Basbarytonista Roman Vlkovič pochází z Ostravy, kde také po ukončení studia střední školy absolvoval Lidovou konzervatoř (1995) v oborech pozoun a zpěv. Na umělecko-pedagogické katedře Ostravské univerzity v Ostravě absolvoval v oboru sólový zpěv v roce 1999. Od 1. března 2001 je členem operního sboru NDM v Ostravě, v roce 2002 mu byla NDM udělena Cena mladých talentů za velmi zdařilé ztvárnění rolí Fiorella a Důstojníka v Rossiniho opeře Lazebník sevillský, Velekněze ve Verdiho opeře Nabucco a Selvy v Auberově opeře Němá z Portici. NDM reprezentoval na zájezdech po České republice (Smetanova Litomyšl, Janáčkovy Hukvaldy), Itálii (Novara) a Polsku (Katowice).

Na prknech opery Národního divadla moravskoslezského se představil v operách Bedřicha smetany Prodaná nevěsta (Indián), Braniboři v Čechách (Biřic a Oldřich Rokycanský) a Tajemství (Mistr zednický a Duch frátera Barnabáše), Giacoma Pucciniho Madama Butterfly (Císařský komisař a Yakusidé), Manon Lescaut (Seržant), Vlaštovka (Perichaud), Bohéma (Seržant), Triptych (Maestro Spinelloccio a Ser Amantio di Nicolai) a Tosca (Sciarrone), Giuseppa Verdiho Rigoletto (Hrabě Ceprano) Macbeth (Druhý vrah), La traviata (Baron Douphol), Otello (Montano), Maškarní ples (Tom) a Nabucco (Velekněz Baalův), Antonína Dvořáka Čert a Káča (Čert vrátný a Čert strážce), Jakobín (Žebrák) a Armida (Ubald), Leoše Janáčka Káťa Kabanová (Kuligin a Opilec) a Osud (Druhý pán), W. A. Mozarta Don Giovanni (Masetto) a Figarova svatba (Antonio), Bohuslava Martinů Řecké pašije (Starý muž) a Tři přání aneb Vrtkavosti života (Kapitán) dále také v Rossiniho Lazebníku sevillském (Fiorello a Důstojník), Halévyho Židovce (Albert a Hlasatel), Blodkově Opeře z pouti (Minc), v opeře Franca Alfana Cyrano de Bergerac (De Valvert a Španělský důstojník), Straussově Ariadně na Naxu (Lokaj), v Kolotoči Václava Trojana (Ind), v La Lupa Marca Tutina (Salvatore), Provdané nevěstě Jindřicha Součka (Tancmistr), Gounodově Romeovi a Julii (Gregório), ve Stravinského Životu prostopášníka (Dozorce v blázinci), Donizettiho opeře Roberto Devereux (Rodinný příslušník Nottinghamů), Prokofjevově Ohnivém andělu (Soused), Straussově Noci v Benátkách (Giorgio Testaccio), Wagnerově Lohengrinovi (Brabantský šlechtic), Schumannově Jenovéfě (Caspar), Thomasově Hamletovi (Polonius), Fibichově Bouři (Gonzalo), Gluckově Ifigénii v Aulidě (Velitel thesalských), Šostakovičově opeře Lady Macbeth Mcenského újezdu (Městský strážník a Strážný), Meyerbeerově Robertu ďáblovi (Alberti), Salieriho Škole žárlivých (Lumaca), Krásově Zásnubách ve snu (Archivář města Mordasova) a Massenetově Manon (Hostinský).

 

Články z webu

Smetanova hodina udeřila. Obnovená premiéra Braniborů v Čechách byla přijata s nadšením, operní cyklus může začít
(23. 2. 2024)

Ostravské Tajemství bylo pastvou nejen pro oči a uši, ale také pro duši
(13. 10. 2023)

Moravské operní premiéry - tentokrát s Ullmannem a Bartókem
(26. 2. 2023)

Groteskní ostravské Zásnuby Hanse Krásy
(21. 11. 2022)

Operní panorama Heleny Havlíkové - Ostravské Zásnuby už nejen ve snu
(25. 2. 2022)

Opera Zásnuby ve snu už není Musica non grata
(20. 2. 2022)

S operou Zásnuby ve snu Hanse Krásy si ostravské divadlo poradilo se ctí
(18. 2. 2022)

Zásnuby ve snu aneb tragikomický rozehraná partie
(18. 2. 2022)

