Jan Rychtář

Je absolventem ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava, zpěv studoval soukromě u emeritní sólistky opery NDM paní Věry Heroldové. Člen operního sboru, tenor, malé sólové role.

Od roku 2003 se zúčastňuje letní barokní školy v oboru kontratenor. Sólové výstupy v kantátách a oratoriích (Bach, Händel, Purcell, Lully, Charpentuier). V NDM vystoupil v kontratenorové roli v opeře J. Myslivečka L´Olympiade.

Obsazení - Sezóna:
DALIBORAmbrož Chrt z Plzně, děkan pražské kapituly
DVĚ VDOVYFarář
DALIBORAmbrož Chrt z Plzně, děkan pražské kapituly
DVĚ VDOVYFarář
DVĚ VDOVYFarář
JEZULÁTKOPastýři
MAŠKARÁDA čili Fantom OperyOperní zpěvák
MAŠKARÁDA čili Fantom OperyOperní zpěvák
FANTOM LONDÝNANámořník
MAŠKARÁDA čili Fantom OperyOperní zpěvák
FANTOM LONDÝNANámořník
LA CLEMENZA DI TITOLentulovi lidé a Římané
Lentulo
BAROCCO & CARMINA BURANATENOR
FANTOM LONDÝNANámořník
BAROCCO & CARMINA BURANATENOR
FANTOM LONDÝNANámořník
ADVENTNÍ KONCERT – PAVEL HELEBRAND: JEZULÁTKO Pastýři
Zákoníci
FANTOM LONDÝNANámořník
MIRANDOLINAKlenotník
FANTOM LONDÝNANámořník
FEDORAMichele, dveřník
FEDORAMichele, dveřník
FALSTAFF Hospodský
FEDORAMichele, dveřník
COSI FAN TUTTE Vojáci, dívky, lid obecný
ARIADNE AUF NAXOS (ARIADNA NA NAXU)Ein Perückenmacher / Vlásenkář
COSI FAN TUTTE Vojáci, dívky, lid obecný
ARIADNE AUF NAXOS (ARIADNA NA NAXU)Ein Perückenmacher / Vlásenkář
COSI FAN TUTTE Vojáci, dívky, lid obecný
COSI FAN TUTTE Vojáci, dívky, lid obecný
FALSTAFF Hospodský
MANON LESCAUTKadeřník
COSI FAN TUTTE Vojáci, dívky, lid obecný
FALSTAFF Hospodský
OLYMPIÁDA / L´OLIMPIADEKontratenor
OLYMPIÁDA / L´OLIMPIADEKontratenor
LAZEBNÍK SEVILLSKÝNotář
LAZEBNÍK SEVILLSKÝNotář
LAZEBNÍK SEVILLSKÝNotář
ZLATÉ ROUNOHeroldi, Chór, Sirény, Trójané, Kolchiďané
ZLATÉ ROUNOHeroldi, Chór, Sirény, Trójané, Kolchiďané
Heroldi
Fotografie - Sezóna:
DALIBOR
Jan Rychtář (Ambrož Chrt z Plzně, děkan pražské kapituly), Marián Lukáč (Vladislav, král český), František Zahradníček (Budivoj, velitel královské hradní stráže)
Foto: Martin Popelář
DALIBOR
Anna Wilczyńska (Jitka, selské děvče na statcích Daliborových), Jan Rychtář (Ambrož Chrt z Plzně, děkan pražské kapituly), Martin Bárta (Vladislav, král český), Kateřina Hebelková (Milada, sestra purkrabího ploškovického)
Foto: Martin Popelář
LA CLEMENZA DI TITO
Waldemar Wieczorek (Lentulovi lidé a Římané), Jan Rychtář (Lentulovi lidé a Římané), Jana Šrejma Kačírková (Vitellia, dcera bývalého císaře)
Foto: Martin Popelář
FALSTAFF
Jan Rychtář (Hospodský), Peter Mikuláš (Sir John Falstaff), Nikolas Višovanov (Robin, páže)
Foto: Daniel Jäger