Šimon Caban

Architekt, scénograf, univerzální divadelní a filmový tvůrce studoval scénografii na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru prof. Josefa Svobody (absolutorium 1981). Spolu se svým bratrem Michalem založil Baletní jednotku Křeč – tanečně divadelní soubor, s nímž realizují divadelní představení, multimediální akce, filmy i televizní filmy (vystupovali např. ve filmu M. Formana Amadeus či v Pražské 5 T. Vorla). Jeho práce byly vystavovány doma i v zahraničí (v dánském Aarhusu, francouzském Arles a následně jsou zastoupeny v Centres Pompidou v Paříži).

Od 90. let tvoří s bratrem Michalem a svou ženou Simonou Rybákovou vyhledávaný tým pro řešení originálních prezentačních akcí. Ve filmové tvorbě společně otevřeli dveře postmodernistické volnosti autorským celovečerním filmem Don Gio, který reagoval na proměny pražské porevoluční kulturní společnosti na základě mozartovsko-faustovského mýtu. Zatím poslední autorský film KusPoKusu je složený ze sedmi pohybově-výtvarných vizí a získal Zvláštní cenu na Mezinárodním televizním festivalu Zlatá Praha.

V roce 1999 získali spolu se Simonou Rybákovou první cenu – Zlatou trigu – za expozici české sekce na světové výstavě scénografie Pražské Quadriennale. Od roku 1995 je až dosud spolu s bratrem Michalem autorem scénické režie zahájení a zakončení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.

Osou tvorby Šimona Cabana je divadlo a hudba, realizuje v Národním divadle (Liška Bystrouška), Státní opeře (Candide, Válka s mloky), muzikálových divadlech Kalich (Hamlet, Galileo, Baronky), Hybernia (Golem, Baron Prášil), Broadway (Adéla ještě nevečeřela), v ostravském NDM (Pardon My English, Sázky z lásky) a zatím naposledy v Hradci Králové (Sexmise).
 

Inscenační tým - Sezóna:
ROMEO A JULIE, poselství lásky Libreto
Režie a scéna
ROMEO A JULIE, poselství lásky Libreto
Režie a scéna
ROMEO A JULIE, poselství lásky Libreto
Režie a scéna
FUNNY GIRLScéna
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNAScéna
FUNNY GIRLScéna
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNAScéna
SÁZKY Z LÁSKY (GUYS & DOLLS)Scéna
Režie a úprava
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNAScéna
SÁZKY Z LÁSKY (GUYS & DOLLS)Scéna
Režie a úprava
PARDON MY ENGLISHRežie
Scéna
SÁZKY Z LÁSKY (GUYS & DOLLS)Scéna
Režie a úprava
PARDON MY ENGLISHRežie
Scéna

Fotografie - Sezóna:
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA
Svatební scéna v 1. dějství

Šimon Caban
Foto: Radovan Šťastný
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA
Scéna plesu v paláci knížete von Lippert-Weylersheim, 2. dějství

Šimon Caban, Peter Svetlík (Edwin Roland, kníže von Lippert - Weylersheim), Roman Žiška (Szerényi), Jana Borková (Sylva Varescu), Josef Novák-Wajda (Velvyslanec Mac Grave), Eva Zbrožková (Kněžna Anhilta, jeho žena), Marcel Školout (Kníže Leopold Maria von Lippert - Weylersheim), Janka Hoštáková (Hraběnka von Hoch-stack), Robert Jícha (Hrabě Boni Kancsianu)
Foto: Radovan Šťastný
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA
Hudební číslo Hajmási Péter, Hajmási Pál, 3. dějství

Šimon Caban, Eva Zbrožková (Kněžna Anhilta, jeho žena)
Foto: Radovan Šťastný
SÁZKY Z LÁSKY (GUYS & DOLLS)
Šimon Caban
Foto: David Velčovský