Obsazení - Sezóna:
BRANIBOŘI V ČECHÁCHOldřich Rokycanský, rytíř
CÍSAŘ ATLANTIDY ANEB ODEPŘENÍ SMRTI (Der Kaiser von Atlantis oder Die Tod-Verweigerung)Tlampač
LAZEBNÍK SEVILLSKÝ!!!Fiorello, Almavivův sluha
NABUCCOVelekněz Baalův
PRODANÁ NEVĚSTAKrušina, sedlák
Indián, komediant
ROZBITÝ DŽBÁN (Der zerbrochene Krug)Vít Tümpel, sedlák
TAJEMSTVÍMistr zednický
Duch frátera Barnabáše
CÍSAŘ ATLANTIDY ANEB ODEPŘENÍ SMRTI (Der Kaiser von Atlantis oder Die Tod-Verweigerung)Tlampač
MANONHostinský
NABUCCOVelekněz Baalův
PRODANÁ NEVĚSTAKrušina, sedlák
Indián, komediant
ROZBITÝ DŽBÁN (Der zerbrochene Krug)Vít Tümpel, sedlák
TOSCASciarrone, četník
ZÁSNUBY VE SNU (Verlobung im Traum)Archivář města Mordasova
LA TRAVIATABaron Douphol
MANONHostinský
MAŠKARNÍ PLESTom, nepřítel hraběte
NABUCCOVelekněz Baalův
TOSCASciarrone, četník
ZÁSNUBY VE SNU (Verlobung im Traum)Archivář města Mordasova
LA TRAVIATABaron Douphol
LADY MACBETH MCENSKÉHO ÚJEZDUMěstský strážník
Strážný
LAZEBNÍK SEVILLSKÝ!!!Fiorello, Almavivův sluha
MAŠKARNÍ PLESTom, nepřítel hraběte
PIKOVÁ DÁMANarumov
ROBERT ĎÁBELAlberti, rytíř
Kněz
ŠKOLA ŽÁRLIVÝCHLumaca, Blasiův sluha
TOSCASciarrone, četník
GALAVEČER 2019/2020Účinkující
JEZULÁTKOMelichar
Bůh
LA TRAVIATABaron Douphol
LAZEBNÍK SEVILLSKÝ!!!Fiorello, Almavivův sluha
MAŠKARNÍ PLESTom, nepřítel hraběte
OSUD2. pán
ROBERT ĎÁBELAlberti, rytíř
Kněz
ŠKOLA ŽÁRLIVÝCHLumaca, Blasiův sluha
LA TRAVIATABaron Douphol
LADY MACBETH MCENSKÉHO ÚJEZDUMěstský strážník
Strážný
LAZEBNÍK SEVILLSKÝ!!!Fiorello, Almavivův sluha
OSUD2. pán
OTELLOMontano, Otellův předchůdce jako místodržitel Kypru
PRODANÁ NEVĚSTAIndián
ROBERT ĎÁBELAlberti, rytíř
Kněz
TAJEMSTVÍDuch frátera Barnabáše
TRIPTYCH – SESTRA ANGELIKAMaestro Spinelloccio, lékař
Ser Amantio di Nicolai, notář
HAMLETPolonius
IFIGENIE V AULIDĚVelitel thesalských
LA TRAVIATABaron Douphol
LADY MACBETH MCENSKÉHO ÚJEZDUMěstský strážník
Strážný
LAZEBNÍK SEVILLSKÝ!!!Fiorello, Almavivův sluha
OTELLOMontano, Otellův předchůdce jako místodržitel Kypru
PRODANÁ NEVĚSTAIndián
TAJEMSTVÍMistr zednický
Duch frátera Barnabáše
BOUŘEGonzalo, poctivý starý státní rada
BRANIBOŘI V ČECHÁCHBiřic
Oldřich Rokycanský, rytíř
HAMLETPolonius
JESLIČKY SVATÉHO FRANTIŠKASedlák Pepinno
LA TRAVIATABaron Douphol
LAZEBNÍK SEVILLSKÝ!!!Fiorello, Almavivův sluha
PRODANÁ NEVĚSTAIndián
ROBERTO DEVEREUXRodinný příslušník Nottinghamů
TAJEMSTVÍMistr zednický
Duch frátera Barnabáše
TŘI PŘÁNÍ aneb VRTKAVOSTI ŽIVOTAKapitán
BRANIBOŘI V ČECHÁCHBiřic
HAMLETPolonius
JESLIČKY SVATÉHO FRANTIŠKAZlý sedlák Pepíno
LA TRAVIATABaron Douphol
NABUCCOVelekněz
OHNIVÝ ANDĚLTři sousedé
PRODANÁ NEVĚSTAIndián
ROBERTO DEVEREUXRodinný příslušník Nottinghamů
TŘI PŘÁNÍ aneb VRTKAVOSTI ŽIVOTAKapitán
JENOVÉFACaspar, lovec
KÁŤA KABANOVÁKuligin
LA TRAVIATABaron Douphol
NABUCCOVelekněz
OHNIVÝ ANDĚLTři sousedé
PRODANÁ NEVĚSTAIndián
JENOVÉFACaspar, lovec
KÁŤA KABANOVÁKuligin
LA TRAVIATABaron Douphol
LOHENGRINBrabantští šlechtici
NABUCCOVelekněz
