DAVID SZENDIUCH
baryton

Studium zahájil na brněnské konzervatoři pod vedením Sylvie Kodetové a absolvoval v roce 1994 pod vedením Josefa Škrobánka. Od roku 2003 je soukromým žákem Jurije Gorbunova, který je Národním umělcem SSSR a držitelem české Ceny Thálie. V roce 2015 zakončil magisterské studium v oboru sólový zpěv na JAMU v Brně ve třídě Marty Beňačkové. 
V letech 1994–1999 působil jako člen sboru Opery Národního divadla Brno, se kterým navštívil Japonsko, Izrael i Austrálii. Od roku 1999 působí jako sólista Moravského divadla Olomouc, kde od diváků získal vyznamenání za mimořádný umělecký výkon v roli Leporella v opeře Don Giovanni (2002) a vyznamenání za nejlepší mužský umělecký výkon sezóny 2004/2005. Stejné ocenění získal také v sezóně 2006/2007. 
Je stálým hostem v pražském Národním divadle, Národním divadle Brno, v Divadle J. K. Tyla v Plzni, ve Slovenském národním divadle v Bratislavě, ve Státní opeře v Banské Bystrici a ve Státním divadle Košice. V opeře Národního divadla moravskoslezského pravidelně účinkuje od roku 2010, a to v operách Andrea Chénier, Anna Bolena, Bohéma, Bouře, Braniboři v Čechách, Čertova stěna, Hamlet, Ohnivý anděl, Roberto Devereux ad.
V roce 2007 se poprvé objevil v širší nominaci na Cenu Thálie za ztvárnění role Attily Giuseppa Verdiho (Moravské divadlo Olomouc). Podruhé byl nominován za mužský operní výkon v roli Jiřího Talbota v Donizettiho Marii Stuartovně v roce 2008 (Moravské divadlo Olomouc) a do širší nominace Cen Thálie byl zařazen také v roce 2013 za roli Jindřicha VIII. v Donizettiho Anně Boleynové (Národní divadlo moravskoslezské). V roce 2016 se dostal do úzké nominace za ztvárnění Verdiho Attily (Slezské divadlo Opava). 
 

Aktualizace prosinec 2017Repertoár:


Fred (C. Porter - Kiss me, Kate)
Papageno (W. A. Mozart - Kouzelná flétna)
Čtyřrole (J. Offenbach - Hoffmanovy povídky)
Mícha (B. Smetana - Prodaná nevěsta)
Leporello (W. A. Mozart - Don Giovanni)
Basilio (G. Rossini - Lazebník sevillský)
Banco (G. Verdi - Macbeth)
Stolník (S. Moniuszko - Halka)
Colline (G. Puccini - La Bohéme)
Sparafucile (G. Verdi - Rigoletto)
Zachariáš (G. Verdi - Nabucco)
Figaro (W. A. Mozart - Figarova svatba)
Rarach (B. Smetana - Čertova stěna)
Žalářník (F. Poulenc - Dialogy karmelitek)
Pimen (M. P. Musorgskij - Boris Godunov)
Hrabě (A. Dvořák - Jakobín)
Daland (R. Wagner - Bludný Holanďan)
Fernando (G. Rossini - Straka zlodějka)
Scarpia (G. Puccini - Tosca)
Sarastro (W. A. Mozart - Kouzelná flétna)
Escamillo (G. Bizet - Carmen)
Vodník (A. Dvořák - Rusalka)
atd.

Ocenění:

V divadelní sezóně 2001 - 2002 získal v Moravském divadle v Olomouci ocenění za mimořádný umělecký výkon za ztvárnění role Leporella v Mozartově opeře Don Giovanni.

V roce 2005 získal v Moravském divadle Olomouc  vyznamenání za nejlepší mužský umělecký výkon sezóny 2004 - 2005.

V roce 2007 získal v Moravském divadle Olomouc cenu diváků za nejlepší mužský umělecký výkon sezóny 2006 - 2007.

Články z webu

Smetanova hodina udeřila. Obnovená premiéra Braniborů v Čechách byla přijata s nadšením, operní cyklus může začít
(23. 2. 2024)

