Narodil jsem se 6 . 4. 1963 v Ostravě.
Otec -  člen operního, později operetního souboru
Matka - úřednice

V 9 letech, během docházky na ZŠ, jsem v rámci zájmové činnosti začal navštěvovat dětský pěvecký sbor „Skřivan“, který se zabýval různými pěveckými a recitačními pásmy. Zde jsem dostával i různé menší sólové příležitosti.

Toužil jsem po studiu na konzervatoři, ale mí rodiče si to nepřáli, proto jsem po ukončení ZŠ pokračoval v letech 1978-1982 ve studiu na SOU v oboru „mechanik seřizovač pro numericky řízené obráběcí stroje a linky“.

Po škole jsem nastoupil do HM Ostrava, které však neměly pro náš obor využití, takže jsem pracoval v jiném druhu oboru, než pro který jsem získal vzdělání, a proto jsem později odešel do ČT Ostrava. Hudbě jsem se přesto věnoval nadále.

Od 14 let v letech 1978-1982 jsem při studiu střední školy aktivně hrál a později zpíval v poloprofesionální big-beatové kapele „Limith“.
Po absolvování VZS (vojenská základní služba) v r. 1982 jsem navázal spolupráci se šéfem hudebního oddělení při SOU Vítkovice (Vítkovák), který založil kapelu „Isabell“. S touto kapelou jsem spolupracoval jako zpěvák cca 3 roky.

V r. 1987 jsem po úspěšném konkurzu nastoupil jako externista operetního souboru NDM Ostrava (tehdejší SDO).
Od r. 1988 jsem byl zaměstnán v operetě na ½ úvazku jako člen operetního sboru.
V té době jsem pracoval v ČT studio Ostrava jako mechanik filmového provozu.
Po reorganizaci v r. 1990 jsem po konkursu nastoupil jako člen operního sboru do DAD (tehdejší DZN).

Už v době mého působení v operetním souboru jsem se začal odborně hlasově školit a mou profesorkou se stala p. Heroldová, bývalá operní pěvkyně, ke které jsem docházel cca 2 léta.
Po p. Heroldové jsem pokračoval ve studiu u p. Tichého, tehdejšího sólisty operety SDO. Po jeho odchodu do angažmá v zahraničí jsem začal docházet k Petrovi Millerovi, sólistovi operety NDM.
Po jeho onemocnění jsem přešel k p. Evě Gebauerové-Phillips, se kterou jsem začal studovat menší sólové party a se kterou jsem spolupracoval cca 3 léta.
Posléze jsem pokračoval až do r. 1998 ve studiu u Vojtěcha Kupky, sólisty NDM. S ním jsem nastudoval většinu rolí a roliček, se kterými jsem v divadle začínal.V té době jsem začal navštěvovat kurzy zpěvu u profesora Paola Napoliho, který pravidelně přijížděl na pěvecká školení do NDM Ostrava. Spolupráce s ním byla dlouholetá a byla přerušena prakticky až ukončením jeho činnosti v NDM. Jsem mu osobně velmi vděčný za pomoc a vedení při studiu zejména italských árií, partů a rolí. Jeho výborné školení se projevilo zejména u mnou nastudované role Arsamena v opeře Xerxes.
Po jeho odchodu se mému hlasovému školení věnoval p. Jurij Galatenko, jehož výuka však pro nedostatek času skončila.
Nyní občasně docházím na hlasovou kontrolu k p. Evě Gebauerové-Phillips, se kterou zpívám i některé z jejích koncertů.

V letech 1999-2004 jsem po nabídce dirigenta Marka Tracze, slavného polského dirigenta a majitele agentury Promusica, začal jezdit na zimní 2měsíční turné po západní Evropě.Tento projekt v koprodukci Wroclawské agentury Promusica a agentury Gerhartz GmbH pod názvem „Gross Polen oper“ má v západní Evropě velkou tradici. Agentura Promusica má více operních, operetních i baletních souborů, které často vystupují na scénách západní Evropy.

S touto agenturou jsem vystupoval prvním rokem v představeních Nabucco, Die Zauberflöte, Aida, Die Fliedermaus, Il trovatore a ve scénickém provedení Gross Verdi Gala a Gross Strauss Gala.

V roce 2000 mi dirigent Marek Tracz nabídl spolupráci v opeře Die Zauberflöte a obsadil mne do role Monostata a do koncertních sólových výstupů v projektu Verdi a Strauss Gala. S těmito rolemi jsem na západ od našich hranic zaznamenal podstatný úspěch. Tato spolupráce pokračovala až do roku 2004, kdy jsem kvůli situaci a vytíženosti v NDM musel tyto turné přerušit.