NOC V BENÁTKÁCHGiorgio Testaccio, senátor
PRODANÁ NEVĚSTAIndián
ARMIDAUbald, rytíř
EOD - Evropské operní dny Účinkují (Paternoster)
KÁŤA KABANOVÁKuligin
LA BOHÈME (BOHÉMA)Seržant
LA TRAVIATABaron Douphol
LOHENGRINBrabantští šlechtici
NABUCCOVelekněz
NOC V BENÁTKÁCHGiorgio Testaccio, senátor
PRODANÁ NEVĚSTAIndián
ROMEO A JULIEGrégorio
ARMIDAUbald, rytíř
LA BOHÈME (BOHÉMA)Seržant
LA TRAVIATABaron Douphol
NABUCCOVelekněz
PRODANÁ NEVĚSTAIndián
ROMEO A JULIEGrégorio
ŽIVOT PROSTOPÁŠNÍKADozorce v blázinci
LA TRAVIATABaron Douphol
NABUCCOVelekněz
PRODANÁ NEVĚSTAIndián
FIGAROVA SVATBAAntonio
LA RONDINE (VLAŠTOVKA)Perichaud
POTRESTANÝ PROSTOPÁŠNÍK aneb DON GIOVANNIMasetto
ARIADNE AUF NAXOS (ARIADNA NA NAXU)Ein Lakai / Lokaj
FIGAROVA SVATBAAntonio
JAKOBÍNŽebrák
KOLOTOČInd
LA LUPA / VLČICESalvatore
LA RONDINE (VLAŠTOVKA)Perichaud
NABUCCOVelekněz
POTRESTANÝ PROSTOPÁŠNÍK aneb DON GIOVANNIMasetto
PROVDANÁ NEVĚSTA Tancmistr
ŘECKÉ PAŠIJEStarý muž
ARIADNE AUF NAXOS (ARIADNA NA NAXU)Ein Lakai / Lokaj
ČERT A KÁČA Čert strážce
JAKOBÍNŽebrák
KOLOTOČInd
LA LUPA / VLČICESalvatore
NABUCCOVelekněz
POTRESTANÝ PROSTOPÁŠNÍK aneb DON GIOVANNIMasetto
CYRANO DE BERGERACDe Valvert
L´officier Espagnol/Španělský důstojník
ČERT A KÁČA Čert vrátný
Čert strážce
JAKOBÍNŽebrák
LA TRAVIATABaron Douphol
MANON LESCAUTSeržant
NABUCCOVelekněz
ŘECKÉ PAŠIJEStarý muž
AITNA/ETNA Gran folletto / Velký skřítek
ČERT A KÁČA Čert vrátný
Čert strážce
LA TRAVIATABaron Douphol
MACBETHDruhý vrah
MADAMA BUTTERFLYYakusidé
Císařský komisař
NABUCCOVelekněz
RIGOLETTOHrabě Ceprano
ŘECKÉ PAŠIJEStarý muž
AITNA/ETNA Gran folletto / Velký skřítek
ČERT A KÁČA Čert vrátný
Čert strážce
LA TRAVIATABaron Douphol
MACBETHDruhý vrah
MADAMA BUTTERFLYYakusidé
Císařský komisař
NABUCCOVelekněz
OPERA Z POUTIMinc
RIGOLETTOHrabě Ceprano
ČERT A KÁČA Čert vrátný
Čert strážce
LAZEBNÍK SEVILLSKÝFiorello, Almavivův sluha
Důstojník
MADAMA BUTTERFLYYakusidé
Císařský komisař
NABUCCOVelekněz
OPERA Z POUTIMinc
RIGOLETTOHrabě Ceprano
ČERT A KÁČA Čert vrátný
Čert strážce
KÁŤA KABANOVÁOpilec
LAZEBNÍK SEVILLSKÝFiorello, Almavivův sluha
Důstojník
NABUCCOVelekněz
PRODANÁ NEVĚSTAIndián
RIGOLETTOHrabě Ceprano
ŽIDOVKAAlbert
Hlasatel
KÁŤA KABANOVÁOpilec
LAZEBNÍK SEVILLSKÝFiorello, Almavivův sluha
Důstojník
NABUCCOVelekněz
PRODANÁ NEVĚSTAIndián
ZLATÉ ROUNOHeroldi
Fotografie - Sezóna:
BRANIBOŘI V ČECHÁCH
Roman Vlkovič (Oldřich Rokycanský, rytíř), David Szendiuch (Volfram Olbramovič, starosta pražský)
Foto: Martin Popelář
BRANIBOŘI V ČECHÁCH
Martin Bárta (Jan Tausendmark, mladý měšťan pražský), Roman Vlkovič (Oldřich Rokycanský, rytíř), Michael Kubečka (Volfram Olbramovič, starosta pražský), Martin Javorský (Junoš, mladý měšťan pražský), Luciano Mastro (Jíra, poběhlík)
Foto: Martin Popelář
TAJEMSTVÍ
Jiří Přibyl (Malina, konšel), Martin Javorský (Skřivánek, zpěvák), Nikola Novotná (Hospodská), Josef Škarka (Bonifác, vysloužilec, Kalinův výměnkář), Ondřej Koplík (Vít, syn Kalinův, myslivec), Jana Sibera (Blaženka, dcera Malinova), Roman Vlkovič (Mistr zednický), Anna Nitrová (Panna Róza, sestra Malinova)
