Dátum narodenia : 4. 5. 1976

Vzdelanie : 1994 : Maturita na gymnáziu v Topoľčanoch

1994-1999 : Univerzita Konštantína-Filozofa v Nitre, magisterské štúdium všeobecno - vzdelávacích predmetov, aprobácia „Nemecký jazyk + hudobné umenie“

1999-2004 : Vysoká škola múzických umení v Bratislave,
Orchestrálne a operné dirigovanie
u Prof. Bystríka REŽUCHU
( Orchestrálne dirigovanie )
a Prof. Ondreja LENÁRDA
( Operné dirigovanie )

2004-2006 : Štúdium dirigovania na
Hochschule für Musik in Detmold
u Prof. Joachim Harder
a Prof. Karlheinz Bloemeke

2006-dodnes : Angažmá v
Národním divadle moravskoslezském
vo funkcii
„Asistent dirigenta s povinností korepetitora“

Doterajšia prax : 1999 : Štátna umelecká skúška univerzitného
umeleckého štúdia
s klavírnym recitálom s dielami od Bacha, Beethovena, Brahmsa a Rachmaninova
1999-2004 : Korepetície a asistencie v opernom štúdiu
na VŠMU, štipendijný pobyt v Bayreuthe, majstrovské kurzy dirigovania v Kroměříži
a v Badene ( Rakúsko )
Apríl 2004 : Hudobné naštudovanie a dirigovanie opery
od Gioacchina Rossiniho : „Il barbiere di Siviglia“
Máj 2004 : Akademický koncert so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu s dielami od Beethovena, Wieniawského a Wagnera
2004-2006 : Asistencia pri naštudovaní opery G. Rossiniho : „La Cenerentola“
Rodinný koncert s dielami R. Straussa
Asistencia a dirigovanie detskej opery
od Hans Werner Henze „Polliccino“
Korepetície v Landestheater in Detmold pri produkciách „Maškarný bál“, „Bohéma“
a „Figarova svatba“
január 2010: Hudobné naštudovanie a dirigovanie operety
od Johanna Straussa : „Die Fledermaus“
august 2010: asistencia pri naštudovaní opery G. Pucciniho „ La Bohéme“ v rakúskom Badene
2006-2009 : pôsobenie ako klavírista pri komornom cykle „Dostaveníčka s operou“ a dirigent koncertu pri príležitosti 50. výročia úmrtia skladateľa B. Martinů

2006-dodnes :Asistencie v Národním divadle moravskoslezském

Repertoár : Traetta : Il Cavaliere errante
Mozart : Le nozze di Figaro, Cosi fan tutte,
Don Giovanni, Die Zauberflöte
Smetana : Prodaná nevěsta, Dalibor
Dvořák : Jakobín
Verdi : Maškarný bál
Gounod : Faust
Puccini : Manon Lescaut, La Rondine,
La Bohéme
Rossini : Il barbiere di siviglia,
La Cenerentola, L´italiana in Algeri
G. Bizet : Carmen
Mascagni : Cavalleria rusticana
Leoncavallo : Pagliacci
J. Massenet : Werther
Alfano : Cyrano de Bergerac
Kálmán : Csárdásfürstin, Gräfin Mariza
J.Offenbach : Orphée aux Enfers
J. Strauss : Die Fledermaus
R. Strauss : Ariadne auf Naxos
Constant : La tragedie de Carmen
Janáček : Jenůfa, Šárka
Henze: Polliccino
Trojan : Kolotoč
Tutino : La Lupa, La Vita
Zigante: Il soffio delle fate
Martinů: Ariadna

Jazykové znalosti : Nemecky – slovom a písmom , DAAD certifikát
Anglicky, taliansky, rusky - aktívne

