Volám sa Veronika Andrašková, narodila som sa 31. 7. 1996 v Prešove. Od roku 2002 som navštevovala Základnú umeleckú školu v Sabinove v odbore spev a klavír. V speve som pokračovala na Konzervatóriu Košice na Timonovej ulici. Konzervatórium som absolvovala v roku 2017. 
 
Počas štúdia som spolupracovala so súbormi Musica Iuvenalis, školským orchestrom Konzervatória Košice, operným štúdiom Konzervatória Košice. Do roku 2017 som bola aktívnou členkou ženského speváckeho zoskupenia Voces Gregorianae Cassovienses so zameraním na gregoriánsky chorál a starú hudbu. S týmto telesom som účinkovala na viacerých festivaloch a koncertoch na Slovensku ale aj v zahraničí. 
V roku 2015 som sa zúčastnila medzinárodných majstrovských kurzov Schola Arvenzis v Dolnom Kubíne.
 
Od roku 2017 som študentkou Fakulty Umenia Ostravskej Univerzity v triede doc. MgA. Evy Dřízgovej, Ph.D. 
 
Obsazení - Sezóna:
ČTYŘNOTOVÁ OPERAAlt
OSUD2. dáma
Kosinská, elévka
ŠKOLA ŽÁRLIVÝCHCarlotta, číšnice v hostinci
ČTYŘNOTOVÁ OPERAAlt
OSUD2. dáma
Kosinská, elévka
Fotografie - Sezóna:
ŠKOLA ŽÁRLIVÝCH
STUDENTSKÉ OBSAZENÍ:

Roman Vlkovič (Lumaca, Blasiův sluha), Ihor Maryshkin (Blasio, obchodník s obilím), Veronika Andrašková (Carlotta, číšnice v hostinci)
Foto: Martin Popelář
ŠKOLA ŽÁRLIVÝCH
STUDENTSKÉ OBSAZENÍ:

Roman Vlkovič (Lumaca, Blasiův sluha), Veronika Andrašková (Carlotta, číšnice v hostinci), Ihor Maryshkin (Blasio, obchodník s obilím)
Foto: Martin Popelář
ŠKOLA ŽÁRLIVÝCH
STUDENTSKÉ OBSAZENÍ:

Kateřina Juřenová (Ernestina, jeho manželka), Veronika Andrašková (Carlotta, číšnice v hostinci), Ihor Maryshkin (Blasio, obchodník s obilím)
Foto: Martin Popelář
ŠKOLA ŽÁRLIVÝCH
STUDENTSKÉ OBSAZENÍ:

Kateřina Juřenová (Ernestina, jeho manželka), Ihor Maryshkin (Blasio, obchodník s obilím), Veronika Andrašková (Carlotta, číšnice v hostinci)
Foto: Martin Popelář