Barytonista Jiří Hájek vystudoval zpěv na pardubické konzervatoři. Ve svých studiích dále pokračoval na bratislavské VŠMU ve třídě doc. Petera Mikuláše a poté na pražské AMU ve třídě prof. Reného Tučka.
 
Od roku 2004 byl sólistou opery Divadla J. K. Tyla v Plzni. Po dobu svého angažmá zde nastudoval přes 30 rolí českého a světového repertoáru.
Od roku 2003 byl stálým hostem Státní opery Praha a v sezóně 2010/2011 se stal sólistou Národního divadla. Vystupuje zde zejména v mozartovských rolích, jako jsou Don Giovanni, Papageno (Kouzelná flétna), Hrabě Almaviva (Figarova svatba), ale i v mnoha dalších.

Jako host účinkuje Jiří Hájek také v Národním divadle Brno, kde mezi významné spolupráce patří účast na inscenacích režiséra Jiřího Heřmana (Smetana: Libuše, Martinů: Epos o Gilgamešovi). Velmi úspěšnými byly také jeho spolupráce s režisérkou Alicí Nellis (Glass: Les enfants terribles, Stucky: Mozart a ti druzí) nebo režisérem Ondřejem Havelkou (Rossini: Lazebník sevilský!!!, Křička: Bílý pán aneb Těžko se dnes duchům straší). V roce 2017 spolupracoval s Dagmar Peckovou na projektu Wanted v pražské Lucerně.

Jiří Hájek debutoval na scéně opery Národního divadla moravskoslezského v roce 2007 rolí Escamilla v inscenaci La tragédie de Carmen. Zaskvěl se v hlavních rolích opery Bohuslava Martinů Tři přání aneb Vrtkavosti života či v Rossiniho Lazebníku sevillském!!! a k jeho nejnovějším postavám patřil Wolfram von Eschenbach z Wagnerovy opery Tannhäuser.

Více informací na www.jirihajek.cz

Za pravdivost a věcnou správnost informací uvedených v životopise zodpovídá umělec.

 

Články z webu

Ostravský Tannhäuser jako paralela s Wagnerem
(4. 5. 2023)

Wagnerův Tannhäuser v Ostravě propojuje soupeřící principy dobra a zla v opulentním provedení
(29. 4. 2023)

Ostravský Tannhäuser: Inscenace připravená s rozumem i citem pro zdravou míru
(28. 4. 2023)

(Ne)strašení Bílým pánem
(23. 11. 2021)

V Ostravě straší, ale nebojte se!
(3. 11. 2021)

Těžko se dnes straší... Bílému pánu v ostravské opeře to však jde
(29. 10. 2021)