Tohoto přerušení je mi velmi líto, neboť dirigent Marek Tracz ještě další 2 léta projevoval zájem o mou účast na jeho projektech, nicméně mé stálé zaměstnání v NDM již neumožňovalo čerpání neplaceného volna na dobu těchto turné.

V současné době se mimo práci v divadle věnuji i koncertní činnosti. Spolupracuji jako sólista s agenturou Accendo Ostrava, dále s p. Ludmilou Zálesnou a se sdružením Quo Vadis, tyto koncerty jsou zejména v adventním čase, a také samozřejmě s p. Evou-Gebauerovou-Phillips.

Nastudované a odehrané role v NDM:

La Bohéme-Parpignoll a prodavač švestek
Broučci-Verunek
Der Vampyr-Gadschill
Čert a Káča- Muzikant
Únos ze Seraillu-předzpěvák
Káťa Kabanová-lodník
Sněguročka-Lešij
Macbeth-vrah
Zámečník-Vilém
Aitna-Terzo folletto,Secondo Diavollo,Capo candelore
Řecké Pašije-Michelis
Manon Lescaut-Lampář
Falstaff-Bardolfo
Dvě vdovy-Toník
La Traviata-Giusseppe
Ariadna de Naxos-Scaramuccio
Kolotoč-Zlatokop
La Lupa-Nicola
La Rondine-Gobin a 3.mladík
Il soffio della fate-3.voják
Opera z pouti-zpěvák
Xerxes-Arsamenes
Die Zauberflöte- Monostatos a 1. Ozbrojenec

