Inscenační tým - Sezóna:
HUBIČKAScéna
Kostýmy
BLUDNÝ HOLANĎANKostýmy
HUBIČKAScéna
Kostýmy
PRODANÁ NEVĚSTAScéna
BLUDNÝ HOLANĎANKostýmy
HUBIČKAScéna
Kostýmy
PRODANÁ NEVĚSTAScéna
HUBIČKAScéna
Kostýmy
PRODANÁ NEVĚSTAScéna
HUBIČKAScéna
Kostýmy
PRODANÁ NEVĚSTAScéna
BLUDNÝ HOLANĎANKostýmy
HUBIČKAScéna
Kostýmy
PRODANÁ NEVĚSTAScéna
BLUDNÝ HOLANĎANKostýmy
ČARODĚJKAKostýmy
HUBIČKAScéna
Kostýmy
PRODANÁ NEVĚSTAScéna
ČARODĚJKAKostýmy
HUBIČKAScéna
Kostýmy
ZIMNÍ POHÁDKAKostýmy
LUCERNAScéna
Kostýmy
PSOHLAVCIScéna
Kostýmy

Fotografie - Sezóna:
BLUDNÝ HOLANĎAN
Prokop Laichter, Jan Obšil
Foto: František Krasl
ČARODĚJKA
Prokop Laichter, Ludmila Komancová (Kněžna Eupraksia Romanovna, jeho žena)
Foto: Jarmila Podbierová
LUCERNA
II. jednání

Prokop Laichter
Foto: archiv
LUCERNA
II. jednání

Prokop Laichter
Foto: archiv
PSOHLAVCI
Prokop Laichter
Foto: archiv
PSOHLAVCI
Prokop Laichter
Foto: archiv
PSOHLAVCI
Prokop Laichter
Foto: archiv