(25. 4. 1919, Čáslav – 24. 2. 2006, Düsseldorf)

Na Pražské konzervatoři vystudoval hru na klavír a hudební pedagogiku. V roce 1946, díky Zdeňku Chalabalovi, který se stal šéfem opery ostravského divadla, začal působit v tehdejším Zemském divadle v Moravské Ostravě. V ostravském operním souboru se odchodem Miloše Wasserbauera uvolnilo místo operního režiséra a Zdeněk Chalabala si s sebou přivedl svého někdejšího brněnského a pražského spolupracovníka Branka Gavellu a spolu s ním i Bohumila Hrdličku. Bohumil Hrdlička sledoval inscenační postupy napříč divadly a zásadním způsobem se jimi nechal inspirovat pro Ostravu. Poprvé se Ostravě představil realizací dvou populárních děl italského verismu – Mascagniho Sedláka kavalíra a Leoncavallových Komediantů. Scénu navrhl jeho vrstevník Josef Svoboda, tehdy ještě scénograf pražské Opery 5. května. Jejich vzájemná spolupráce pokračovala i po celá 50. léta a Josef Svoboda se tak stal Hrdličkovým dvorním scénografem. Z osmnácti ostravských inscenací byl autorem scénického řešení dvanáctkrát a v Praze byl tvůrcem výprav ke všem sedmi premiérám, jež Bohumil Hrdlička v Národním divadle nastudoval.

Po odchodu Zdeňka Chalabaly se šéfem opery v Ostravě stal opět Jaroslav Vogel, jenž Bohumilu Hrdličkovi umožnil i nadále rozvíjet operní potenciál ostravského souboru. Během šéfovského období Rudolfa Vašaty se Bohumil Hrdlička stal jeho režijním partnerem v inscenacích Mozartovy Figarovy svatby, Dvořákovy Rusalky a Verdiho Dona Carlose, opět vždy ve spolupráci s Josefem Svobodou. V nich byly plně přítomny základní rysy jeho jevištní poetiky, propojení realismu s básnivou stylizací, které později charakterizovaly jeho vrcholné inscenace v Národním divadle. K jeho nejlepším ostravským inscenacím patřily Beethovenův Fidelio a Smetanův Dalibor, pro které mu Josef Svoboda vytvořil monumentální scénické řešení. S Ostravou se Bohumil Hrdlička rozloučil v roce 1952 inscenací Verdiho Maškarního plesu.

Roku 1953 nastoupil do Národního divadla v Praze, kde režíroval 7 oper, včetně legendární inscenace Kouzelné flétny, na které opět spolupracoval s výtvarníkem Josefem Svobodou. Jeho režijní interpretace byla napadena prorežimní kritikou a stažena z repertoáru. Po incidentu emigroval do SRN, kde působil zejména v Düsseldorfu v Deutsche Oper am Rhein. Hrdlička je označován za jednoho z nejprogresivnějších západních operních režisérů. Ačkoliv v cizině propagoval českou operu, do České republiky už se nevrátil.

Zemřel roku 2006 v Düsseldorfu.
 

 

Články z webu

ZPRAVODAJ (04/2006)
(1. 4. 2006)

CARMEN-recenze
(3. 7. 1950)

Inscenační tým - Sezóna:
DON CARLOSRežie
DON CARLOSRežie
DON CARLOSRežie
MADAME BUTTERFLYRežie
DON CARLOSRežie
MADAME BUTTERFLYRežie
CARMENRežie
DALIBORRežie
DON CARLOSRežie
FIDELIORežie
LA TRAVIATARežie
MADAME BUTTERFLYRežie
MAŠKARNÍ PLESRežie
Scéna
RUSALKARežie
ŠÁRKARežie
CARMENRežie
DON CARLOSRežie
FIDELIORežie
FIGAROVA SVATBARežie
LA TRAVIATARežie
LAZEBNÍK SEVILLSKÝRežie
MADAME BUTTERFLYRežie
RUSALKARežie
ŠÁRKARežie
CARMENRežie
ČERTOVA STĚNARežie
DON GIOVANNIRežie
FIGAROVA SVATBARežie
LA TRAVIATARežie
LAZEBNÍK SEVILLSKÝRežie
MADAME BUTTERFLYRežie
RUSALKARežie
ČERTOVA STĚNARežie
DON GIOVANNIRežie
LA TRAVIATARežie
LAZEBNÍK SEVILLSKÝRežie
MADAME BUTTERFLYRežie
DON PASQUALERežie
HOFFMANNOVY POVÍDKYRežie
LA TRAVIATARežie
MADAME BUTTERFLYRežie
OTELLORežie
PELLÉAS A MÉLISANDARežie
DON PASQUALERežie
KOMEDIANTIRežie
LA TRAVIATARežie
MADAME BUTTERFLYRežie
SEDLÁK KAVALÍRRežie

Fotografie - Sezóna:
MADAME BUTTERFLY
Věra Prokopová (Suzuki, její služka), František Jílek, Zdeněk Soušek (Goro Nakodo, dohazovač), Bohumil Hrdlička, Alice Spohrová (Čo-Čo-San, zvaná Butterfly), Přemysl Kočí (Sharples, americký konzul v Nagasaki)
Foto: archiv