Obsazení - Sezóna:
LAZEBNÍK SEVILLSKÝ!!!Figaro, lazebník
LIBUŠERadovan od Kameného mosta
TANNHÄUSER (Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg)Wolfram von Eschenbach
BÍLÝ PÁN aneb TĚŽKO SE DNES DUCHŮM STRAŠÍ Duch hraběte Kazimíra ze Satalic
RUSALKAHajný
TANNHÄUSER (Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg)Wolfram von Eschenbach
BÍLÝ PÁN aneb TĚŽKO SE DNES DUCHŮM STRAŠÍ Duch hraběte Kazimíra ze Satalic
LA TRAVIATAGiorgio Germont, jeho otec
RUSALKAHajný
BÍLÝ PÁN aneb TĚŽKO SE DNES DUCHŮM STRAŠÍ Duch hraběte Kazimíra ze Satalic
LA TRAVIATAGiorgio Germont, jeho otec
LAZEBNÍK SEVILLSKÝ!!!Figaro, lazebník
LA TRAVIATAGiorgio Germont, jeho otec
LAZEBNÍK SEVILLSKÝ!!!Figaro, lazebník
PROCESJosef K.
LA TRAVIATAGiorgio Germont, jeho otec
LAZEBNÍK SEVILLSKÝ!!!Figaro, lazebník
IFIGENIE V AULIDĚAgamemnon, mykénský král
LA TRAVIATAGiorgio Germont, jeho otec
LAZEBNÍK SEVILLSKÝ!!!Figaro, lazebník
TAJEMSTVÍKalina, konšel
LAZEBNÍK SEVILLSKÝ!!!Figaro, lazebník
SUNSET BOULEVARDMax von Mayerling
TŘI PŘÁNÍ aneb VRTKAVOSTI ŽIVOTAArthur de Sainte Barbe / Juste
SUNSET BOULEVARDMax von Mayerling
TŘI PŘÁNÍ aneb VRTKAVOSTI ŽIVOTAArthur de Sainte Barbe / Juste
PRODANÁ NEVĚSTAKrušina
SUNSET BOULEVARDMax von Mayerling
VÝLETY PÁNĚ BROUČKOVYBásník, Jiný hlas / Oblačný / Vacek Bradatý
LA TRAGÉDIE DE CARMENEscamillo
Fotografie - Sezóna:
LIBUŠE
Richard Samek (Šťáhlav na Radbuze, Chrudošův bratr), Jiří Hájek (Radovan od Kameného mosta), Pavel Švingr (Lutobor z Dobroslavského Chlumce, jejich strýc)
Foto: Martin Popelář
LIBUŠE
Jiří Hájek (Radovan od Kameného mosta), Svatopluk Sem (Přemysl ze Stadic), Mária Porubčinová (Libuše, česká kněžna), Robert Jindra (Dirigent), Pavel Švingr (Lutobor z Dobroslavského Chlumce, jejich strýc), Richard Samek (Šťáhlav na Radbuze, Chrudošův bratr), Martin Bárta (Chrudoš od Otavy, Šťáhlavův bratr), Petra Alvarez Šimková (Krasava, Lutoborova dcera), Monika Jägerová (Radmila, sestra obou bratří)
Foto: Martin Popelář
TANNHÄUSER (Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg)
Magdaléna Rovenská (Mladý pastýř), Tomasz Suchanek (Reinmar von Zweiter), Petr Urbánek (Biterolf), Josef Moravec (Walther von der Vogelweide), Martin Gurbaľ (Hermann, lankrabě durynský), Jiří Hájek (Wolfram von Eschenbach)
Foto: Martin Popelář
TANNHÄUSER (Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg)
Jiří Hájek (Wolfram von Eschenbach), Tomasz Suchanek (Reinmar von Zweiter), Vít Šantora (Heinrich, písař), Martin Gurbaľ (Hermann, lankrabě durynský), Gianluca Zampieri (Tannhäuser), Daniel Klánský (Biterolf), Juraj Nociar (Walther von der Vogelweide), Maida Hundeling (Alžběta, neteř lankraběte / Venuše)
Foto: Martin Popelář
TANNHÄUSER (Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg)
Jiří Hájek (Wolfram von Eschenbach), Maida Hundeling (Alžběta, neteř lankraběte / Venuše)
Foto: Martin Popelář
IFIGENIE V AULIDĚ
Zjeví-li se mé dítě v Aulidě, zavede-li ji sem její osud. Ach, pak ji nic nezachrání…

Jiří Hájek (Agamemnon, mykénský král), Jakub Kettner (Kalchas, nejvyšší kněz)
Foto: Martin Popelář
IFIGENIE V AULIDĚ
I kdyby mě to mělo stát život, své dítě, Iphigenii, obětovat nenechám.

Jiří Hájek (Agamemnon, mykénský král)
Foto: Martin Popelář
IFIGENIE V AULIDĚ
Může snad bohyně žádat od otce, aby vlastní rukou k obětnímu oltáři vedl své dítě, …
Ne, tak zrůdný rozkaz nikdy neuposlechnu! Slyším v nitru duše nářek přírody, ...

Jiří Hájek (Agamemnon, mykénský král)
Foto: Martin Popelář
IFIGENIE V AULIDĚ
Rukou otce nechť je vykonána pomsta na Achillovi,
ty jsi, tak jako on, z božského rodu!

Janja Vuletic (Klytemnestra, královna), Jiří Hájek (Agamemnon, mykénský král)
Foto: Martin Popelář
IFIGENIE V AULIDĚ
 … nechť křik pomsty zaznívá hlasitě nad mořem i zemí.

Karolína Plicková (Iphigenia, jejich dcera), Janja Vuletic (Klytemnestra, královna), Jiří Hájek (Agamemnon, mykénský král)
Foto: Martin Popelář
IFIGENIE V AULIDĚ
Jakub Kettner (Kalchas, nejvyšší kněz), Jiří Hájek (Agamemnon, mykénský král)
Foto: Martin Popelář
IFIGENIE V AULIDĚ
 Ach! Přece po něm vždy budu toužit, jak šťastná jsem byla díky němu. Ach, vy horké slzy, odtečte z mých očí!