Obsazení - Sezóna:
PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKYPásek, hostinský
TAJEMSTVÍJirka, zvoník
BÍLÝ PÁN aneb TĚŽKO SE DNES DUCHŮM STRAŠÍ Starosta Satalic
BÍLÝ PÁN aneb TĚŽKO SE DNES DUCHŮM STRAŠÍ Starosta Satalic
LA TRAVIATAGiuseppe, Violettin sluha
MAŠKARNÍ PLESAmeliin sluha
BÍLÝ PÁN aneb TĚŽKO SE DNES DUCHŮM STRAŠÍ Starosta Satalic
LA TRAVIATAGiuseppe, Violettin sluha
LADY MACBETH MCENSKÉHO ÚJEZDUDruhý nádeník u Izmajlova / Kočí
MAŠKARNÍ PLESAmeliin sluha
LA TRAVIATAGiuseppe, Violettin sluha
MAŠKARNÍ PLESAmeliin sluha
OSUDPrvní lázeňský host
Inženýr
LA TRAVIATAGiuseppe, Violettin sluha
LADY MACBETH MCENSKÉHO ÚJEZDUDruhý nádeník u Izmajlova / Kočí
OSUDPrvní lázeňský host
Inženýr
TAJEMSTVÍJirka, zvoník
HAMLETDruhý hrobník
LA TRAVIATAGiuseppe, Violettin sluha
LADY MACBETH MCENSKÉHO ÚJEZDUDruhý nádeník u Izmajlova / Kočí
TAJEMSTVÍJirka, zvoník
BOUŘEAntonio, bratr Prosperův, nepravý vévoda milánský
HAMLETDruhý hrobník
LA TRAVIATAGiuseppe, Violettin sluha
TAJEMSTVÍJirka, zvoník
TŘI PŘÁNÍ aneb VRTKAVOSTI ŽIVOTAGenerál
HAMLETDruhý hrobník
LA TRAVIATAGiuseppe, Violettin sluha
OHNIVÝ ANDĚLTři kostry
TŘI PŘÁNÍ aneb VRTKAVOSTI ŽIVOTAGenerál
LA TRAVIATAGiuseppe, Violettin sluha
OHNIVÝ ANDĚLTři kostry
LA TRAVIATAGiuseppe, Violettin sluha
LOHENGRINBrabantští šlechtici
EOD - Evropské operní dny Účinkují (Paternoster)
FEDORASergio, podkoní
LA BOHÈME (BOHÉMA)Parpignol
LA TRAVIATAGiuseppe, Violettin sluha
LOHENGRINBrabantští šlechtici
FEDORASergio, podkoní
LA BOHÈME (BOHÉMA)Parpignol
LA TRAVIATAGiuseppe, Violettin sluha
FEDORASergio, podkoní
LA TRAVIATAGiuseppe, Violettin sluha
IL SOFFIO DELLE FATE (DECH DOBRÝCH VÍL)Primo soldato
KOUZELNÁ FLÉTNAMonostatos
První ozbrojenec
LA RONDINE (VLAŠTOVKA)Gobin
Třetí mladík
Student
ARIADNE AUF NAXOS (ARIADNA NA NAXU)Scaramuccio
IL SOFFIO DELLE FATE (DECH DOBRÝCH VÍL)Primo soldato, první voják, ostřelovač
KOLOTOČVůdce zlatokopů
KOUZELNÁ FLÉTNAPrvní ozbrojenec
LA LUPA / VLČICENicola
LA RONDINE (VLAŠTOVKA)Gobin
Třetí mladík
Student
ŘECKÉ PAŠIJEMichelis
ARIADNE AUF NAXOS (ARIADNA NA NAXU)Scaramuccio
ČERT A KÁČA Muzikant
KOLOTOČVůdce zlatokopů
KOUZELNÁ FLÉTNAPrvní ozbrojenec
LA LUPA / VLČICENicola
LA TRAVIATAGiuseppe, Violettin sluha
ČERT A KÁČA Muzikant
FALSTAFF Bardolfo
KOUZELNÁ FLÉTNAPrvní ozbrojenec
LA TRAVIATAGiuseppe, Violettin sluha
MANON LESCAUTLampář
ŘECKÉ PAŠIJEMichelis
AITNA/ETNA Terzo folletto / Třetí skřítek
Secondo diavolo / Druhý ďábel
Capo candelore / Předzpěvák
ČERT A KÁČA Muzikant
FALSTAFF Bardolfo
KOUZELNÁ FLÉTNAPrvní ozbrojenec
LA TRAVIATAGiuseppe, Violettin sluha
MACBETHPrvní vrah
ŘECKÉ PAŠIJEMichelis
AITNA/ETNA Terzo folletto / Třetí skřítek
Secondo diavolo / Druhý ďábel
Capo candelore / Předzpěvák
ČERT A KÁČA Muzikant
KOUZELNÁ FLÉTNAMonostatos
První ozbrojenec
LA TRAVIATAGiuseppe, Violettin sluha
MACBETHPrvní vrah
SNĚGUROČKALešij, lesní duch
ČERT A KÁČA Muzikant
KOUZELNÁ FLÉTNAMonostatos
První ozbrojenec
SNĚGUROČKALešij, lesní duch
ČERT A KÁČA Muzikant
DVĚ VDOVYToník
KÁŤA KABANOVÁPozdní chodec
DVĚ VDOVYToník
ERINDOHorní a vodní duchovia, nymfy a satyri
KÁŤA KABANOVÁPozdní chodec
ZLATÉ ROUNOHeroldi, Chór, Sirény, Trójané, Kolchiďané
DIVADLO ZA BRANOUJežek
ZLATÉ ROUNOHeroldi, Chór, Sirény, Trójané, Kolchiďané
DIVADLO ZA BRANOUJežek
LA BOHÈME (BOHÉMA)Parpignol
XERXESArsamenes
BROUČCIVerunkův kamarád
LA BOHÈME (BOHÉMA)Parpignol
VAMPÝRGadshill
LA BOHÈME (BOHÉMA)Parpignol
Fotografie - Sezóna:
TAJEMSTVÍ
Aleš Burda (Jirka, zvoník), Jakub Tolaš (Mistr zednický)
Foto: Martin Popelář
HAMLET
Petr Urbánek (První hrobník), Aleš Burda (Druhý hrobník), Thomas Weinhappel (Hamlet)
Foto: Martin Popelář
TŘI PŘÁNÍ aneb VRTKAVOSTI ŽIVOTA
Václav Živný (Ministr), Aleš Burda (Generál), Peter Račko (Serge Eliacin / Adolf), Marianna Pillárová (Eblouie Barbichette / Žebračka), Jiří Hájek (Arthur de Sainte Barbe / Juste), Petra Perla Nôtová (Nina Valencia / Indolenda), Erika Šporerová (Adelaida, služebná)
Foto: Martin Popelář
DVĚ VDOVY
Kateřina Uherková (Lidunka), Vitalij Lomakin (Mumlal, hajný), Aleš Burda (Toník)
Foto: Josef Hradil
DVĚ VDOVY
Kateřina Uherková (Lidunka), Aleš Burda (Toník), Vitalij Lomakin (Mumlal, hajný), Katarína Vovková (Karolina), Jindřiška Rainerová (Anežka)
Foto: Josef Hradil