Vystudovala hudební vědu na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. V letech 1968–1975 působila v divadlech (Krušnohorské divadlo Teplice, Divadlo E. F. Buriana Praha), v letech 1972–87 jako dramaturgyně Kruhů přátel hudby na agentuře Pragokoncert, 1987–1997 jako knihovnice Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a 1997–2002 jako vědecká asistentka tamtéž. V letech 1998–2002 současně vedla historicko-estetický seminář na Pražské konzervatoři. Dále působila jako externí pedagog v Ústavu hudební vědy na Masarykově univerzitě Brno a je členkou tamního týmu Center on Research of the Work of Alois Hába.

Hlavními okruhy zájmu je oblast dějin hudby 19. a 20. století se soustředěním na hudební divadlo, židovsko-německé skladatele Čech, hudbu meziválečného období, život a dílo Aloise Háby. Spolupracuje s Českým rozhlasem, popularizačními i odbornými hudebními časopisy, hudebními slovníky.

Je autorkou doprovodných textů k abonentním koncertům (Česká filharmonie, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK), festivalům (Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Concentus Moraviae) a operním představením (Národní divadlo Praha, Státní opera Praha). Věnuje se  též
překladatelské, kritické a recenzní činnosti.

Inscenační tým - Sezóna:
ZÁSNUBY VE SNU (Verlobung im Traum)Český překlad
ZÁSNUBY VE SNU (Verlobung im Traum)Český překlad
CARDILLACČeské titulky
CARDILLACČeské titulky