Janja Vuletic (Klytemnestra, královna), Karolína Plicková (Iphigenia, jejich dcera), Jiří Hájek (Agamemnon, mykénský král)
Foto: Martin Popelář
IFIGENIE V AULIDĚ
Hlídejte, aby ji Achilles neunesl! Zasaďte ránu! – Bohyně samotná se blíží!

Jaroslav Březina (Achilles), Karolína Plicková (Iphigenia, jejich dcera), David Szendiuch (Kalchas, nejvyšší kněz), Marcela Gurbaľová (Artemis, bohyně), Janja Vuletic (Klytemnestra, královna), Jiří Hájek (Agamemnon, mykénský král)
Foto: Martin Popelář
LAZEBNÍK SEVILLSKÝ!!!
Jiří Hájek (Figaro, lazebník), Martin Šrejma (Hrabě Almaviva), Jana Horáková Levicová (Rosina, Bartolova schovanka)
Foto: Martin Popelář
LAZEBNÍK SEVILLSKÝ!!!
Martin Šrejma (Hrabě Almaviva), Marek Gurbaľ (Bartolo, doktor), Jiří Hájek (Figaro, lazebník), Jana Horáková Levicová (Rosina, Bartolova schovanka)
Foto: Martin Popelář
LAZEBNÍK SEVILLSKÝ!!!
Jiří Hájek (Figaro, lazebník), Marek Gurbaľ (Bartolo, doktor), Martin Šrejma (Hrabě Almaviva), Jana Horáková Levicová (Rosina, Bartolova schovanka)
Foto: Martin Popelář
TŘI PŘÁNÍ aneb VRTKAVOSTI ŽIVOTA
Jiří Hájek (Arthur de Sainte Barbe / Juste)
Foto: Martin Popelář
TŘI PŘÁNÍ aneb VRTKAVOSTI ŽIVOTA
Jana Hrochová (Lilian Nevermore / Víla Nulle), Petra Perla Nôtová (Nina Valencia / Indolenda), Jiří Hájek (Arthur de Sainte Barbe / Juste)
Foto: Martin Popelář
TŘI PŘÁNÍ aneb VRTKAVOSTI ŽIVOTA
Václav Živný (Ministr), Aleš Burda (Generál), Peter Račko (Serge Eliacin / Adolf), Marianna Pillárová (Eblouie Barbichette / Žebračka), Jiří Hájek (Arthur de Sainte Barbe / Juste), Petra Perla Nôtová (Nina Valencia / Indolenda), Erika Šporerová (Adelaida, služebná)
Foto: Martin Popelář
TŘI PŘÁNÍ aneb VRTKAVOSTI ŽIVOTA
Petra Perla Nôtová (Nina Valencia / Indolenda), Jiří Hájek (Arthur de Sainte Barbe / Juste), Jana Hrochová (Lilian Nevermore / Víla Nulle), Petr Urbánek (Kapitán), Marianna Pillárová (Eblouie Barbichette / Žebračka), Peter Račko (Serge Eliacin / Adolf)
Foto: Martin Popelář
TŘI PŘÁNÍ aneb VRTKAVOSTI ŽIVOTA
Jiří Hájek (Arthur de Sainte Barbe / Juste), Lucie Kašpárková (Nina Valencia / Indolenda), Jorge Garza (Serge Eliacin / Adolf), Veronika Rovná (Černoška Dinah)
Foto: Martin Popelář
TŘI PŘÁNÍ aneb VRTKAVOSTI ŽIVOTA
Jiří Hájek (Arthur de Sainte Barbe / Juste), Eva Dřízgová-Jirušová (Eblouie Barbichette / Žebračka)
Foto: Martin Popelář
SUNSET BOULEVARD
Jiří Hájek (Max von Mayerling)
Foto: Martin Popelář
SUNSET BOULEVARD
Jiří Hájek (Max von Mayerling), Tomáš Savka (Joe Gillis)
Foto: Martin Popelář
SUNSET BOULEVARD
Hana Fialová (Norma Desmond), Jiří Hájek (Max von Mayerling), Josef Novák-Wajda (Novinář / Vrátný Jones)
Foto: Martin Popelář