Foto: Martin Popelář
CÍSAŘ ATLANTIDY ANEB ODEPŘENÍ SMRTI (Der Kaiser von Atlantis oder Die Tod-Verweigerung)
Urszula Kulesza (Druhá služebná), Roman Vlkovič (Tlampač), Nikola Novotná (První služebná)
Foto: Martin Popelář
CÍSAŘ ATLANTIDY ANEB ODEPŘENÍ SMRTI (Der Kaiser von Atlantis oder Die Tod-Verweigerung)
Urszula Kulesza (Druhá služebná), Roman Vlkovič (Tlampač), Boris Prýgl (Císař Overall), Nikola Novotná (První služebná)
Foto: Martin Popelář
CÍSAŘ ATLANTIDY ANEB ODEPŘENÍ SMRTI (Der Kaiser von Atlantis oder Die Tod-Verweigerung)
Urszula Kulesza (Druhá služebná), Roman Vlkovič (Tlampač), Boris Prýgl (Císař Overall), Nikola Novotná (První služebná)
Foto: Martin Popelář
CÍSAŘ ATLANTIDY ANEB ODEPŘENÍ SMRTI (Der Kaiser von Atlantis oder Die Tod-Verweigerung)
Michaela Zajmi (Bubeník), Urszula Kulesza (Druhá služebná), Roman Vlkovič (Tlampač), Nikola Novotná (První služebná), Jorge Garza (Harlekýn)
Foto: Martin Popelář
PRODANÁ NEVĚSTA
Patricia Burda Janečková (Esmeralda, komediantka), Václav Morys (Principál komediantů), Václav Čížek (Vašek, jejich syn), Roman Vlkovič (Indián, komediant)
Foto: Martin Popelář
PRODANÁ NEVĚSTA
Petr Urbánek (Mícha, gruntovník), Jana Hrochová (Háta, jeho žena), Martin Gurbaľ (Kecal, vesnický dohazovač), Eva Dřízgová-Jirušová (Ludmila, jeho žena), Roman Vlkovič (Krušina, sedlák), Veronika Rovná (Mařenka, jejich dcera)
Foto: Martin Popelář
ROZBITÝ DŽBÁN (Der zerbrochene Krug)
Urszula Kulesza (Druhá služebná), Vojtěch Šembera (Služebník), Michaela Zajmi (Paní Marta Rullová), Boris Prýgl (Walter, soudní rada), Josef Moravec (Ruprecht, jeho syn), Jorge Garza (Licht, písař), Roman Vlkovič (Vít Tümpel, sedlák), Nikola Novotná (První služebná), Doubravka Součková (Eve, její dcera)
Foto: Martin Popelář
ROZBITÝ DŽBÁN (Der zerbrochene Krug)
Michaela Zajmi (Paní Marta Rullová), David Nykl (Adam, vesnický soudce), Doubravka Součková (Eve, její dcera), Boris Prýgl (Walter, soudní rada), Jorge Garza (Licht, písař), Roman Vlkovič (Vít Tümpel, sedlák), Josef Moravec (Ruprecht, jeho syn)
Foto: Martin Popelář
ROZBITÝ DŽBÁN (Der zerbrochene Krug)
Roman Vlkovič (Vít Tümpel, sedlák), Doubravka Součková (Eve, její dcera), Josef Moravec (Ruprecht, jeho syn)
Foto: Martin Popelář
ROZBITÝ DŽBÁN (Der zerbrochene Krug)
Václav Morys (Paní Brigit), Roman Vlkovič (Vít Tümpel, sedlák), Urszula Kulesza (Druhá služebná), Jorge Garza (Licht, písař), Nikola Novotná (První služebná), Vojtěch Šembera (Služebník)
Foto: Martin Popelář
MANON
Pavol Kubáň (Lescaut), Roman Vlkovič (Hostinský), Peter Svetlík (Guillot de Morfontaine), Veronika Kaiserová (Poussette), Dominika Škrabalová (Rosette), Ivana Pavlů (Javotte), Daniel Kfelíř (De Brétigny)
Foto: Martin Popelář
MAŠKARNÍ PLES
Michal Onufer (Samuel, nepřítel hraběte), Roman Vlkovič (Tom, nepřítel hraběte)
Foto: Martin Popelář
ŠKOLA ŽÁRLIVÝCH
STUDENTSKÉ OBSAZENÍ:

