Mezzosopranistka Barbora Garzinová vystudovala zpěv a interpretaci staré hudby na Katedře varhanní a historické interpretace JAMU v Brně. Je absolventkou řady mistrovských pěveckých kurzů wagnerovského tenoristy Petera Svenssona ve Vídni a české sopranistky Heleny Kaupové v Praze.

Sólově účinkovala v mnoha barokních projektech u nás i v zahraničí; z významných zmiňme nastudování opery Atys Jeana-Baptista Lullyho, kterou v rámci projektu Akademie Versailles režírovala Deda Cristina Colonna, nebo nastudování titulní role Monteverdiho Ariadny pro Královskou akademii v Haagu.

V letech 2009–2019 byla členkou operního sboru Národního divadla Brno. Jako sólistka se zde představila rolí Kate Pinkerton v inscenaci Pucciniho opery Madama Butterfly v režii Jiřího Nekvasila a jako Pepík v Janáčkových Příhodách lišky Bystroušky v režii Jiřího Heřmana.

V opeře Národního divadla moravskoslezského debutuje ve Smetanových Braniborech v Čechách rolí Vlčenky.
 
Foto Marek Olbrzymek
 
Za pravdivost a věcnou správnost informací uvedených v životopise zodpovídá umělec.
Články z webu

V Ostravě odstartovala druhá série smetanovského operního maratonu.
(6. 5. 2024)

Obsazení - Sezóna:
BRANIBOŘI V ČECHÁCHVlčenka, dcera Volframova
LIBUŠETřetí žnec
PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKYLapák, pes / Datel
Fotografie - Sezóna:
BRANIBOŘI V ČECHÁCH
Michaela Zajmi (Děčana, dcera Volframova), Barbora Garzinová (Vlčenka, dcera Volframova), Tamara Morozová (Ludiše, dcera Volframova)
Foto: Martin Popelář
BRANIBOŘI V ČECHÁCH
Barbora Garzinová (Vlčenka, dcera Volframova), Michaela Zajmi (Děčana, dcera Volframova), Tamara Morozová (Ludiše, dcera Volframova)
Foto: Martin Popelář
LIBUŠE
Martin Javorský (Čtvrtý žnec), Barbora Garzinová (Třetí žnec), Klára Hlúšková (Druhý žnec), Karolína Levková (První žnec)
Foto: Martin Popelář