KAROLÍNA PLICKOVÁ
soprán
 
Sopranistka Karolína Plicková pochází z Prahy. Po ukončení studia na Pražské konzervatoři v roce 2005 pokračovala ve studiu opery, písně a oratoria na Universität Mozarteum v Salzburku, kde v roce 2010 s vyznamenáním absolvovala magisterské studium.
Již během studia na konzervatoři debutovala v roce 2004 v roli Cherubína v Mozartově opeře Figarova svatba v divadle v Karlových Varech. V roce 2007 vyhrála první cenu v European Song Contest v rámci hudebního festivalu Styriarte, kde o rok později měla tu čest vystoupit na zahajovacím koncertu dalšího ročníku tohoto hudebního festivalu pod taktovkou kolumbijského dirigenta Andrése Orozco-Estrady. V roce 2009 se představila v roli Paminy v Mozartově opeře Kouzelná flétna v rámci letního operního festivalu Gut Immling. Ve stejném roce byla díky svým studijním úspěchům na Universität Mozarteum Salzburg vybrána na operní turné po Číně, kde ztvárnila roli Zerliny v Mozartově opeře Don Giovanni
V letech 2009–2013 byla stálou členkou ansámblu v Salzburger Landestheater. V těchto letech zde ztvárnila postavy Zuzanky (Figarova svatba) a Aničky (Čarostřelec), dále hlavní roli ve Vivaldiho opeře Arianna, role Adiny (Nápoj lásky), Zerliny (Don Giovanni), Paminy (Kouzelná flétna), Ginevry (Ariodante) a další. Díky svým pěveckým a hereckým kvalitám získala v roce 2011 mimořádnou cenu publika Salzburger Landestheater jako umělkyně roku. V posledních letech působila v Mnichově, kde se představila v roli Rusalky od Antonína Dvořáka a Hélène (Krásná Helena). V tomto roce debutovala v Anglii na operním Buxton Festival, kde ztvárnila roli Cinny v Mozartově opeře Lucio Silla pod taktovkou Laurence Cummingse.
 
Obsazení - Sezóna:
IFIGENIE V AULIDĚIphigenia, jejich dcera
Fotografie - Sezóna:
IFIGENIE V AULIDĚ
Jaká to krása, jaká to vznešenost, jaký to půvab, pohleďte, pohleďte!

Karolína Plicková (Iphigenia, jejich dcera), Janja Vuletic (Klytemnestra, královna)
Foto: Martin Popelář
IFIGENIE V AULIDĚ
Klytemnestra s dcerou, bohové, jaká radost!

Karolína Plicková (Iphigenia, jejich dcera), Janja Vuletic (Klytemnestra, královna)
Foto: Martin Popelář
IFIGENIE V AULIDĚ
 … nechť křik pomsty zaznívá hlasitě nad mořem i zemí.

Karolína Plicková (Iphigenia, jejich dcera), Janja Vuletic (Klytemnestra, královna), Jiří Hájek (Agamemnon, mykénský král)
Foto: Martin Popelář
IFIGENIE V AULIDĚ
 Ach! Přece po něm vždy budu toužit, jak šťastná jsem byla díky němu. Ach, vy horké slzy, odtečte z mých očí!

Janja Vuletic (Klytemnestra, královna), Karolína Plicková (Iphigenia, jejich dcera), Jiří Hájek (Agamemnon, mykénský král)
Foto: Martin Popelář
IFIGENIE V AULIDĚ
Nepochybuj již nikdy o mé věrnosti, ta hrozivá pochybnost mučí mé srdce.

Janja Vuletic (Klytemnestra, královna), Karolína Plicková (Iphigenia, jejich dcera), James Kryshak (Achilles)
Foto: Martin Popelář
IFIGENIE V AULIDĚ
Láskyplně se již blíží Achilles, aby tě něžně, slavnostně a okázale odvedl k oltáři.

James Kryshak (Achilles), Karolína Plicková (Iphigenia, jejich dcera)
Foto: Martin Popelář
IFIGENIE V AULIDĚ
… zapomínáš na to, že jsem pánem celého Řecka, že jen s bohy samotným účtuji své činy, …

Tomáš Šelc (Agamemnon, mykénský král), James Kryshak (Achilles), Martin Blaževič (Arkas, setník), Karolína Plicková (Iphigenia, jejich dcera)
Foto: Martin Popelář
IFIGENIE V AULIDĚ
Zachránit život, který patří bohům! Smím snad obětovat blaho Řeků a jejich velký osud?
Mám se vystavit Achillově potupě?

Tomáš Šelc (Agamemnon, mykénský král), Martin Blaževič (Arkas, setník), Karolína Plicková (Iphigenia, jejich dcera)
Foto: Martin Popelář
IFIGENIE V AULIDĚ
Ne, nikdy nestrpíme, aby byla oběť bohům unesena, …

Jaroslav Březina (Achilles), Karolína Plicková (Iphigenia, jejich dcera), Martin Blaževič (Arkas, setník), Janja Vuletic (Klytemnestra, královna)
Foto: Martin Popelář
IFIGENIE V AULIDĚ
na svou smrt jsem připravena. Milovaná, pojď se mnou…

Jaroslav Březina (Achilles), Karolína Plicková (Iphigenia, jejich dcera), Martin Blaževič (Arkas, setník)
Foto: Martin Popelář
IFIGENIE V AULIDĚ
Ach, má Iphigenie! Až do posledního dechu budu bránit tvůj život.

Janja Vuletic (Klytemnestra, královna), Karolína Plicková (Iphigenia, jejich dcera), David Szendiuch (Kalchas, nejvyšší kněz)
Foto: Martin Popelář
IFIGENIE V AULIDĚ
Hlídejte, aby ji Achilles neunesl! Zasaďte ránu! – Bohyně samotná se blíží!

Jaroslav Březina (Achilles), Karolína Plicková (Iphigenia, jejich dcera), David Szendiuch (Kalchas, nejvyšší kněz), Marcela Gurbaľová (Artemis, bohyně), Janja Vuletic (Klytemnestra, královna), Jiří Hájek (Agamemnon, mykénský král)
Foto: Martin Popelář
IFIGENIE V AULIDĚ
Tomáš Šelc (Agamemnon, mykénský král), Karolína Plicková (Iphigenia, jejich dcera), Janja Vuletic (Klytemnestra, královna)
Foto: Martin Popelář
IFIGENIE V AULIDĚ
Jaroslav Březina (Achilles), Karolína Plicková (Iphigenia, jejich dcera), Nikola Novotná (Artemis, bohyně), David Szendiuch (Kalchas, nejvyšší kněz), Martin Blaževič (Arkas, setník), Janja Vuletic (Klytemnestra, královna), Tomáš Šelc (Agamemnon, mykénský král)
Foto: Martin Popelář