Roman Vlkovič (Lumaca, Blasiův sluha), Ihor Maryshkin (Blasio, obchodník s obilím), Veronika Andrašková (Carlotta, číšnice v hostinci)
Foto: Martin Popelář
ŠKOLA ŽÁRLIVÝCH
STUDENTSKÉ OBSAZENÍ:

Roman Vlkovič (Lumaca, Blasiův sluha), Veronika Andrašková (Carlotta, číšnice v hostinci), Ihor Maryshkin (Blasio, obchodník s obilím)
Foto: Martin Popelář
ŠKOLA ŽÁRLIVÝCH
Roman Vlkovič (Lumaca, Blasiův sluha), Anna Nitrová (Carlotta, číšnice v hostinci), Tadeáš Hoza (Blasio, obchodník s obilím)
Foto: Martin Popelář
ŠKOLA ŽÁRLIVÝCH
Anna Nitrová (Carlotta, číšnice v hostinci), Roman Vlkovič (Lumaca, Blasiův sluha), Tadeáš Hoza (Blasio, obchodník s obilím), Veronika Rovná (Contessa, hraběnka Bandiera)
Foto: Martin Popelář
ŠKOLA ŽÁRLIVÝCH
STUDENTSKÉ OBSAZENÍ:

Ihor Maryshkin (Blasio, obchodník s obilím), Roman Vlkovič (Lumaca, Blasiův sluha)
Foto: Martin Popelář
ROBERT ĎÁBEL
Třesu se. Chvěji se. Jak se rozhodnout? Nebesa!


Michaela Zajmi (Alice, normandská venkovanka), György Hanczár (Robert, vévoda normandský), Miloš Horák (Bertram, jeho přítel), Roman Vlkovič (Kněz)
Foto: Martin Popelář
ROBERT ĎÁBEL
Ať zapěje nesmrtelný chór, ať zazní božské harmonie! Zůstal věrný! Nebesa mu jsou otevřena.


Jana Sibera (Isabella, sicilská princezna), György Hanczár (Robert, vévoda normandský), Roman Vlkovič (Kněz)
Foto: Martin Popelář
LA TRAVIATA
… bitevní pole zasvětíme všem udatným hráčům.
Balet a sbor opery.

Roman Vlkovič (Baron Douphol), Luciano Mastro (Alfredo Germont), Veronika Rovná (Violetta Valéry), Martin Gurbaľ (Doktor Grenvil), Václav Morys (Gaston, vikomt de Letorieres), Anna Nitrová (Flora Bervoix), Lukáš Bařák (Markýz d'Obigny)
Foto: Martin Popelář
LA TRAVIATA
Nepromluvíte s Alfredem jediné slovo!

