
Sigmund, císař římský, král uherský
Albrecht, vévoda rakouský
Brunorio de la Scala, vévoda veronský
Kašpar, hrabě Šlik, kancléř císařův
Arnošt z Vlašimě, dvorský maršálek císařův
Oldřich, hrabě Cilský
Hrabě ze Schaumberka
Jan z Lichtenštejna
Filibert, biskup z Coutances
Martin Berruer, děkan Turonský (delegát koncilia Basilejského)
Tomáš Haselbach, vídeňský kanovník (delegát koncilia Basilejského)
Jan Palomar, arcijahen Barcelonský (delegát koncilia Basilejského)
Olomoucký biskup
Diviš Bořek z Miletínka
Menhart z Hradce
M. Jan Rokycana, volený arcibiskup
Martin Lupáč, volený podbiskup
Václav z Mýta, volený podbiskup
M. Jan z Příbrami
Městský písař jihlavský
Chrudimský měšťan
Císařovna Barbora
Mastičkář
Matrona ze Sieny
První krásná paní
Druhá krásná paní
Třetí krásná paní
Výšek Račinský, polský šlechtic
Jan Prostředek, kněz táborský
Zelený, mistr puškař
Václav Hedvika, pražský měšťan
Jan Kněževeský, pražský měšťan
Michal Ország, uherský pán
Kapitán Kumánů
Sluha císařův
Zástupcové českých měst, čeští, moravští, rakouští, uherští páni, čeští kněží podobojí, mistři, kanovníci, římští kněží, dvorní dámy, žoldnéři, bratři a sestry z posádky Sionské, trubači, pážata
Aleš Vřešťovský z Riesenburku, správce království českého
Hynce Ptáček z Pirkštejna
Jan Velvar, konšel Starého města Pražského
Kněz Prokop Holý, správce polní obce Táborské
Jan Čapek ze Sán, hejtman polní obce Sirotčí
Jan Roháč z Dubé, hejtman Táborský
Hrdinka (bratři Táborští)
Bába (bratři Táborští)
Anna, Velvarova dcera
Sigmund, císař římský, král uherský
Albrecht, vévoda rakouský
Brunorio de la Scala, vévoda veronský
Kašpar, hrabě Šlik, kancléř císařův
Arnošt z Vlašimě, dvorský maršálek císařův
Oldřich, hrabě Cilský
Hrabě ze Schaumberka
Jan z Lichtenštejna
Filibert, biskup z Coutances
Martin Berruer, děkan Turonský (delegát koncilia Basilejského)
Tomáš Haselbach, vídeňský kanovník (delegát koncilia Basilejského)
Jan Palomar, arcijahen Barcelonský (delegát koncilia Basilejského)
Olomoucký biskup
Diviš Bořek z Miletínka
Menhart z Hradce
M. Jan Rokycana, volený arcibiskup
Martin Lupáč, volený podbiskup
Václav z Mýta, volený podbiskup
M. Jan z Příbrami
Městský písař jihlavský
Chrudimský měšťan
Císařovna Barbora
Mastičkář
Matrona ze Sieny
První krásná paní
Druhá krásná paní
Třetí krásná paní
Výšek Račinský, polský šlechtic
Jan Prostředek, kněz táborský
Zelený, mistr puškař
Václav Hedvika, pražský měšťan
Jan Kněževeský, pražský měšťan
Michal Ország, uherský pán
Kapitán Kumánů
Sluha císařův
Zástupcové českých měst, čeští, moravští, rakouští, uherští páni, čeští kněží podobojí, mistři, kanovníci, římští kněží, dvorní dámy, žoldnéři, bratři a sestry z posádky Sionské, trubači, pážata
Datum Začátek Místo Typ Detail Vstupenky
9.5.1953 19:15Divadlo Zdeňka Nejedlého (DAD)Premiérazobrazit detail
28.8.1953 19:15Divadlo Zdeňka Nejedlého (DAD)Reprízazobrazit detail

Inscenace není na repertoáru.