Inscenační tým - Sezóna:
PRODANÁ NEVĚSTAKorepetice
PRODANÁ NEVĚSTAKorepetice
PRODANÁ NEVĚSTAKorepetice
PRODANÁ NEVĚSTAKorepetice
PRODANÁ NEVĚSTAKorepetice
BALADA PRO BANDITUKorepetice
PRODANÁ NEVĚSTAKorepetice
ARMIDAKorepetice
Asistent dirigenta
BALADA PRO BANDITUKorepetice
FEDORAKorepetice
LA BOHÈME (BOHÉMA)Korepetice
ORFEUS V PODSVĚTÍKorepetice
PRODANÁ NEVĚSTAKorepetice
ROMEO A JULIEKorepetice
Asistent dirigenta
ARMIDAKorepetice
Asistent dirigenta
BALADA PRO BANDITUKorepetice
CARDILLACKorepetice
Asistent dirigenta
CARMENKorepetice
Asistent dirigenta
FEDORAKorepetice
LA BOHÈME (BOHÉMA)Korepetice
ORFEUS V PODSVĚTÍKorepetice
PRODANÁ NEVĚSTAKorepetice
ROMEO A JULIEKorepetice
Asistent dirigenta
ŽIVOT PROSTOPÁŠNÍKAKorepetice
ARIADNAKorepetice
Asistent dirigenta
CARDILLACKorepetice
Asistent dirigenta
CARMENKorepetice
Asistent dirigenta
FEDORAKorepetice
L’ITALIANA IN ALGERI (ITALKA V ALŽÍRU)Korepetice
Asistent dirigenta
NETOPÝRAsistent dirigenta
ORFEUS V PODSVĚTÍKorepetice
PRODANÁ NEVĚSTAKorepetice
ŠÁRKAKorepetice
Asistent dirigenta
WERTHERKorepetice
ZVONÍK U MATKY BOŽÍKorepetice
CARMENKorepetice
Asistent dirigenta
DALIBORAsistent dirigenta
Korepetice
FAUST / FAUST A MARKÉTKAAsistent dirigenta
Korepetice
FIGAROVA SVATBAAsistent dirigenta
Korepetice
IL SOFFIO DELLE FATE (DECH DOBRÝCH VÍL)Asistent dirigenta
Korepetice
L’ITALIANA IN ALGERI (ITALKA V ALŽÍRU)Korepetice
Asistent dirigenta
LA RONDINE (VLAŠTOVKA)Asistent dirigenta
Korepetice
NETOPÝRAsistent dirigenta
POTRESTANÝ PROSTOPÁŠNÍK aneb DON GIOVANNIAsistent dirigenta
Korepetice
PRODANÁ NEVĚSTAKorepetice
VITAKorepetice
Asistent dirigenta
ZVONÍK U MATKY BOŽÍKorepetice
ARIADNE AUF NAXOS (ARIADNA NA NAXU)Asistent dirigenta
Korepetice
DALIBORAsistent dirigenta
Korepetice
FAUST / FAUST A MARKÉTKAAsistent dirigenta
Korepetice
FIGAROVA SVATBAAsistent dirigenta
Korepetice
IL CAVALIERE ERRANTE (POTULNÝ RYTÍŘ)Korepetice
IL SOFFIO DELLE FATE (DECH DOBRÝCH VÍL)Asistent dirigenta
Korepetice
JAKOBÍNKorepetice
KOLOTOČAsistent dirigenta
Korepetice
LA LUPA / VLČICEAsistent dirigenta
Korepetice
LA RONDINE (VLAŠTOVKA)Asistent dirigenta
Korepetice
PAGLIACCI / KOMEDIANTIAsistent dirigenta
Korepetice
POTRESTANÝ PROSTOPÁŠNÍK aneb DON GIOVANNIAsistent dirigenta
Korepetice
PRODANÁ NEVĚSTAKorepetice
ARIADNE AUF NAXOS (ARIADNA NA NAXU)Asistent dirigenta
Korepetice
IL CAVALIERE ERRANTE (POTULNÝ RYTÍŘ)Korepetice
JAKOBÍNKorepetice
KOLOTOČAsistent dirigenta
Korepetice
LA LUPA / VLČICEAsistent dirigenta
Korepetice
LA TRAGÉDIE DE CARMENAsistent dirigenta
Korepetice
PAGLIACCI / KOMEDIANTIAsistent dirigenta
Korepetice
POTRESTANÝ PROSTOPÁŠNÍK aneb DON GIOVANNIAsistent dirigenta
Korepetice
PRODANÁ NEVĚSTAKorepetice
CYRANO DE BERGERACAsistent dirigenta
Korepetice
JAKOBÍNKorepetice
LA TRAGÉDIE DE CARMENAsistent dirigenta
Korepetice
MANON LESCAUTKorepetice
PRODANÁ NEVĚSTAKorepetice

Obsazení - Sezóna:
TŘI PŘÁNÍ aneb VRTKAVOSTI ŽIVOTAKlavírní sólo
BESEDA – HAMLET
TŘI PŘÁNÍ aneb VRTKAVOSTI ŽIVOTAKlavírní sólo
FEDORABoleslao Lazinski, klavírista
FEDORABoleslao Lazinski, klavírista
NETOPÝRDirigent
IL SOFFIO DELLE FATE (DECH DOBRÝCH VÍL)Emir
NETOPÝRDirigent
IL SOFFIO DELLE FATE (DECH DOBRÝCH VÍL)Emir, dirigent