Veronika Rovná (Violetta Valéry), Roman Vlkovič (Baron Douphol)
Foto: Martin Popelář
HAMLET
Janja Vuletic (Gertrude), Martin Gurbaľ (Claudius), Roman Vlkovič (Polonius), Jana Sibera (Ophélie)
Foto: Martin Popelář
HAMLET
Václav Morys (Marcellus), David Szendiuch (Horatio), Thomas Weinhappel (Hamlet), Janja Vuletic (Gertrude), Martin Gurbaľ (Claudius), Jana Sibera (Ophélie), Roman Vlkovič (Polonius)
Foto: Martin Popelář
HAMLET
Janja Vuletic (Gertrude), Martin Gurbaľ (Claudius), Roman Vlkovič (Polonius), Jana Zelenková (Baletní výstupy), Jana Sibera (Ophélie), Jana Kopecká (Baletní výstupy)
Foto: Martin Popelář
HAMLET
David Szendiuch (Horatio), Thomas Weinhappel (Hamlet), Jana Sibera (Ophélie), Roman Vlkovič (Polonius), Janja Vuletic (Gertrude), Martin Gurbaľ (Claudius)
Foto: Martin Popelář
JENOVÉFA
Bogdan Kurowski (Balthasar, Siegfriedův sluha), Agnieszka Bochenek-Osiecka (Jenovéfa (Genoveva), jeho žena), Roman Vlkovič (Caspar, lovec), Erika Šporerová (Margaretha, chůva)
Foto: Martin Popelář
JENOVÉFA
Jakub Kettner (Siegfried, falckrabě brabantský), Martin Gurbaľ (Balthasar, Siegfriedův sluha), Frédérique Friess (Jenovéfa (Genoveva), jeho žena), Roman Vlkovič (Caspar, lovec), Yvona Škvárová (Margaretha, chůva)
Foto: Martin Popelář
ARMIDA


Roman Vlkovič (Ubald, rytíř), Richard Haan (Ismen, vládce Sýrie a čaroděj)
Foto: Martin Popelář
LA TRAVIATA
Roman Vlkovič (Baron Douphol), Agnieszka Bochenek-Osiecka (Violetta Valéry), Václav Morys (Gaston), Luciano Mastro (Alfredo Germont)
Foto: Martin Popelář
LA TRAVIATA
Luciano Mastro (Alfredo Germont), Roman Vlkovič (Baron Douphol)
Foto: Martin Popelář
OPERA Z POUTI
Marián Vojtko (Honzíček), David Viktora (Blázen), Gabriela Lojková (Anežka), Martin Gurbaľ (Král), Roman Vlkovič (Minc), Jiřina Marková-Krystlíková (Královna)
Foto: Josef Hradil
KÁŤA KABANOVÁ
Václav Morys (Váňa Kudrjáš), Vojtěch Kupka (Kuligin), Ivana Tomášková (Glaša), Adolf Prymus (Pozdní chodec), Roman Vlkovič (Opilec), Jindřiška Rainerová (Marfa Ignatěvna Kabanová), Jiří Halama (Tichon Ivanyč Kabanov)
Foto: Josef Hradil
RIGOLETTO
Tatiana Tvrdá (Hraběnka Cepranová), Peter Svetlík (Vévoda mantovský), Andrij Škurhan (Rigoletto), Roman Vlkovič (Hrabě Ceprano)
Foto: Josef Hradil
KÁŤA KABANOVÁ
Jaroslav Dvorský (Váňa Kudrjáš), Martin Gurbaľ (Savjol Prokofjevič Dikoj), Roman Vlkovič (Opilec), Kateřina Sluková (Fekluša), Kateřina Sluková (Fekluša)
Foto: Josef Hradil
LAZEBNÍK SEVILLSKÝ
Anna Nitrová (Rosina, jeho schovanka), Alexander Podolchov (Don Bartolo, sevillský lékař), Martin Gurbaľ (Don Basilio, učitel zpěvu), Roman Vlkovič (Důstojník), Siarhei Zubkevich (Figaro, sevillský lazebník)
Foto: Josef Hradil
LAZEBNÍK SEVILLSKÝ
Alina Farná (Berta, Bartolova hospodyně), Yvetta Tannenbergerová (Rosina, jeho schovanka), Václav Morys (Hrabě Almaviva), Roman Vlkovič (Důstojník), František Malina (Notář), Martin Gurbaľ (Don Basilio, učitel zpěvu), Alexander Podolchov (Don Bartolo, sevillský lékař), Petr Jonszta (Ambrogio, Bartolův sluha), Vojtěch Nalezenec (Figaro, sevillský lazebník)
Foto: Josef Hradil