DALIBOR

Bedřich Smetana

Premiéra 3.7.2009, 20:00 - Litomyšl

Opera je uvedena ve spolupráci s Mezinárodním hudebním festivalem Smetanova Litomyšl 2009.
Osobitý styl, který nazýváme smetanovským, vyzrál během jediné tragické opery Dalibor. Toto první důsledně prokomponované Smetanovo dílo spočívá na rozšířených sólistických výstupech, duetech a sborech, bez použití ansámblu a baletu. Opera je tematicky jedinečně sevřeným a celistvým dílem, námětově i kompozičně vycházejícím z národních tradic, přitom však dílem velmi soudobým. Tak je také přijímán Dalibor na světových scénách, kam vedle Prodané nevěsty proniká ze Smetanových oper nejčasněji.

Představení

Inscenace není na repertoáru.

Fotografie z představení

Eva Dřízgová-Jirušová (Milada)
Foto: Vojtěch Bartek
Martin Gurbaľ (Budivoj, velitel královské hradní stráže), Siarhei Zubkevich (Vladislav, český král), Eva Dřízgová-Jirušová (Milada), Valentin Prolat (Dalibor, rytíř)
Foto: Vojtěch Bartek
Zuzana Marková (Jitka, selské děvče), Václav Morys (Vítek, posel Daliborův)
Foto: Vojtěch Bartek
Zuzana Marková (Jitka, selské děvče), Eva Dřízgová-Jirušová (Milada)
Foto: Vojtěch Bartek
Ondrej Mráz (Budivoj, velitel královské hradní stráže), Siarhei Zubkevich (Vladislav, český král)
Foto: Vojtěch Bartek
Václav Živný (Beneš, žalářník), Ondrej Mráz (Budivoj, velitel královské hradní stráže)
Foto: Vojtěch Bartek
Peter Svetlík (Vítek, posel Daliborův)
Foto: Vojtěch Bartek
Marianna Pillárová (Jitka, selské děvče), Václav Morys (Vítek, posel Daliborův)
Foto: Vojtěch Bartek
Martin Bárta (Vladislav, český král)
Foto: Vojtěch Bartek
Gianluca Zampieri (Dalibor, rytíř), Martin Gurbaľ (Budivoj, velitel královské hradní stráže)
Foto: Vojtěch Bartek
Luciano Mastro (Dalibor, rytíř), Linda Ballová (Milada)
Foto: Vojtěch Bartek
Linda Ballová (Milada)
Foto: Vojtěch Bartek
Linda Ballová (Milada), Bogdan Kurowski (Beneš, žalářník)
Foto: Vojtěch Bartek

Audio-video ukázky