LINDA BALLOVÁ
 
Linda Ballová byla již jako studentka Vysoké školy muzických umění v Bratislavě hojně obsazovaná v operních domech na Slovensku i v zahraničí. V dubnu 2011 se stala finalistkou Mezinárodní pěvecké soutěže Ferruccio Tagliavini v Deutschlandsbergu. V srpnu 2010 debutovala s obrovským úspěchem v opeře Prodaná nevěsta, kde ztvárnila postavu Mařenky. Na festivalu Smetanova Litomyšl 2009 se představila tato umělkyně jako Milada v opeře Dalibor.
V sezóně 2008–2009 se představila v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě jako Siebel v Gounodově Faustovi. V tomto divadle nastudovala rovněž Cherubína v Mozartově opeře Figarova svatba. V sezóně 2007–2008 se představila ve Slovenském národním divadle jako Fjodor v Mussorgského Borisu Godunovovi. Na jevišti první slovenské operní scény pravidelně vystupuje již od roku 2003 jako II. génius v Mozartově Kouzelné flétně. V téže sezóně debutovala v Národním divadle moravskoslezském jako Dryade ve Straussově opeře Ariadna na Naxu, která vznikla ve spolupráci s Badisches Stadttheater v Karlsruhe a taktéž byla obsazena do Pucciniho Sestry Angeliky jako Zelatrice ve Státní opeře v Banské Bystrici. V sezóně 2006–2007 debutovala ve Státním divadle v Košicích jako Siebel v Gounodově opeře Faust a jako Gianetta v Donizettiho Nápoji lásky. V bratislavském SND vystoupila jako Donna Anna v Donu Giovannim (2011) i jako Elina Makropulos v Janáčkově Věci Makropulos v režii Petra Konwitschného (2015).
Vystudovala Evangelické Bilinguální Lyceum a poté konzervatoř v Bratislavě. V letech 1996–1998 pravidelně studovala u světoznámé pedagogyně Ruthilde Boesch ve Vídni. Účastila se mnoha mezinárodních pěveckých soutěží, odkud si pokaždé přinesla vítězství. Kromě zářivého hlasu na sebe Linda Ballová strhává pozornost vyjímečným dramatickým projevem.

 

 


Obsazení - Sezóna:
OSUDMíla Válková
PRODANÁ NEVĚSTAMařenka
PRODANÁ NEVĚSTAMařenka
PRODANÁ NEVĚSTAMařenka
PRODANÁ NEVĚSTAMařenka
ROMEO A JULIEStéphano
PRODANÁ NEVĚSTAMařenka
DALIBORMilada
FAUST / FAUST A MARKÉTKASiebel
FIGAROVA SVATBACherubín, páže
ARIADNE AUF NAXOS /ARIADNA NA NAXU/Dryade / Dryáda
DALIBORMilada
FAUST / FAUST A MARKÉTKASiebel
FIGAROVA SVATBACherubín
ARIADNE AUF NAXOS /ARIADNA NA NAXU/Dryade / Dryáda
Fotografie - Sezóna:
PRODANÁ NEVĚSTA
Linda Ballová (Mařenka), František Zahradníček (Mícha), Anna Nitrová (Háta), Martin Gurbaľ (Kecal), Jakub Kettner (Krušina), Eva Dřízgová-Jirušová (Ludmila)
Foto: Eva Mikulášková
PRODANÁ NEVĚSTA
Linda Ballová (Mařenka)
Foto: Eva Mikulášková
PRODANÁ NEVĚSTA
Linda Ballová (Mařenka), Peter Berger (Jeník)
Foto: Eva Mikulášková
PRODANÁ NEVĚSTA
Jaroslav Březina (Jeník), Linda Ballová (Mařenka)
Foto: Daniel Jäger
PRODANÁ NEVĚSTA
Josef Moravec (Vašek), Linda Ballová (Mařenka)
Foto: Daniel Jäger
PRODANÁ NEVĚSTA
Linda Ballová (Mařenka), Aleš Briscein (Jeník)
Foto: Daniel Jäger
PRODANÁ NEVĚSTA
Linda Ballová (Mařenka), Aleš Briscein (Jeník)
Foto: Daniel Jäger
DALIBOR
Luciano Mastro (Dalibor, rytíř), Linda Ballová (Milada)
Foto: Vojtěch Bartek
DALIBOR
Linda Ballová (Milada)
Foto: Vojtěch Bartek
DALIBOR
Linda Ballová (Milada), Bogdan Kurowski (Beneš, žalářník)
Foto: Vojtěch Bartek