Obsazení - Sezóna:
BRANIBOŘI V ČECHÁCHVolfram Olbramovič, starosta pražský
TRIPTYCH – SESTRA ANGELIKABetto di Signa (ze Signy), Buosův švagr
HAMLETHoratio
IFIGENIE V AULIDĚKalchas, nejvyšší kněz
ANDREA CHÉNIERPietro Fléville, romanopisec
ANNA BOLENAJindřich VIII.
BOUŘEStefano, dobrodruh, sklepmistr a opilec
BRANIBOŘI V ČECHÁCHVolfram Olbramovič, starosta pražský
HAMLETHoratio
ROBERTO DEVEREUXLord vévoda z Nottinghamu
ANDREA CHÉNIERPietro Fléville, romanopisec
ANNA BOLENAJindřich VIII.
BRANIBOŘI V ČECHÁCHVolfram Olbramovič, starosta pražský
ČERTOVA STĚNARarach
HAMLETHoratio
OHNIVÝ ANDĚLJohann Faust
ROBERTO DEVEREUXLord vévoda z Nottinghamu
ANDREA CHÉNIERPietro Fléville, romanopisec
JENOVÉFADrago, majordomus
OHNIVÝ ANDĚLJohann Faust
ANNA BOLENAJindřich VIII.
JENOVÉFADrago, majordomus
ANNA BOLENAJindřich VIII.
ARMIDAPetr, poustevník
LA BOHÈME (BOHÉMA)Colline
ROMEO A JULIECapulet
ARMIDAPetr, poustevník
CARDILLACVelitel policejní hlídky
LA BOHÈME (BOHÉMA)Colline
ROMEO A JULIECapulet
CARDILLACVelitel policejní hlídky
WERTHERJohann
Fotografie - Sezóna:
BRANIBOŘI V ČECHÁCH
Roman Vlkovič (Oldřich Rokycanský, rytíř), David Szendiuch (Volfram Olbramovič, starosta pražský)
Foto: Martin Popelář
BRANIBOŘI V ČECHÁCH
Pavel Divín (Jan Tausendmark, mladý měšťan pražský), David Szendiuch (Volfram Olbramovič, starosta pražský), Gianluca Zampieri (Jíra, poběhlík)
Foto: Martin Popelář
IFIGENIE V AULIDĚ
Tomáš Šelc (Agamemnon, mykénský král), David Szendiuch (Kalchas, nejvyšší kněz)
Foto: Martin Popelář
IFIGENIE V AULIDĚ
Ach, má Iphigenie! Až do posledního dechu budu bránit tvůj život.

Janja Vuletic (Klytemnestra, královna), Karolína Plicková (Iphigenia, jejich dcera), David Szendiuch (Kalchas, nejvyšší kněz)
Foto: Martin Popelář
IFIGENIE V AULIDĚ
Hlídejte, aby ji Achilles neunesl! Zasaďte ránu! – Bohyně samotná se blíží!

Jaroslav Březina (Achilles), Karolína Plicková (Iphigenia, jejich dcera), David Szendiuch (Kalchas, nejvyšší kněz), Marcela Gurbaľová (Artemis, bohyně), Janja Vuletic (Klytemnestra, královna), Jiří Hájek (Agamemnon, mykénský král)
Foto: Martin Popelář
IFIGENIE V AULIDĚ
Jaroslav Březina (Achilles), Karolína Plicková (Iphigenia, jejich dcera), Nikola Novotná (Artemis, bohyně), David Szendiuch (Kalchas, nejvyšší kněz), Martin Blaževič (Arkas, setník), Janja Vuletic (Klytemnestra, královna), Tomáš Šelc (Agamemnon, mykénský král)
Foto: Martin Popelář
BOUŘE
David Szendiuch (Stefano, dobrodruh, sklepmistr a opilec), František Zahradníček (Kaliban, znetvořený divoch a otrok), Tomáš Kořínek (Trinkulo, dobrodruh, šašek)
Foto: Martin Popelář
BRANIBOŘI V ČECHÁCH
Já ale pravím: Nelze dále tu trpěti cizácké sbory. Už potřebí se chopit zbraně
a vyhnat z vlasti Branibory!


Jiří Miroslav Procházka (Oldřich Rokycanský, rytíř), David Szendiuch (Volfram Olbramovič, starosta pražský)
Foto: Martin Popelář
BRANIBOŘI V ČECHÁCH
Kdo zde jest pánem? Vy, či zákon? Zákon, toť mrtvé slovo zde je.

Martin Bárta (Jan Tausendmark, mladý občan pražský), David Szendiuch (Volfram Olbramovič, starosta pražský), Gianluca Zampieri (Jíra, poběhlík)
Foto: Martin Popelář
HAMLET
Thomas Weinhappel (Hamlet), David Szendiuch (Horatio), Václav Živný (Přízrak)
Foto: Martin Popelář
HAMLET
Václav Morys (Marcellus), David Szendiuch (Horatio), Thomas Weinhappel (Hamlet), Janja Vuletic (Gertrude), Martin Gurbaľ (Claudius), Jana Sibera (Ophélie), Roman Vlkovič (Polonius)
Foto: Martin Popelář
HAMLET
Václav Morys (Marcellus), Janja Vuletic (Gertrude), David Szendiuch (Horatio), Martin Gurbaľ (Claudius), Thomas Weinhappel (Hamlet), Jana Sibera (Ophélie)
Foto: Martin Popelář
HAMLET
David Szendiuch (Horatio), Thomas Weinhappel (Hamlet), Jana Sibera (Ophélie), Roman Vlkovič (Polonius), Janja Vuletic (Gertrude), Martin Gurbaľ (Claudius)
Foto: Martin Popelář
OHNIVÝ ANDĚL
David Szendiuch (Johann Faust), Martin Bárta (Ruprecht), Gianluca Zampieri (Agrippa z Nettesheimu / Mefistofeles)
Foto: Martin Popelář
ANNA BOLENA
Michaela Zajmi (Jana Seymourová), David Szendiuch (Jindřich VIII.)
Foto: Martin Popelář
ANNA BOLENA
David Szendiuch (Jindřich VIII.), Jana Šrejma Kačírková (Anna Boleynová)
Foto: Martin Popelář
CARDILLAC
David Szendiuch (Velitel policejní hlídky)
Foto: Martin Popelář