Obsazení - Sezóna:
KYTICEPřednašečka
Pachole
Kolovrátek
KYTICEKolovrátek
Pachole
Přednašečka
DIVOTVORNÝ HRNECDiana
DIVOTVORNÝ HRNECDiana
Fotografie - Sezóna:
KYTICE
Zlatý kolovrat

Johana Habiballa (Pachole), Patricia Janečková (Dornička), Jiří Halama (Stařeček)
Foto: Martin Popelář